Превод на Арабски език

Превод на Арабски език

Превод на арабски и от арабски език – професионални преводи от преводачи на Преводаческа агенция „АПОСТИЛ“, одобрени и регистрирани в Дирекция “Консулски отношения” на Министерство на външните работи.

ЦЕНА и СРОК

Базовата цена за превод от арабски език на български, както и от български език на арабски, е 30 лева за 1 страница.

По БДС една страница съдържа 1800 символа (включително интервалите). Начин на изчисляване: Tools/Word count/Characters (with spaces), резултатът се разделя на 1800.

Срокът за превода от 1 до 100 страници е от 3 до 20 дни и зависи от сложността на текста.

За поръчки над 100 страници срокът и цената са по договаряне.

За бързи и експресни поръчки цената може да се увеличи до 50%

За специализирани текстове с висока степен на трудност цената може да се увеличи до 50%

Поръчките могат да се приемат и по електронна поща и да се предават на клиенти по същия начин.

По-подробна информация за цената за превод на арабски вижте по-надолу.

превод на арабски
превод на арабски

Превод на арабски на лични документи, лична/бизнес кореспонденция, правни и образователни документи

ЦЕНА: 30 лв./стр. с ДДС – (30 лв. без ДДС)

За текстове с висока степен на трудност цената може да се увеличи до 50%

Всяко предприятие, независимо от неговата дейност и цели, има документация от правен характер. С активното развитие на бизнес сътрудничество с международни компании възниква и необходимост от преводи с правен характер. Особеностите на преводите на правни теми включват стриктното спазване на правилата за регистрация на документи, определен начин на форматиране на преводите и извършването на легализация ако това е необходимо. За правните документи и счетоводните и финансови отчети е необходим компетентен превод изискващ специални познания на преводача. Неправилното тълкуване на диплома или пълномощно, например, може да доведе до големи проблеми.

Преводаческа агенция „АПОСТИЛ“ също така се ангажира с превод на бизнес планове, инвестиционни и консултантски проекти, годишни и месечни отчети.

Превод на арабски на техническа литература

ЦЕНА: 30 лв./стр. с ДДС – (30 лв. без ДДС)

За текстове с висока степен на трудност цената може да се увеличи до 50%

Как да разберем чуждестранни чертежи и спецификации, или различни описания на технически процеси? Такава грешка може да струва много скъпо, не само да доведе до загуба на пари. Преводът на техническа литература изиска особено внимание и прецизност. Ние разбираме, че за високото качество на превод на техническата документация не е достатъчно само добро владеене на езика, но и познаване на техническите термини. За работа по технически проекти преводаческа агенция „АПОСТИЛ“ подбира преводачи с висше техническо образование и професионален опит в една или друга техническа област.

Превод на арабски на икономически и финансови документи

ЦЕНА: 30 лв./стр. с ДДС – (30 лв. без ДДС)

За текстове с висока степен на трудност цената може да се увеличи до 50%

Точността на финансовите документи е от особена важност за клиента и неговите партньори. Тъй като е от изключителна важност спазването на определени правила и използване на конкретни термини, преводаческа агенция „АПОСТИЛ“ използва преводачи с икономическо образование за постигане на оптимални резултати при превода на документи с икономически и финансов характер. Нашите преводачи с богат опит в превода на финансови документи и отчети за различни одиторски фирми и банки.

Превод на арабски на художествена литература

ЦЕНА: 30 лв./стр. с ДДС – (30 лв. без ДДС)

За текстове с висока степен на трудност цената може да се увеличи до 50%

Художественият превод е отделна и независима област от превода, която се придържа към строги правила. Буквалният превод тук не е допустим, преводачът трябва да е поне малко писател и/или поет. При съществуваща езикова бариера, преводачът е този, който трябва да разбере същността на текста и да я предаде по разбираем начин за клиента начин.

Превод на арабски на медицински документи

ЦЕНА по договаряне.

При лечение в чужбина клиентът получава писмен документ с препоръки и съвети, който често пъти не е ясно разбираем. В такъв случай можете да се свържете нас и ние ще решим проблема бързо и ефективно. Ние работим с преводачи с медицинско образование, които са в състояние да се справят и с най-сложните медицински термини и текстове.

Писмените преводи са един от приоритетите на Преводаческа агенция „АПОСТИЛ“.

Предлагаме преводачески услуги от/на около 40 езика, включително редки езици.

За повече информация и безплатни консултации не се колебайте да се свържете с нас чрез контактната ни информация – телефони, адрес или email

превод на арабски
превод на арабски език

Интересни факти за арабският език

Знаете ли, че думата „алгебра” е от арабски произход /ал-джабар/?Тази дума е била въведена в научна употреба от арабския географ, математик и астроном ал-Хорезми.

Знаете ли, че и думата „химия” /ал-кимийа/ също има непосредствено отношение към научните постижения на арабите”? Впрочем, думата „алхимия” също произхожда от арабски. По ирония на съдбата, именно арабските алхимици, на които мюсюлманската вяра не позволявала да употребяват опияняващи напитки, са успели да изобретят химическото съединение, наречено от тях ал-кухул – т.е. алкохол, спирт. Множество наименования на химически вещества и на химически съединения носят арабски имена, например, „калий”, „алкалоиди” и т.н.

Знаете ли, че би било трудно да се надценят заслугите на арабите в областта на астрономията? Погледнете картата на звездното небе и ще видите на нея звездата Алтаир /ал-таир – птица/, звездата Алдебаран, както и други „арабски” звезди и съзвездия. Арабските астрономи са използвали до голяма степен постиженията на иранската, индийската и древногръцката наука. Именно под арабското наименование „Алмагест” е било запазено в историята произведението на прочутия астроном Клавдий Птоломей, написано през II в. на нашата ера.

Знаете ли какви велики географи са били арабите? Още по времето, когато дори най-просветените европейци са вярвали във всякакви измислици за неизвестните на тях морета и континенти, арабските търговци и пътешественици вече прекрасно са познавали Африка, вече били стъпвали и в Средна Азия, и в Индия и Китай.

Превод на арабски

Впрочем арабите, които ние дълготрайно асоциираме с образа на жители на пустинята, са били и превъзходни мореплаватели. За ролята на арабите в развитието на морското изкуство свидетелстват и многобройните морски термини и наименования от арабски произход – „галера” /от гураб – гарван, наименование на арабски военен кораб/, както и „адмирал”, „кабел”, „мусон”, „арсенал”…

Полезно

Последни публикации

Преводачески услуги

За нас