Преводаческа агенция „АПОСТИЛ“ – полезна информация

Преводаческа агенция „АПОСТИЛ“ – полезна информация

Основният приоритет на преводаческа агенция „АПОСТИЛ“ е да предоставяме качествени преводачески услуги и максимално подробна информация, в помощ на нашите клиенти. По тази причина на тази страница поместваме адреси, телефони, уебсайтове и друга полезна информация информация за български държавни институции, в които можете да заявите документите, които най-често се изискват с апостил за чужбина. Допълнително, можете да откриете работно време и информация за контакт с някои от полоствата в Република България, от които можете да заявите официални документи, за които ние можем да ви предоставим превод и заверка.

Контакти и информация за институции в България

Съединението прави силата

Министерство на външните работи

Сектор „Заверки и легализации“ на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР

Заверява преводи и легализира документи от и за чужбина.

Телефон: 02 807 64 13; 02 807 64 18; 02 807 64 19
Адрес: София 1113, улица „Александър Жендов“ № 2
Уебсайт: https://www.mfa.bg

 

Министерство на вътрешните работи

Министерство на вътрешните работи

Главна дирекция „Национална полиция” (ГДНП)

Заверява документи и други книжа издадени от структурите на МВР

Адрес: гр. София, 1715, бул. „Александър Малинов“ №1
Уебсайт: https://www.mvr.bg

Министерство на отбраната

Министерство на отбраната

Заверява документи издадени от ВО и учебни заведения към системата на отбраната.

Телефонна централа: +359 2 922 09 22
Адрес: София 1000, ул. „Дякон Игнатий“ №3
Уебсайт: https://www.mod.bg/bg

Министерство на финансите

Министерство на финансите

Заверява документи издадени от НАП и данъчни подразделения

Телефонна централа: +359 2 985 91
Адрес: гр. София 1040, ул. „Г. С. Раковски“ №102
Уебсайт: https://www.minfin.bg

Министерство на правосъдието

Министерство на правосъдието

Удостоверяване с Апостил (APOSTILLE) на документи за чужбина Заверява документи издадени от районни и градски съдилища и нотариусите. Телефон: +359 2 923 73 54 Адрес: гр. София, ул.”Аксаков” №5 Уебсайт: https://www.justice.government.bg
Съединението прави силата

Министерство на труда и социалната политика

Заверява документи издадени от социалните служби

Телефон: +359 2 811 94 43
Адрес: гр. София 1051, ул. „Триадица“ №2
Уебсайт: https://www.mlsp.government.bg

Министерство на образованието и науката

Министерство на образованието и науката

Заверява документи издадени от учебни заведения към системата на образованието

Телефон: +359 2 817 38 35
Адрес Фронт офис на НАЦИД: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ №50
Уебсайт: https://web.mon.bg

 

Съединението прави силата

Министерство на здравеопазването

Заверява документи издадени от лечебни и учебни заведения към системата на МЗ

Телефон: +359 2 981 01 11
Адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ №39
Уебсайт: https://www.mh.government.bg/bg

Съединението прави силата

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Заверява документи издадени от неговите подразделения и учебни заведения към системата на МТИТС

Телефон: +359 2 940 95 42, +359 2 940 96 40
Адрес: гр. София 1000, ул. „Дякон Игнатий“ №9
Уебсайт: https://www.mtc.government.bg/bg

Съединението прави силата

Министерство на културата

Заверява документи издадени от учреждения и училищата към системата на Министерството

Телефон. +359 2 940 09 00
Адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ №17
Уебсайт: https://mc.government.bg

Контакти и полезни връзки с Консулски служби на Република България

Австралия - превод и легализация на официални документи

Посолство на Република България в Австралия

Работно време на посолството: 09:00 – 17:30 ч.
Приемно време, Консулска служба: 09:30 – 12:30 ч.

Телефон за спешни случаи: +614 3 80 05 187
Телефон: +612 6 28 69 700
Факс: +612 6 28 69 600

Адрес: 29 Pindari Crescent, O’Malley, Canberra, ACT 2606
Пощенски адрес: P.O.Box 6096 Mawson, ACT 2607 Canberra, Australia

Имейл: Embassy.Canberra@mfa.bg
Уебсайт: www.mfa.bg/embassies/australia

Австрия - превод и легализация на официални документи

Посолство на Република България в Република Австрия

Работно време: от понеделник до петък, 08:30 – 17:00 ч.
Денонощен телефон: +43 1 50 56 444
Телефон: +43 1 50 53 113
Адрес: Schwindgasse 8, 1040 Wien, Österreich

Консулска служба

Работно време: от понеделник до петък, 09:00 – 12:00 ч.
Телефон: +43 1 50 53 113, +43 1 50 56 444
Адрес: Schwindgasse 8, 1040 Wien, Österreich
Имейл: Embassy.Vienna@mfa.bg
Уебсайт: www.mfa.bg/embassies/austria

Посолство на Република България в Република Азербайджан

Адрес: AZ 1073, Azerbaijan, Baku, 13, Huseyn Javid prospekti
Телефон: +99 412 538 69 71; +99 412 538 69 72
Факс: +99 412 538 09 85
Дежурни телефони в извънработно време: + 99 450 289 18 14
Работно време: 09.30 ч – 17.30 ч
Приемно време на консулската служба: 10.30 ч – 12.30 ч прием на граждани, прием на заявленияза визи и документи/; 14.30 ч– 16.30 ч получаване на готови визи и документи
Е-mail: Embassy.Baku@mfa.bg
Website: www.mfa.bg/embassies/azerbaidzan

Албания - превод и легализация на официални документи

Посолство на Република България в Албания

Работно време: 08:00 – 15:00 ч.
Работно време с граждани: 08:30-12:00 ч.
Телефон с гласова поща за предоставяне на информация за консулски услуги и за подаване на сигнали от граждани:
+355 4 22 69 243
Дежурни телефони в извънработно време: +355 4 22 33 155; +355 4 22 32 906

Адрес: Rruga Skenderbeu 12, Tirana, Albania
Тел.: +355 4 22 33 155; +355 4 22 32 906
Факс: +355 4 22 32 272
Имейл: Embassy.Tirana@mfa.bg
Уебсайт: www.mfa.bg/embassies/albania

Алжир - превод и легализация на официални документи

Посолство на Република България в Алжир

Работно време: от неделя до четвъртък, 08:00 – 14:00 ч.
Приемно време , Консулска служба: 11:30 – 14:00 ч.
Teлефони: +213 2 12 30 014; +213 2 12 30 121
Факс: +213 2 12 30 533
Дежурен телефон в извънработно време: +213 2 12 30 014;

Адрес: 13, “Colonel Bougara”, Hydra
Имейл: Embassy.Algiers@mfa.bg
Уебсайт: www.mfa.bg/embassies/algeria

Република Южна Африка - превод и легализация на официални документи

Посолство на Република България в Република Южна Африка

Работно време: от понеделник до петък, 09:00 – 12:00 ч.
Тел.: +27 12 34 23 720; +27 12 34 27 941
Факс: +27 12 34 23 721
Телефон за спешни и неотложни случаи в извънработно време, празнични и почивни дни: +27 79 89 37 336

Адрес: 1071 Church street, 0083 Hatfield, Pretoria, Republic of South Africa
Имейл: Embassy.Pretoria@mfa.bg
Уебсайт: www.mfa.bg/embassies/southafrica

Аржентина - превод и легализация на официални документи

Посолство на Република България в Аржентина

Работно време: По – Пт, 09:00 – 17:30 ч.
Тел.:+ 54 11 4781 8644; +54 1 14 78 66 273
Дежурен телефон в извънработно време: +549 1 53 87 43 170

Адрес: Sucre 1568, C1428DUT, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Имейл: Embassy.BuenosAires@mfa.bg
Уебсайт: www.mfa.bg/embassies/argentina

Република Армения - превод и легализация на официални документи

Посолство на Република България в Република Армения

Работно време: 09:30 – 18:00 ч.
Тел./Факс: +374 1 04 58 233
Дежурен телефон в извънработно време: +374 9 64 05 210
Адрес: 16 Sofia str., Nor Aresh, Yerevan

Консулска служба

Работно време с граждани: 10:00 – 13:00 ч.
Телефон: +374 1 04 54 582

Имейл: Embassy.Yerevan@mfa.bg
Уебсайт: www.mfa.bg/embassies/armenia

За нас

Преводачески услуги

Полезно