АПОСТИЛ от Министерство на правосъдието


Апостил от Министерство на правосъдието

Ако и на Вас Ви предстои да подготвите превод и легализация на документи с Апостил от Министерство на правосъдието, тук може да намерите много полезна информация. Предлагам Ви да се поучите от моя опит, за да избегнете всякакъв вид изненади.

За да се легализира български документ с Апостил, то той трябва да мине през някоя от следните институции:

Ако сте жители на град София или София-област, процедурата може да Ви се стори сравнително лесна и сами да я изпълните. Причината, е че представителства на последните 3 звена, се намират само и единствено в столицата. Единствено общинските документи могат да получат апостил от всяка областна администрация в страната. При всички положения последният етап от легализацията им протича в Консулската служба в София.

Получаване на апостил чрез преводачески агенции

Ако и за Вас времето е дефицит, може да се обърнете към лицензирана агенция. ТрансЛег може да ви спаси от безкрайно висене на опашки и изморителни разходки. За да получите адекватно съдействие на разумни цени и срок, може да се свържете с нас на приложените контакти. Всеки от сътрудниците ще Ви обърне вниманието, което заслужавате. На тях може да зададете всички въпроси, на които не откривате отговор в следващите редове.

Кои документи се заверяват с апостил от Министерство на правосъдието?

Първата група

Това са всички правосъдни документи издадени от Районните съдилища. Такива най-често са бракоразводни, свидетелства за съдимост, служебни бележки на служителите на районните съдилища.

За легализацията на свидетелството за съдимост, задължително е да има два подписа. Първият е на районен съдия, а вторият на служител към бюрото за съдимост. За издадените от Районен съд документи, като съдебно решение или анекс към такова, задължително изискване, е да има име и подпис на съдията или секретаря, който го издава. Тези документи се заверяват с апостил от Министерство на правосъдието само, ако са оригинални!

Втората група

Това са всички нотариално заверени документи. Сред тях са декларации, пълномощни, нотариални актове. Тяхното оформление по начало се прави от нотариус. Освен тях, всички онези, които не минават през нито една гореспомената институция могат да получат Апостил от Министерство на правосъдието.

Към тях спадат медицински документи, счетоводни баланси, банкови документи, фирмени договори, служебни бележки от частни учреждения и др. Важно е да се знае, че тези документи не могат да се легализират в оригиналният им вид.  Легализацията при тях се осъществява само върху нотариално заверено копие. След като на тях бъде поставен подписа и името на регистриран към Нотариалната камара нотариус, те също могат да получат Апостил от Министерство на правосъдието.

Ако документа Ви не съответства на изискванията, той няма да бъде приет!

Ако вече сте наясно дали документа Ви отговаря на условията за легализация с апостил от Министерство на правосъдието, мога да Ви запозная и със самият процес. Въоръжете се с търпение и железни нерви. Предстоят няколко времеизядни разходки из столицата.

Посещение в Министерство на правосъдието

Как да намерим сградата?

Самото Министерство на правосъдието е локализирано в центъра на София.

В случай, че се намирате някъде в околията му може да се разходите до там пеша. Удобен транспорт, който да спира в непосредствена близост до административната сграда няма, а ако решите да стигнете до там с автомобил, имайте предвид, че целият район е синя зона.

Най-яркият ориентир за местонахождението й е Народният театър Иван Вазов, с който е в съседство.

Дирекция „Канцелария“

Министерство се помещава в голяма каменна сграда. Има респектираща визия. Разположена е на самите „жълти павета”, на ул. Славянска №1. Постройката наистина е голяма, но задълженията на Министерство сериозно са се увеличили, спрямо времето когато е създадено. По тази причина някои от звената са изведени в съседната сграда на ул. Аксаков №5. Буквално на гърба на каменното здание е разположена висока, съвременна, остъклена сграда, с преобладаващ сив цвят. Именно там се намира дирекция Канцелария. Това е звеното в което трябва да внесете документа си, за да бъде заверен с апостил от министерство на правосъдието.

министерство на правосъдието

Министерство на правосъдието – Апостил

На опашката

Сградата има един официален вход. Пред него често се тълпят хора -легализатори и граждани. Скромна козирка и няколко дървета пазят чакащите отпред от капризите на времето. Покрай служебният паркинг, пред вратата са поставени пейки. На тях може да поседнете, ако опашката е прекалено голяма. Струпването пред входа понякога е от 15-20 човека. Не всички посетители са там за подаване на документи за заверка. Много от тях са се насочили към някой от другите дирекции на Министерство на правосъдието.

Докато сте на опашката може любезно да разпитате редящите се, за да откриете след кой може да влезете. До обедните часове Дирекция „канцелария“ се радва на множество посетители. Значително по-спокойно е след обяда, когато легализаторите от фирмите, са приключили работата си там.

Работното време

Според официалната информация в сайта на министерството часовете за подаване на документи за заверка са от 9:00 до 11:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч., но тази информация не е актуална. По настоящем работното време за приемане на посетители в министерството е от 9:00 до 17:30 ч. На пълен работен ден те приемат документи. В помещението са общо 2 служителки. Някои от тях са със стаж повече от 15  години. Дейността им е така организирана, че една е на позиция да приема документи, а другата се занимават с обработката им и поставянето на апостили, като се редуват, кой да работи с гражданите.

Охрана

Мерките за сигурност се следят стриктно от няколко полицаи. При приятно време те Ви посрещат пред входа. Винаги са любезни. Към тях също може да се обърнете, за да разберете колко хора чакат за същата услуга като Вас.

Докато чакате, може да подготвите личната си карта. Това е задължителен документ, без който няма да Ви пуснат по – навътре от фоайето. Не очаквайте специално да Ви поканят. Следете реда си и влизайте смело. От дясно се намира малка стаичка. В нея стои част от полицейската охрана. На един от членовете й трябва да подадете личния си документ. С него ще Ви регистрират като посетител. Става за секунди, но за да не губите време може да се подготвите за проверката през детектора за метали.

Как да минем през Детектора за метали?

Той се намира от лявата Ви страна. До него удобно е поставена масичка, на която да оставите всичкия си багаж, включително телефона. Още преди да минете през детектора, регистрацията на картата Ви ще е приключила и ще Ви бъде върната. След което можете да я приберете и да минете под рамката. Ако стриктно сте спазили препоръките ми детектора няма да алармира за нередност и ще може да го заобиколите и да вземете личните си вещи. Важно е да знаете, че ако чантата Ви прави впечатление за прекалено голям или тежък багаж, полицаите има право да проверят багажа Ви.

Дрескод

Преди срещата между Вас и служител от Министерство на правосъдието има още едно препятствие. Колкото и странно да звучи служителите в министерството си имат собствено виждане за визията на посетителите си . Граждани с екстравагантно или небрежно облекло не се допускат. Това изрично може да се прочете на една от многото препоръки залепена на входната врата. В противен случай, се смята, че не уважавате върховенството на институцията и ще бъдете отпратени.

Обстановка

След като успешно преминахте всички проверки, вече може да действате по същество. Когато вземете багажа си имате само една опция да продължите. Това е стъклената врата в дясно от детектора. След като минете през нея ще забележите, че сте попаднали в дълъг коридор. В него има 4 гишета. Само гише №2 изпълнява функцията заверка с апостил.

Заявление за апостил от Министерство на правосъдието

Ако имате попълнено заявление за поставяне на апостил може директно да застанете на гишето. Въпросният документ е на разположение на официалната страница в интернет на министерството. От там можете предварително да го изтеглите и попълните. Не се изненадвайте,  разпечатано е в изключително грозен вид! Ако нямате тази готовност, на гишето за подаване има разпечатани. Трябва да си вземете и да седнете на малката масичка от дясно на коридора, за да го попълните. Това е задължително! Има специална препоръка, която гласи „Заявленията не се попълват на гишето!“.

Какво включва заявлението?

Това е кратък, двустранно разпечатан придружаващ документ. На първа страница най-отгоре е необходимо да впишете личните си имена. Ако носите документ от името на агенция за преводи и легализация, трябва да впишете названието й. Следват стандартни данни за адрес и телефон за връзка.

Под декларацията, че заявявате да Ви бъде извършена заверка с апостил, трябва да напишете общият брой на документите, които оставяте. Поставяте актуална дата и се подписвате.

Като на всяко друго заявление за заверка с апостил на това също има няколко свободни реда за констатирани нередности. Попълват се от служителя, който обработва документите Ви, но рядко им се налага да пишат там. Служителките винаги внимателно оглеждат документацията, която приемат. Възможна нередност е несъответствие между лицето издаващо документа и положеният подпис.

На гърба на придружаващия документ, четливо трябва да опишете документите, които желаете да бъдат заверени с апостил от Министерство на правосъдието.

Среща със служителите на гишето.

След като сте попълнили задължителното заявление, в комплект с всички документи, които ще подавате може търпеливо да застанете на гише №2. То, както всички останали гишета, е винаги затворено. Ще трябва да преглътнете този израз на неуважение. Между 2 и 10 минути ще ви отнеме докато бъдете забелязани през матираното стъкло. Винаги може да почукате на стъклото, но се подгответе да изслушате дълга лекция относно възпитанието си. От друга страна може търпеливо да изчакате.

Когато гишето се отвори, не очаквайте кой знае какво любезно отношение. Това не е силната им страна. Поздравете ги и игнорирайте грубото им поведение. Подайте комплекта документи през дупката, която по настоящем е още по-малка, заради мерките за сигурност покрай covid. Когато служителката установи, че всичко е наред с документите, ще трябва да й подадете разплащателна карта за да заплатите за услугата им. Важно е да знаете, че това е единственият начин да си заплатите. Министерството не приема пари на ръка!

Когато приключите с финансовия въпрос, ще получите касов бон. Заедно с него задължително трябва да Ви издадат картонче с написана дата за получаване.

Срок за обработка на документи

Правосъдието не е сред най-бързо работещите институция в България. До преди няколко месеца срокът за обработка на документи и заверка апостил от отнемаше 3 работни дни. Това създаваше значителни главоболия на клиентите, които имаха нужда от тази услуга. За съжаление хората рядко се сещат, че имат нужда от определени легализирани документи, преди да заминат за чужбина. Тромавата система връзваше ръцете както на гражданите, така и на фирмите легализатори, тъй като министерството не предлага по-бърза услуга. Към днешна дата има крачка напред в прогреса на работа. От есента на 2019 г. гражданите получават документите си заверени с апостил от Министерство на правосъдието за 2 работни дни.

Получаване на заверени документи с апостил от министерство на правосъдието

След тези 2 дни може да отидете обратно в дирекция Канцелария. Отново Ви предстои редене на опашката и преминаване на необходимите проверки. После отново търпеливо трябва да изчакате гише № 2 да се отвори. Подайте картончето за получаване на документи. С негова помощ ще идентифицират поръчката ви. След което ще Ви подадат заявлението, на което да се разпишете ще получавате всички оставени от Вас документи.

След получаване на документите Ви задължително проверете дали освен лепенката Апостил, има положени подпис и печат от Министерство на правосъдието. Ако всички реквизити за легализация са на лице, може да поверите документа на агенция, която да извърши професионален превод. Превода задължително се подготвя от заклет преводач. За да завършите процедурата по легализация подписа на преводача трябва да се удостовери от Консулски отдел на МВнР.

Консулски отдел до МВнР

До въпросното звено отново Ви предстоят две разходки. Веднъж за да подадете документи за заверка на подписа на преводача. По-късно трябва да се върнете да ги вземете. Престоят в консулската служба може да се окаже още по -ужасен. Това е звеното, което легализира почти всички документи заминаващи за чужбина. Поради това опашката от хора е в пъти по-дълга. Там за щастие може да варирате в сроковете. Консулската служба предла експресна, бърза и обикновена услуга.

Послеслов

Ако следвате всички тези стъпки, няма да имате повод за притеснение. Така се легализира документ за чужбина с апостил от Министерство на правосъдието на Република България. От тук насетне той има необходимата тежест да послужи пред всяка администрация по света.

Росина Христова