Апостил от Министерство на Външните Работи

Апостил от Министерство на Външните Работи

Как да се сдобием с апостил от Външно министерство?

Въпроса „как да се сдобием с Апостил от Външно министерство?“ вълнува както граждани, така и частни учреждения. На текущата страница ще откриете много и полезни практически съвети как бързо да преборите бюрокрацията!

Първо, е важно да уточня кои документи за превод и легализация могат да получат апостил от Външно министерство.

В България четири институции са упълномощени да заверяват с Апостил. Това са  Областните администрации  за общинските документи, Министерство на правосъдието за правосъдните и нотариално заверените документи, НАЦИД (Национален център за информация и документация) за всички образователни документи от Български държавни учебни заведения и Министерството на външните работи

Акцента на настоящата статия е да Ви улесни и разясни как да легализирате документ с Апостил от Дирекция „Консулски отношения“ на Министерството на външните работи

Консулската служба има правото и задължението да заверява с апостил всички онези документи, които носят административен характер. Те се издават от различни национални агенции като НАП, НОИ, Агенция за социално подпомагане, Агенция по вписванията, Прокуратурата и др. Единствено и много важно условие е документа, който Ви предстои да легализирате да има предварителна заверка „правоъгълен печат“. Този печат се слага в края на документа. Той удостоверява верността на пъвроначално положените кръгъл печат и подпис. Веднъж поставен този печат, няма кой да спре документа да получи Апостил от Външно министерство.

апостил-от-Външно-министерство
Апостил от Външно министерство

Къде се подават документите за удостоверяване с апостил ?

Следващата стъпка в процеса на легализация на Вашият документ е да го внесете в Консулския отдел на ул. Александър Жендов № 2. До там се стигне както с автомобил, така и с градския транспорт.

Ако не сте от София, нямате време, или просто не ви се иска да го губите на опашки в институциите преводаческа агенция „АПОСТИЛ“ може и поема всички ангажименти, за да легализира документи Ви, на приемливи цени и срок. Ако все пак Ви е любопитно как точно се случват нещата, Ви съветвам да прочетете следващите редове, за да сте подготвени за всякакви ситуации.

Транспорт

Ако предпочетете градският транспорт на разположение са тролеи: 5, 8; автобуси 204, 305, 413, 72, 76 и трамвай № 20.

За мен лично най-бързият и удобен транспорт до Дипломатическият институт се оказа трамвай №20. Спирката му е в непосредствена близост до сградата на консулската служба и позиционирана веднага след Зала Универсиада.

апостил-от-външно-министерство
апостил от външно министерство

След като слезете на нея, продължавате няколко крачки и преминете от дугата страна на улицата, регулирана от светофар. Следва малка пресечка – ул. Алфред Нобел и когато я подминете, от лявата Ви страна ще се изправи Дипломатически институт към МВнР. Това е сградата, което търсите.

апостил-от-външно-министерство
апостил от външно министерство

Мерки за сигурност при заявка за  апостил от Външно министерство

Вход към вътрешността на Дипломатическия институт са няколко стъпала. Влизайки през вратата, на входа стои любезен портиер. Казвате му каква е целта на визитата и той ще Ви пренасочи към гишетата за подаване на документи. Преди да стигнете до там обаче трябва да минете през задължителна проверка.

За да преминете успешно детектора за метали на малката масичка, точно до него, трябва да оставите всичкия си багаж, включително телефона. Имайте предвид, че ако носите по-обемен багаж или видимо по-тежка чанта, е възможно да бъдете помолени да я отворите и да покажете съдържанието й.

Кога да подаваме документи апостил от Външно министерство

Когато преминете системата за сигурност, охраната ще Ви насочи към свободен служител, ако в момента има такъв. Горещо ви препоръчвам да подавате заявление за Апостил от Външно министерство в ранните часове на деня. Между 8:30-10:00 ч. обстановката е сравнително спокойна. Няма много хора или изобщо няма посетители. Ако отидете по-късно рискувате да попаднете на голяма опашка от легализатори и граждани.

Как се попълва заявление за получаване на апостил от Външно министерство?

За да заявим желанието си да получим Апостил от Външно министерство трябва да попълним заявление. Състои се от 2 страници, в които прилежно трябва да отбележите каква услуга желаете да Ви бъде предоставена. Ако изпуснете някой детайл  рискувате да си навлечете недоволството на служителите. Предлагам Ви предварително да разгледате въпросният придружаващ документ.

В най-горният ляв ъгъл се вписва Входящият номер. Това е номерът, под който Вашият документ или документи ще бъдат входирани в системата на Консулската служба. Попълва се от служителя на гишето.

На първите два свободни реда трябва да попълните собствените си имена и наименованието на фирмата, ако сте представител на такава /може да е повече от една компания/. Личните Ви имена са задължителен атрибут. В случай, че има нещо нередно с документите Ви, ще знаят точно кого да търсят. За да Ви потърсят, съответно трябва да оставите коректен телефонен номер, а също и адрес за кореспонденция. Това може да е както личният Ви адрес, ако сте частно лице, така и адрес на агенцията, която представяте.

Колко време отнема издаването на  апостил от Външно министерство?

Слевдващите полета от заявлението са изключително важни. Първо, трябва да отбележите с каква бързината да бъде изпълнена услугата. Ако подавате документа само за апостил от Външно министерство, бързината не е от значение. От началото на май 2020 срокът за издаване на заверка Апостил е 24 часа. Ако обаче Ви е необходима някоя от другите услуги, ще трябва да изберете с каква скорост да го направят сътрудниците в МВнР. Опциите са Обикновена услуга – 3 работни дни, Бърза услуга – 1 ден и Експресна услуга – в рамките на деня. Като имайте предвид, че за да приемат документа Ви за обработка с бърза или експресна услуга, задължително трябва да го подадете до 12:00 часа. След този час се приемат само документи за обикновена услуга.

Каква услуга да изберем?

Видовете услуги са изброени веднага след  сроковете, в точки и подточки от 1 до 4.1. Новото е, че от май 2020 г. предлаганата услуга в точка 1. Легализация на документ и заверка на подписана преводача (едновременно) НЕ СЕ предлага!

Преди тази дата, легализацията на административни документи през Консулски отдел отнемаше 3 работни. Тогава беше достатъчно да отбележим обикновена услуга и  да маркираме точка 1, за да Ви бъдат извършени и двете услуги с подаване на едно заявление. Днес за въпросната заверка на подписа, гражданите и легализаторите трябва да се върнат втори път до Консулската служба и да подадат документа придружен от ново попълнено заявление. След като т.1 е невалидна опцията, за да заявите апостил от Външно министерство, трябва да впишете в точка 2 (Само легализация на документ) броят на документите, които оставяте за легализация.

Останалите подточки на този етап няма да коментираме, тъй като не се отнасят до конкретната услуга заверка на документ с Апостил от Външно министерство. Веднага след декларацията, че носите отговорност за документите, които внасяте е необходимо да поставите датата на внасяне на документите и да се подпишете. С това попълването на първа страница за Вас приключва.

Възможни нередности при заявяването на апостил от Външно министерство

Следващите два реда са за описание на констатирани нередности относно документите и се попълват от служителя, който ги обработва. Такива забележки може да се късаят както за липсващ печат, така и за несъответствие в подписите поставени върху документа. Често в бързината, служителите на гишето не успяват да огледат нито вида на документите (дали подлежат изобщо на легализация), нито дали имат всички необходими заверки. Така документите Ви лесно могат да бъдат приети от Консулският отдел, но да не получат съответно апостил от Външно министерство. В такива случай или ще получите обаждане на оставеният от Вас телефон или при получаване ще може да прочетете констатираните пропуски, от служителя, който проверява автентичността на документа.

Втора страница от заявлението

За да се застраховат служителите на МВнР от грешки, като разбъркване на Вашите документи, с такива на друг клиент, на втора страница Ви предоставят възможност да опишете всичката документация, която оставяте. В графата Вид на документа, №, име и фамилия на титуляра, задължително трябва да впишете какъв е документа и от къде е издаден. Всяко удостоверение, което ще се легализира има входящ номер. Обикновено се намира или най-горе в ляво на първа страница или непосредствено под заглавието му. Името на титуляра съвсем логично може да е различно от името на този, който внася документите. За да може да се идентифицират правилно, е задължително да се запишат и имената на титулярите – може да са лични имена или имена на фирма /ако легализирате документ от Агенция по вписванията, на пример/.

В последната графа трябва да напишете броят на документите от съответния вид. На пример: ако носите две удостоверения от Агенция социалано подпомагате, с различни титуляри, всяко удостоверение трябва да бъде описано на различен ред. Срещу него, на брой пишете 1; ако имате 2 идентични удостоверения, с един титуляр, на брой пишете 2.

Имайте предвид, че с едно заявление може да внесете до 10 документа, като всички трябва да се подават за един и същи вид услуга!!! В нашият случай легализация на документ с Апостил.

Получаване на готови документи

След като заявлението е успешно попълнено и документите са на лице с необходимата предварителна заверка (правоъгълен печат), трябва да ги подадете на служителя на МВнР. Сътрудника ще ги впише в системата и ще Ви асистира, за да направите плащане. Заплащането се извършва само и единствено чрез ПОС терминал. След като бъде направена транзакцията ще Ви се издаде талон за получаване.

Въпросният талон представлява малък стикер. На който са вписани, от принтер, входящият номер на заявлението (той се генерира от системата на МВнР); броят на оставените документи и датата, на която документите ще са готови. На съответната дата може да се върнете обратно на Александър Жендов №2. Отново ще трябва да се наредите на опашка. Задължително трябва да дадете стикера, който Ви е издаден при получаването. В замяна, ще получите заверените с Апостил от Външно министерство документи. Когато вземете документите, ще бъдете помоли да впишете актуалната дата, името и фамилията на първа страница от заявлението най-отдолу. След това трябва да се подпишете, че сте си взел всички описани документи.

Заверка на подписа на преводача от Външно министерство

Ако успешно сте приключили тази първа част от легализацията на документа Ви, сега може да преминете към финализиране на процедурата. Необходимо е да се изготви превод от заклет преводач върху бланка на лицензирана агенция и да бъде скрепен с оригинала. За него няма изискване текста от Апостола да бъде вписан в превода. В този вид документа се връща отново в Консулският отдел. Попълва се гореописаното заявление, като сега е необходимо да попълните точка 3 Само заверка на подписа на преводача.

За тази услуга ще трябва да маркирате с каква скорост да бъде обработен документа Ви. Това може да стане по всеобщо приетият начин с х или .

За да бъде всичко наред с оформлението на документа, превода трябва да е изготвен от заклет преводач. В края на превода задължително се поставя, в печатен вид, декларация на преводача. Превода трябва да носи печат на лицензирана от МВнР агенция и подпис на преводача на всяка страница. Превода и оригинала се скрепят чрез общ печат и така се подават заедно със заявлението на гишето в Консулската служба. Отново се заплаща за услугата и Ви се издава талон за получаване.

апостил от външно министерство
апостил от външно министерство

Послесловие

Когато се върнете да получите легализираният документ, на последна страница от превода ще видите залепена лепенка на Ministry of Exterior. С нея подписа на преводача е проверен и заверен.

Важно! След получаване на документа проверете наличността на необходимите подписи и печати в заверките.

Ако всичко е наред, документа е готов да поеме по своя път. Той ще има правна тежест във всяка една държава по света.

Росина Христова

Полезно

Последни публикации

Преводачески услуги

За нас