Преводи - писмени и устни

Преводачески услуги, предлагани от агенция за преводи и легализация „АПОСТИЛ“

Писмени и устни преводи от професионални преводачи, регистрирани в МВнР.

Преводаческа агенция „АПОСТИЛ“ извършва писмени преводи както на официални документи (т. нар. официален превод). Официален превод на документ се извършва от агенция за преводи, оторизирана от Консулски отдел на МВнР.

Писменият превод се предоставя на фирмена бланка, на която се поставя печата на фирма за преводи и легалзиация, както и подписа от заклет преводач.

Агенция за преводи и легализация предлага писмени преводи на различни видове текстове, сред които документи на икономическа, техническа, правна, медицинска и друга тематика.

Нашите писмени преводи се извършват от преводачи, одобрени и регистрирани в Дирекция “Консулски отношения” на Министерство на външните работи.

Писмени преводи

от 10 лв., без ДДС

Преводаческа агенция „АПОСТИЛ“ оторизирана от Министерството на външните работи на Република България да извършва преводи на документи от български на чужди езици и от чужди на български език.

Устни преводи

по заявка

Преводаческа агенция „АПОСТИЛ“ предоставя услуги в областта на устни преводи: придружаване при бизнес преговори, съдебни дела, превод при нотариални заверки, конференции, телефонни разговори и други специални и извънредни случаи.

Преводи на документи и други книжа

Преводи от професионални преводачи, регистрирани в МВнР.

Агенция по преводи и легализация „АПОСТИЛ“ предлага професионални услуги за писмени преводи на официални документи (официален превод) на различна тематика.  Преводачите са специализирани по икономическа, техническа, правна, медицинска и друга тематика, за нуждите на бизнеса, както и за физически лица.

Заявените преводи се изпълняват от преводачи, одобрени и регистрирани в Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на външните работи.

l

Писмени преводи

Преводаческа агенция „АПОСТИЛ“ дава гаранция за най-добра цена за писмени преводи от и на повече от 40 езика, сред които:

Извършваме писмени преводи на лични документи, фирмени документи, медицински документи, финансови документи, техническа литература, художествена литература и лична и бизнес кореспонденция и други.

Преводаческа агенция „АПОСТИЛ“ предоставя услуги както за София, така и за цялата страна.

Разгледайте нашите цени за превод и легализация

Устни преводи

 

Преводаческа агенция „АПОСТИЛ“ предоставя услуги в областта на устните преводи. Нашите преводачески услуги за устни преводи включват: придружаване при бизнес преговори, съдебни дела, превод при нотариални заверки, конференции, телефонни разговори и други специални и извънредни случаи.

Симултанен превод

Симултантният превод е устен превод, който се извършва от кабина в момента на говоренето. За неговото провеждане се изисква от екип от двама преводачи.

Поради естеството на услугата, е важно запитването за симултантен превод и потвърждението на ангажимента да бъдат извършени поне една седмица предварително. При възможност, ще е добре да предоставите максимално количество предварителна информация. Важната информация е терминологията и условията, при които ще се провежда съответното мероприятие.

Цената се определя на ден, за екипа.

Изпратете запитване за симултантен превод

Консекутивен превод

Предлагаме консекутивен превод с изчакване при преговори и семинари. Извършва се от екип от един или двама преводачи, в зависимост от естеството на работата.

Поради спецификата на всяка конкретна ситуация, изискваща консекутивен превод, цената се определя на час, в зависимост от естеството на превода и езика.

Изпратете запитване за консекутивен превод

Придружаване и устен превод

При осъществяване на контакти, при пазаруване, пътуване, настаняване на чужденци или други ситуации, налагащи познаване на обстановката и езика.

Цената се определя на час, за един преводач.

Изпратете запитване за придружаване и устен превод

 

Преводи от майчин език

Обикновено езиците, които преводачът говори, се подреждат като: майчин, първи чужд, втори чужд и т.н. В практиката обикновено преводачът превежда двупосочно — от майчин език към чужд и обратно.

Понятието „професионален превод“ означава превод от чужд език на майчиния, тъй като се приема, че майчиният език се познава най-добре.

В отделни случаи се наблюдават явленията „билингвизъм“ или „мултилингвизъм“. Те означават, че преводачът познава два и повече езика в еднаква степен, почти на нивото на майчиния език. В този случай се приема, че най-добре е познат първият език – този на който е проговорил и/ли езикът, който се ползва в семейството.

Билингвизъм и мултилингвизъм могат да се наблюдават, когато родителите говорят на различни езици. Или когато мястото на живеене е различно от родното за единия или и двамата родителя и други. Много добро познаване на езика може да се постигне и при живеене в съответната страна, където той се говори.

Преводаческа агенция „АПОСТИЛ“ предлага писмени и устни преводи на майчиния език на английски, арабски, арменски, руски, турски и други.

Вижте цените за писмени преводи

 

Оформяне на превода и заверка на подпис

Оформянето на писмен превод със заверка на подпис от заклет преводач следва изискванията за заверка на подписа на преводача върху преводи на документи и книжа, на основание чл. 21 а, ал.2 от Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

Условята за заверка на писмен превод са следните:

 • документите и книжата предварително са оформени и снабдени с оригинални заверки, удостоверявания и легализации, съгласно изискванията на глава втора от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа;
 • преводите предават дословно вида, атрибутите и превеждания документ, без поправки, заличавания, вмъквания;
 • писменият превод описва вида и се превежда пълното съдържание на всички допълнителни текстове, удостоверявания, заверки и легализации върху превежданите документи и книжа;
 • преводите са само в оригинал, едноцветно отпечатани на хартия формат A4.

Всички страници на превода трябва да бъдат номерирани и подписани от преводача. В края на превода задължително се изписва на български или на съответния чужд език следният текст:

„Подписаният/ата, [три имена на преводача], удостоверявам верността на извършения от мен превод от [език, от който се превежда] език на [език, на който се превежда] език на приложения документ [вида на документа и неговите атрибути – №, серия, дата, съдържащи се заверки и удостоверявания]. Преводът се състои от [брой страници] стр.

Преводач: [подпис и три имена, изписани собственоръчно]

Под подписа на преводача или след него той трябва да изпише собственоръчно трите си имена, като се спазват следните указания:

 • имената и подписът на преводача са непосредствено след края на текста, без да се допуска да бъдат на отделна страница или да има празни полета;
 • преводите са свързани от преводача по неделим начин с надлежно заверения и удостоверен преведен документ;
 • след декларацията на преводача е предвидено място за полагане на стикер за заверка.

Любопитно за преводите

Някои любопитни факта за превода от издание „Експрес“:

1. Свети Йероним превежда Библията на латински през IV в. Неговият превод, известен като „Вулгата“, е официална библия на католическата църква до XVI в.

2. Според международния индекс на ЮНЕСКО на преводните книги по света най-превежданите автори на художествена литература са Агата Кристи, Жул Верн и Уилям Шекспир.

3. Най-превежданата книга в света е Библията, следвана на второ място от детската книга „Приключенията на Пинокио“ от Карло Колоди.

4. Думата превод идва от латинската дума за „да се мести от едно място на друго“.

5. Битие 1:1 от Библията се превежда на клингонски (бел. ред.: клингоните са извънземна раса от планетата Кронос във фантастичната вселена на „Стар Трек“) като „Daq tagh joH’a’ chenmoHta’ chal je tera“.

6. Оригиналният текст на произведението „Война и мир“ на руския писател Лев Толстой на руски и френски език съдържа около 460 хил. думи. В английския превод има около 560 хил. думи.

7. Терминът „черна дупка“ за разпаднала се звезда на френски буквално се превежда като „труден период“.

8. Най-често се превежда от английски, френски, немски, руски и италиански език.

9. Езиците, на които най-често се превежда са немски, френски, испански, английски и японски.

10. „Поезията е това, което се губи в превода“, казва Робърт Фрост (бел. ред. американски поет, четирикратен лауреат на наградата „Пулицър“).

Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа

Загл. изм. – ДВ, бр. 96 от 1982 г., в сила от 01.01.1983 Г.) (извадка)

Чл. 1.
 1. Писмени преводи на документи и другите книжа в страната се извършват от Министерството на външните работи (МВнР). В чужбина преводите се извършват от дипломатическите и консулските представителства на Република България.
 2. МВнР, респективно отдел „Консулски“, може да възлага с договор преводите да се извършват от държавни, обществени, кооперативни и частни фирми.
 3. МВнР чрез отдел „Консулски“ осъществява контрол върху качеството на преводите и оформянето на преведените документи и други книжа. При констатиране на системни пропуски в качеството на преводите и тяхното оформяне Министерството на външните работи може да прекрати сключените договори.
 4. Лицата, които извършват преводи в МВнР, се определят от министъра на външните работи, а в чужбина – от ръководителя на съответното дипломатическо или консулско представителство. Лицата, които извършват преводи във фирмите, сключили договор за преводи с Министерството на външните работи, се определят от ръководителите на тези фирми.
  Чл. 20.

  Писмени преводи от един чужд език на друг не се извършват направо, а само след като документът бъде преведен от единия чужд език на български, а след това от български на втория чужд език. В този случай се събират такси и за двата превода.

  Чл. 21.

  Преводи, в които са допуснати поправки, заличавания, вмъквания и изтривания, са невалидни.