АПОСТИЛ ЕВРОПА

АПОСТИЛ ЕВРОПА
АВСТРИЯ

В Австрия определените компетентни органи, които могат да издават апостил, са:

 • Федералното министерство на Европа, интеграцията и външните работи по отношение на всички документи, издадени от:

-Федералният президент или канцеларията на федералния президент,

-Председателя на Националния съвет, председателя на Федералния съвет или административната служба на парламента

-Федералното правителство,

– Конституционния съд или Административния съд,

-Върховният съд, Върховният картелен съд към Върховния съд, Върховната комисия за възстановяване към Върховния съд или

-Сметната палата.

 • Председателите на първоинстанционните граждански съдилища или определените от тях представители за издаване на удостоверения (апостили), с изключение на Търговския съд във Виена и Съда за непълнолетни във Виена, по отношение на всички документи, издадени в района, обслужван от съответния съд,

-Съдилища, различни от посочените в точка 1(е) и (ф)

-Прокуратурата

-нотариусите

-Нотариална камара или адвокатска колегия, доколкото въпросната камара или колегия е направила това в изпълнение на официални федерални задължения.

·       По отношение на всички останали документи:

-губернаторите на провинции – за документи, издадени в тяхната провинция в изпълнение на официални федерални задължения,

-правителства на провинции- за документи, издадени в тяхната провинция в изпълнение на официални федерални задължения.

ЦЕНА:

Таксите в районните съдилища (съдебни и нотариални документи): 13,70 EUR.

Такси във Федералното министерство на Европа, интеграцията и външните работи: 17,50 EUR.

АДРЕС:

Федерално Министерство на Република Австрия, Външна интеграция

Миноритенплац 8 (Minoritenplatz 8)

A – 1014 Виена

ТЕЛЕФОН:+43 50 11 50-0

ФАКС:+43 50 11 59-0

ИМЕЙЛ:

beglaubigungen@bmeia.gv.at

ОФИЦИАЛЕН  УЕБСАЙТ

http://www.bmeia.gv.at/

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=308 /

АЗЕРБАЙДЖАН

В Азербайджан определеният(ите) компетентен(и) орган(и) са:

-Министерството на правосъдието – за документи, произхождащи от съдилища, прокуратури и съдебни органи, включително документи, заверени по нотариален ред, и документи за регистрация на държавни граждански актове;

-Министерството на външните работи – за други документи.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

АДРЕС: Гурбанов 4, град Баку, AZ1009, Азербайджан (Ministry of Foreign Affairs, 4, Sh. Gurbanov str, Baku city, AZ1009, Azerbaijan)

ТЕЛЕФОН: +994 (12) 596 9230

ФАКС: +994 (12) 596 9061

ИМЕЙЛ:mkon@mfa.gov.az

ОФИЦИЛАЛЕН  УЕБСАЙТ: http://www.mfa.gov.az

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО 

АДРЕС: Министерство на правосъдието 1 бул. Иншатълар град Баку, AZ1073 Азербайджан (Ministry of Justice 1, Inshaatchilar avn Baku city, AZ1073 Azerbaijan)

ТЕЛЕФОН: +994 (12) 430 0977

ФАКС: +994 (12) 430 0681

ИМЕЙЛ: minjus@azdata.net

ОФИЦИАЛЕН САЙТ: http://www.justice.gov.az

ЦЕНА: 10 AZN (= 12,70 US)

АЛБАНИЯ

Албания е страна, участваща в Хагската конвенция от 1961 г. и изисква заверка с апостил. В Албания определеният компетентен орган за издаване на апостил е:

 • Службата за заверки към Консулския отдел на Министерството на външните работи.

ЦЕНА:

Албански документи: 200 леки (± 1,6 EUR)

Чуждестранни документи се обработват по подобен начин

АДРЕС:

КОНСУЛСКИ ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ Бул .Герг Фишта, № 6 (Boul. Gjergj Fishta, no 6 ) 1000-ТИРАНА Албания

ТЕЛЕФОН:+ 54 (11) 4819 7000

ФАКС:+355 (4) 23 620 84 / 85

ИМЕЙЛ:

scl@mrecic.gov.ar

ОФИЦИАЛЕН  УЕБСАЙТ:

www.mfa.gov.al

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=305

АНДОРА

В Андора определените компетентни органи, които могат да издават апостил, са:

-Министърът на външните работи (El/la ministre/a d’Afers Exteriors)

-Директорът по двустранните и консулските въпроси (El/la director/a d’Afers Bilaterals i Consulars)

-Директорът по многостранните въпроси и сътрудничеството(El/la director/a d’Afers Multilaterals i Cooperació)

-Ръководител на отдел „Общи и правни въпроси “(El/la cap de l’Àrea d’Afers Generais i Jurídics)

АДРЕС: МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

C/ Prat de la Creu 62-64 (административна сграда на правителството)

AD500 Андора, ул. Ла Вела Принципат д‘Андора

ТЕЛЕФОН: +376 875 70

ФАКС: +376 869 559

ИМЕЙЛ: exteriors.gov@andorra.ad

ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: http://www.mae.ad

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ: https://www.hcch.net

ЦЕНА: 8,58 EUR

АРМЕНИЯ

В Армения определените компетентни органи, които могат да издават апостил, са:

-Министерството на външните работи

-Министерството на правосъдието

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

АДРЕС: Министерството на външните работи Правителствен дом № 2 Вазген Саркисян 3/8 Ереван 0010 Армения (Government House #2 Vazgen Sargsyan 3/8 Yerevan 0010 Armenia)

ТЕЛЕФОН: +374 60 620 000

ФАКС: +374 60 620 062

ИМЕЙЛ: info@mfa.am

ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: http://www.mfa.am/

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

АДРЕС: Министерството на правосъдието

Ул. Вазген Саркисян 3/8 Ереван 0010 Република Армения

(Тhe Ministry of Justice Vazgen Sargsyan 3/8 YEREVAN 0010 Republic of Armenia)

ТЕЛЕФОН: +374 10 594 185 – +374 93 426 066

ИМЕЙЛ: ani.mkhitaryan@moj.am; – animkhitaryan.agency@gmail.com

ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: http://www.justice.am/

ЦЕНА:5000 AMD

БЕЛАРУС

В Беларус определените компетентни органи са:

Министерството на правосъдието на Република Беларус – по отношение на документите, издадени от съдилищата, Центърът за правна експертиза и криминалистика към Министерството на правосъдието на Република Беларус, Републиканският трудов арбитраж, областните съдебни администрации, съдебната администрация на Минския градски изпълнителен комитет, нотариалните архиви, нотариалните служители.

Областните администрации на правосъдието и администрация на правосъдието на Минския градски изпълнителен комитет: по документи, издадени от съдилища, нотариални архиви и нотариални служители.

Министерството на образованието на Република Беларус – върху документите, издадени от образователните институции.

 • Отдел за управление на архивите и документацията на Министерството на правосъдието – за документите, издадени от Държавния архив на Република Беларус.

-Министерството на външните работи на Република Беларус

-За всички други документи, също и за документите, които са от компетентността на Министерството на правосъдието и Министерството на образованието, както и на Департамента за управление на архивите и документацията, изпратени в Беларус от дипломатическите представители  на република Беларус или консулски служби и/или поискани (получени) от тях.

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

АДРЕС: Министерство на правосъдието ул. Колекторная, 10 220084 МИНСК

(ul. Kollektornaya, 10 220084 MINSK)

ТЕЛЕФОН:  +375 17 220-96-84

ФАКС: +375 17 220-97-55

ИМЕЙЛ: kanc@minjust.by

ОФИЦИАЛЕН  УЕБСАЙТ: http://www.minjust.by/

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

АДРЕС: Министерство на образованието

ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: http://www.minedu.unibel.by

ОТДЕЛ ЗА АРХИВИ И ДЕЛОВОДСТВО

АДРЕС: Отдел за архиви и управление на документите ул.Колекторная 10( Kollektornaya St.) 220048, МИНСК, Република Беларус

ТЕЛЕФОН: +375 17 220-51-20

ИМЕЙЛ: belcom@archives.gov.by

ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: http://archives.gov.by/eindex.htm

ОТДЕЛ  ВЪНШНИ РАБОТИ

АДРЕС: Министерство на външните работи ул. Ленина, 19 МИНСК Беларус 220030

(Ministry of Foreign Affairs ul. Lenina, 19 MINSK Belarus 220030)

ТЕЛЕФОН: +375 17 227-29-22

ФАКС: +375 17 227-45-21

ОФИЦИАЛЕН  УЕБСАЙТ: http://www.mfa.gov.by

БЕЛГИЯ

Белгия се присъединява към Хагската конвенция за апостила на 9 февруари 1973 г. (Конвенция от 5 октомври 1961 г. за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични документи). Следователно, за да бъдат валидни в държавата по местоназначение, документите трябва да бъдат подпечатани с „апостил“ от органите на издаващата държава.

В Белгия определеният компетентен орган за издаване на апостил е

 • Министерство на Външните работи, на Външната Търговията и Сътрудничество за развитие.

ЦЕНА: 20 EUR – безвъзмездно плащане на данъци за консулски услуги (10 EUR) при доказана липса на средства.

АДРЕС: Ул. Де Пети Кармс (rue des Petits Carmes ) 271000 БРЮКСЕЛ, Белгия

ТЕЛЕФОН: +32 (2) 501 32 00

ФАКС: +32 (2) 501 37 90

ИМЕЙЛ:

legalisation.ae@diplobel.fed.be

ОФИЦИАЛЕН  УЕБСАЙТ:

http://diplomatie.belgium.be/en/index.jsp

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

diplomatie.belgium.be/…/faq/#faq

https://www.hcch.net

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Босна и Херцеговина се присъедини към Хагската конвенция за апостил на 6 март 1992 г. (Конвенция от 5 октомври 1961 г. за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични документи).

Определените компетентни органи:

-Първоинстанционни съдилища на Босна и Херцеговина

-Общински съдилища на Федерация Босна и Херцеговина

-Основни съдилища на Република Сръбска

-Основен съд на окръг Бръчко в Босна и Херцеговина.

ЦЕНА: Таксата е различна в зависимост от броя на документите, които заявителят иска да бъдат апостилирани

ГЕРМАНИЯ

Декларацията е в сила  от 2 август 2004 г:

В съответствие с член 3, параграф 1 от Конвенцията компетентните органи за издаване на удостоверения в провинция Баден-Вюртемберг са уведомени, както следва:

1.Министерството на правосъдието по отношение на публични документи, издадени от него, от най-висшият съд на провинцията(Висш районен съд) и от прокуратурите, които го обслужват

2.Председателят на районен съд на дадена провинция(Областен съд) по отношение на публичните документи, издавани в неговия район от другите обикновени съдилища и прокуратури, от органите, на които са делегирани задачи на обикновените съдилища, от нотариусите и районните нотариуси, както и по отношение на други документи, издавани във връзка с правораздаването.

3.Окръжният съвет на Тюбинген за публични документи, издавани от министерствата, с изключение на тези, издавани от Министерството на правосъдието.

4.Окръжните съвети за публичните документи, издавани в техните окръзи от всички други административни органи и от съдилищата, от всички клонове на съдебната система, с изключение на обикновените съдилища.

ЦЕНА: Таксите се определят въз основа на стойността на удостоверението. Разходите, направени от заявителя, са в размер от минимум 10 EUR до максимум 130 EUR. Средно таксите възлизат на между 10 и 20 EUR.

Федерална административна служба (Bundesverwaltungsamt)

АДРЕС: Федерална административна служба на Германия  1

Barbarastr. 1 ,50735 Кьолн, Германия

(Bundesverwaltungsamt  Barbarastr. 1 , 50735 Köln, Deutschland)

Германска служба за патенти и търговски марки

АДРЕС:

Zweibrückenstraße 12

80331 Мюнхен

ПОЩЕНСКИ АДРЕС:

Германска служба за патенти и търговски марки

80297 МЮНХЕН

МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ

ТЕЛЕФОН: +49 (89) 21 95-0

ФАКС: +49 (89) 21 95-22 21

ИМЕЙЛ: post@dpma.de

ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: http://www.dpma.de/index.htm (само на немски език)

ГРУЗИЯ

В Грузия определените компетентни органи за издаването на апостил са:

-Всички публични документи (с изключение на дипломи, други документи за образование и документи, издадени от Агенцията за услуги на Министерството на вътрешните работи на Грузия);

-Национален център за повишаване на качеството на образованието, Министерство на образованието и науката на Грузия (дипломи и други образователни документи);

-Агенция за обслужване на Министерството на вътрешните работи на Грузия (документи, издадени от Агенция за обслужване на Министерството на вътрешните работи на Грузия – от 1 август 2010 г.).

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

АДРЕС: Агенция за развитие на публичните услуги Министерство на правосъдието на Грузия 67А бул .А. ЦеретелиТбилиси 0154 Грузия

(Public Service Development Agency Ministry of Justice of Georgia  67a A.Tsereteli Ave. Tbilisi 0154 Georgia )

ТЕЛЕФОН:  +995 (32) 240 1010

ИМЕЙЛ: info@psda.gov.ge

ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: www.psda.gov.ge

ЦЕНА: 20 лари

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

АДРЕС: Министерство на образованието и науката на Грузия Национален център за повишаване на качеството на образованието1 Улица М. Алексидзе Тбилиси 0193

Грузия

(National Center for Educational Quality Enhancement1 M. Aleksidze Str.Tbilisi 0193

Georgia)

ТЕЛЕФОН: +995 (3) 2 200-220

ИМЕЙЛ: info@eqe.ge

ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: www.eqe.ge

ЦЕНА: 20 лари

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

АДРЕС: Агенция за услуги на Министерството на вътрешните работи на Грузия Магистрала Tsiteli Khidi, 21-ви км Тбилиси Грузия

(Tsiteli Khidi Highway, 21st km Tbilisi Georgia)

ТЕЛЕФОН: +955 32 241 9191

ИМЕЙЛ: sukhitashvili.s@ms.mia.ge

ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: www.sagency.ge

ЦЕНА: 20 лари

ГЪРЦИЯ

Определени компетентни органи, към 28 юни 2017 г:

-Регионите за всички документи, издадени от службите/офисите на регионалното самоуправление.

-Децентрализирани администрации – за всички документи, издадени от:

 • Публичните граждански служби на регионите, които не попадат в компетенциите на регионалното самоуправление
 • Правни субекти на публичното право
 • -Организации на местното самоуправление от първа степен
 • Службите по вписванията.

-За съдебни документи – първоинстанционният съд на региона, в който се намира седалището на издаващия орган.

ДАНИЯ

От 1 януари 2007 г. е по-лесно да легализирате документите си. На 1 януари 2007 г. Дания се присъедини към Хагската конвенция за апостил от 5 октомври 1961 г. Това означава, че за гражданите и дружествата стана по-лесно да легализират публични документи за използване в чужбина.

Когато даден документ е заверен с апостил, в повечето случаи вече не е необходимо да се извършва нова легализация в посолството на съответната държава.

Въпреки това легализацията в посолството може да отпадне само ако документът трябва да се използва в държава, която е страна по Конвенцията за апостила. Към нея са се присъединили около 100 държави, включително всички държави от ЕС.

В Дания определеният компетентен орган за издаване на апостил е:

 • Министерството на външните работи.

ЦЕНА:195 DKK

АДРЕС:

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

СЛУЖБА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

Азиатик Плайдс 2 DK

1448 КОПЕНХАГЕН К

ДАНИЯ

(Asiatisk Plads 2 DK1448 Copenhagen K Denmark)

ТЕЛЕФОН:

+45 33 92 00 0

ФАКС:

+45 32 54 05 330

ИМЕЙЛ:

um@um.dk

ОФИЦИАЛЕН  УЕБСАЙТ:

www.um.dk/da

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

Потвърждения с апостил (Министерство На Външните Работи)

https://www.hcch.net

ЕСТОНИЯ

От 1 януари 2010 г. нотариусите, под надзора на Министерството на правосъдието, ще бъдат определеният компетентен орган, описан в член 6 от Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични документи. Министерството на правосъдието ще предаде данните за контакт на всички 100 нотариуси. Въпреки че Министерството на правосъдието ще упражнява надзор върху нотариусите, нито самото министерство, нито което и да е друго министерство ще преустанови издаването на апостили. Регистърът, описан в член 7 от Конвенцията, ще се води от Нотариалната камара в съответствие с наредбата, предоставена от министъра на правосъдието.“

ЦЕНА:

26,82 EUR (от 1 януари 2011 г.)

АДРЕС:

КАМАРА НА НОТАРИУСИТЕ Татари,2510116 ТАЛИН

ЕСТОНИЯ

(Chamber of Notaries Tatari 2510116 Tallinn

Estonia)

ТЕЛЕФОН:+372 617 7900

ФАКС:+372 617 7901

ИМЕЙЛ:

koda@notar.ee

ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ:

www.notar.ee:

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=318

ИРЛАНДИЯ

В Ирландия определеният компетентен орган е:

 • Министерството на външните работи.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ (ДЪБЛИН)

АДРЕС: Отдел за удостоверяване на автентичността Министерство на външните работи и търговията Кнокман Хаус 42-47

ул. Лолуер Маунт , Дъблин 2 D02 TN83

(Knockmaun House 42-47, Lower Mount Street, Dublin 2 D02 TN83)

ТЕЛЕФОН:  +353 1 408 2174 ФАКС: +353 1 408 2961

ИМЕЙЛ: con.AuthQuery@dfa.ie

ОФИЦИАЛЕН  УЕБСАЙТ: http://www.dfa.ie/

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ (КОРК)

АДРЕС: Отдел „Консулски услуги“ Министерство на външните работи и търговията 1A Сут Мол Корк, Корк T12 TA46 Ирландия(1A South Mall Cork, Cork T12 TA46 Ireland)

ТЕЛЕФОН: +353 21 494 4777

ФАКС: +353 21 494 4772

ИМЕЙЛ: con.AuthQuery@dfa.ie

ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: http://www.dfa.ie/

ЦЕНА: Цената, която се събира от отдела за издаване на печат апостил, е 40 EUR. Във връзка с досие за осиновяване, което може да съдържа до 300 документа, Департаментът събира такса от 100 EUR за пакет документи за осиновяване. За документи, свързани пряко с износ на ирландски стоки, се събира такса от 10 EUR.

ИСЛАНДИЯ

Исландия се присъедини към Хагската конвенция за апостила на 27 ноември 2004 г. (Конвенция от 5 октомври 1961 г. за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични документи).

В Исландия определеният компетентен орган за издаване на апостил е:

Министерството на външните работи.

АДРЕС:

Raudalarstigur 25 Рейкявик

(Raudararstigur 25 Reykjavík)

ПОЩЕНСКИ АДРЕС: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ IS-150 Рейкявик,  Исландия

(Postal address: Ministry for Foreign Affairs IS-150 Reykjavík Iceland)

ТЕЛЕФОН:+354 545 9900

ФАКС:+354 562 2373

ИМЕЙЛ

external@utn.stjr.is

potur@utn.stjr.is

ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ

http://www.mfa.is/

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

https://www.hcch.net

ИСПАНИЯ

В Испания определеният компетентен орган за издаване на апостил включва:

1. За издаване на апостил на административни документи са определени следните органи:

-Секретарите по управление на върховните съдилища и на градовете Сеута и Мелиля, или техните законни заместници, както и служителите, на които последните могат да делегират правомощия в рамките на съответния секретариат по управление;

-Ръководителят на звеното на Министерството на правосъдието, на когото във всеки конкретен момент са предоставени правомощията в областта на информирането и присъствието на гражданите, или всеки, който може да го замести по закон, както и лицата, на които те могат да делегират правомощия;

-Териториалните ръководители на териториалните управители , които Министерството на правосъдието има на територията на Испания, или техните законни заместници, или лицата, които могат да ги заместят в рамките на горепосочените бюра;

-Деканите на нотариалните колегии или лицата, които ги заместват съгласно нормативните актове, или други нотариуси, на които първите могат да делегират права.

2. Апостил на съдебни документи: Правомощията за извършване на единно законодателство или поставяне на апостил върху съдебни документи, независимо от мястото на издаване на тези документи в Испания, се предоставят на следните органи (с изключение на предвиденото в параграф 4 от настоящия документ):

-Секретарите по управлението на върховните съдилища и на градовете Сеута и Мелиля или техните юридически заместници, както и служителите, на които последните могат да делегират правомощия, в рамките на съответния секретариат по управлението;

-Ръководителят на звеното на Министерството на правосъдието, на когото във всеки конкретен момент са предоставени правомощията в областта на информирането и подпомагането на гражданите, или всеки, който може да го замести по закон, както и лицата, на които първият може да делегира правомощия.

-Териториалните управители на териториалните управителни бюра, които Министерството на правосъдието има на територията на Испания, или техните законни заместници, или лицата, които могат да ги заместят, в рамките на горепосочените бюра.

3. Апостил на нотариални документи: Правомощието е предоставено на

деканите на нотариалните колегии или на лицата, които ги заместват, съгласно нормативните актове, или на онези нотариуси, на които първите могат да делегират права, независимо от това къде в Испания са издадени тези документи.

4. Апостил на документи, издадени от съдебни органи или служители на Върховния съд и Националния върховен съд: За документи, издадени от съответния съд, компетентен е

само секретарят по управлението на съответния съд или техните законни заместници, както и служителите, на които последните могат да делегират правомощия.

5. Апостил на други публични документи:

останалите публични документи могат да бъдат предмет на еднократна легализация или апостил, по избор на гражданина, както на хартиен носител, така и по електронен път, от всеки от органите, посочени в раздел 1 по-горе.

По същия начин гореспоменатият кралски указ установява и регламентира в глава II формата и регистъра на апостила, независимо дали е на хартия или в електронен формат.

Единствената преходна разпоредба на гореспоменатия кралски указ постановява, че апостилът на документите, издавани от Гражданския регистър, се урежда съгласно разпоредбите, съдържащи се в член 2 от него (апостил на съдебни документи), до влизането в сила на Закон 20/2011 от 21 юли относно Гражданския регистър, а след това се урежда от член 1 от кралския указ (апостил на административни документи).

ЦЕНА:

Върховните съдилища и Министерството на правосъдието не събират такси за издаването на апостил.

Професионалната асоциация на нотариусите събира такси между 3,50 и 7,50 EUR.

АДРЕС:

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

Calle Bolsa 8 (Ministerio de Justicia Calle Bolsa 8  )

28012 МАДРИД ИСПАНИЯ

ТЕЛЕФОН:+34 (91) 837 2295

ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ:

www.mjusticia.es

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

https://www.hcch.net/en/states/authorities/detail s3/?aid=346

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

ИТАЛИЯ

В Италия определените органи, които могат да издават апостил, са:-Прокурорът в съда, в който са издадени документите: В случай на съдебни документи, документи за гражданско състояние и нотариални актове.

-Префектът с териториална компетентност, за областта Valle d’Aosta – председателят на региона, а за провинциите Тренте и Болцано – правителственият комисар: в случай на всички други административни документи, предвидени в Конвенцията.

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp?facetNode_1=3_2&selectedNode=3_2_13

КИПЪР

Република Кипър вече се е присъединила към Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични документи, подписана в Хага на 5.10.1961 г. Конвенцията е ратифицирана със Закон 50/72.

 

За прилагането на тази конвенция Министерството на правосъдието и обществения ред е определено за централен орган.

 

Основната разпоредба на Конвенцията е освобождаването от легализация на всяка дипломатическа или консулска легализация на чуждестранни правни документи и ограничаването на легализацията на подписа на правен документ с печат „апостил“. Това се отнася за публични документи, които са били съставени на територията на една договаряща държава и които трябва да бъдат представени на територията на друга договаряща държава.

 

ЦЕНА:€ 5.00

 

АДРЕС:

 

Министерство на правосъдието и обществения ред 125, aавеню Аталасас

 

1461 Лефкосия (Никозия) Кипър

 

(Athalassas Avenue 1461 Lefkosia (Nicosia) Cyprus)

 

ТЕЛЕФОН:+ +357 (22) 805 964

 

ФАКС: +357 (22) 518 328

 

ИМЕЙЛ:

 

registry@mjpo.gov.cy

 

ОФИЦИАЛЕН  УЕБСАЙТ:

 

http://www.mjpo.gov.cy/

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

 

Ministry of Justice and Public Order

ЛАТВИЯ

Удостоверяването на автентичността на документа или легализацията означава проверка на подписа и печата на документа, което означава, че консулският служител удостоверява подписа и печата на документ, съставен в една държава, и след това документът влиза в сила в друга държава. Легализацията означава потвърждаване на правния статут и правомощията на подписалия документа.

 

Латвия се присъедини към Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични документи през 1996 г. и всеки официален документ, предназначен за тази страна, изисква апостил

 

В Латвия определеният компетентен орган за издаване на апостил е:

 

,Министерството на външните работи.

 

 Удостоверяването на автентичността на документа или легализацията означава заверка на подписа и печата на документа, т.е. консулският служител удостоверява подписа и печата на документа, положен в една държава, след което документът влиза в сила в друга държава. Легализацията означава потвърждаване на правния статут и правомощията на лицето, подписало документа.

 

ЦЕНА:

 

Такса за заверка на документ в рамките на 2 работни дни 15,00 EUR.

 

Такса за заверка на документ в рамките на 2 часа 30,00 EUR

 

АДРЕС:

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

 

КОНСУЛСКИ ОТДЕЛ ул.. Елизабет. 57 Рига LV 1050

 

ЛИТВ

 

(Consular Department Elizabetes Str. 57 Riga LV 1050

 

Latvia)

 

ТЕЛЕФОН:+(371) 6701 6364

 

ИМЕЙЛ: mfa.cdep@mfa.gov.lv

 

ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ:

 

http://www.mfa.gov.lv/en

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

 

http://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/dokumentu-apliecinasana-ar-apostille-un-legalizacija

ЛИТВА

В Литва определените компетентни органи за издаване на апостил са:

 

-Министерството на външните работи

 

-Нотариалната камара на Литва: Списък на всички литовски нотариуси може да бъде намерен на адрес  https://www.notarurumai.lt/notary/by-employees . От 18 януари 2016 г. удостоверението за одобрение на документи (апостил) се издава от нотариусите, Консулският отдел на Министерството на външните работи на Република Литва.Република Литва издава удостоверение за одобрение на документи (апостил) само за документи, получени от дипломатическите представителства и консулските служби на Република Литва

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ:

 

АДРЕС: Министерство на външните работи: Консулски отдел Министерство на външните работи J.Tumo-Vaižganto 2 LT-01511 VILNIUS Литва

 

ТЕЛЕФОН:  +370 706 52613 – +370 706 52964

 

ИМЕЙЛ: kod@urm.lt – urm@urm.lt

 

ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: http://keliauk.urm.lt/en/consular-services

 

ЦЕНА:10,00 € за апостил

 

20,00 € – когато документите се подават в Министерството чрез литовските посолства в чужбина

 

НОТАРИУСИ

 

АДРЕС: Литовска нотариална камара Olimpiečių g. 4 Вилнюс Литва

 

ТЕЛЕФОН:  +3705 261 4757

 

ИМЕЙЛ: rumai@notarai.lt

 

ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: www.notarurumai.lt

 

ЦЕНА: € 15.00 за апостил

ЛИХТЕНЩАЙН

През 1972 г. Лихтенщайн се присъединява към Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични документи.

 

Следователно не е необходима дипломатическа заверка или легализация на документи от  Лихтенщайн за правна комуникация с друга държава – членка на конвенцията. Необходимо е само документите да бъдат подпечатани с „апостил“ от органите на издаващата държава, за да бъдат валидни в държавата по местоназначение.

 

В Лихтенщайн определеният компетентен орган за издаване на апостил е

 

Правителствената служба на княжеското правителство

 

ЦЕНА:30,- CHF за апостил (приблизително 20,00 EUR)

 

АДРЕС:

 

Правителствена канцелария на Правителствената сграда на княжеското правителство (Regierungskanzlei der Fürstlichen Regierung Regierungsgebäude) 9490 Вадуц

 

ЛИХТЕНЩАЙН

 

ТЕЛЕФОН:+423 236 60 30

 

ФАКС:+423 236 6597

 

ОФИЦАЛЕН  УЕБСАЙТ:

 

www.rk.llv.li

 

ИМЕЙЛ:

 

 info.rk@llv.li

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

 

 

https://www.hcch.net
ЛЮКСЕМБУРГ

Люксембург се присъедини към Хагската конвенция за апостил на 3 юни 1979 г.

 

Службата за легализация на Министерството на външните и европейските работи (MAEE) издава легализации и апостили на подписи от публични органи на Люксембург върху документи, предназначени за публични органи на чужда държава.

 

Заявлението за правна заверка на люксембургски документи трябва да бъде подадено в службата за паспорти, визи и легализация.

 

Заявлението може да бъде изпратено онлайн директно на MyGuichet.lu. Тази онлайн процедура може да се извърши без използване на удостоверяване на LuxTrust.

 

Има две различни процедури за легализация, които зависят от това дали страната на местоназначение на легализирания документ е страна по Хагската конвенция или не. И в двата случая легализацията е под формата на официален печат или разпечатан формуляр, поставен върху оригиналния документ. Това може да бъде:

 

 

   

  • юридически удостоверителен печат; или

   

   

   • апостил.

    

    

   ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

    

   ЦЕНA:20,00 EUR

    

   АДРЕС:

    

   Mинистerство на Външните и Европейските работи

    

   (служба за паспорти, оглед и легализация)

    

   булевард рузвелт 43 L-2450 ЛЮКСЕМБУРГ

    

   (Bureau des Passeports, Visas et Légalisations)

    

   43, boulevard Roosevelt

    

   L-2450 LUXEMBOURG

    

   ТЕЛЕФОН:+35 2478 8300

    

   ФАКС:+35 2220 291

    

   ИМЕЙЛ: service.legalisation@mae.etat.lu

    

   ОФИЦИАЛЕН  УЕБСАЙТ:

    

   http://www.mae.lu/

    

   ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

    

    

   https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=331

    

   Люксембург Апостил

   МАЛТА

   Конвенцията за легализация е конвенцията, премахваща изискването за легализация на чуждестранни официални документи, известна още като Конвенцията за апостила (5 октомври 1961 г.). Тази конвенция не премахва напълно легализацията, но скъсява веригата, така че се изисква само едно действие, добавянето на апостил. Документ с апостил не изисква допълнителна легализация от посолството или консулството на страната, в която ще се използва.

    

   Малта се присъедини към Хагската конвенция за апостил на 3 март 1968 г. и определеният компетентен орган за издаване на апостил е

    

    

     

    • Министерството на външните работи.

     

     

    ЦЕНА:

     

    20 евро (търговски)

     

    12 евро (нетърговски)

     

    АДРЕС:

     

    Palazzo Parisio

     

    Merchants Street VALLETTA CMR 02

     

    МАЛТА

     

    ТЕЛЕФОН+356 22042283

     

    ИМЕЙЛ:

     

    karen.montebello@gov.mt

     

    ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ:

     

    http://foreignaffairs.gov.mt/en/Pages/Authentication-of-Documents.aspx

     

    ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=332

    МОЛДОВА

    В Република Молдова определеният(ите) компетентен(и) орган(и) са:

     

    -Министерството на външните работи и европейската интеграция

     

    -Министерство на правосъдието

     

    МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

     

    АДРЕС: Министерство на външните работи и европейската интеграция 31 август 1989 г., улица 80 / 80, улица А. Матеевич

     

    MD – 2012 Кишинев Република Молдова  

     

    (31 August 1989, 80 Street / 80, A. Mateevici Street)

     

    ТЕЛЕФОН:  +373 (22) 201 040 – +373 (22) 201 041

     

    ФАКС: +373 (22) 232 225

     

    ИМЕЙЛ: consdep@mfa.md – dac@mfa.md

     

    ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: www.mfa.gov.md/entry-visas-moldova

     

    МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

     

    АДРЕС: Агенция за ресурсите на правните информационни технологии Министерство на правосъдието 31 август 1989 г., ул.82(31 August 1989, 82 Street)

     

    MD – 2012 Кишинев Република Молдова

     

    ТЕЛЕФОН: +373 (0)22 201 456 – +373 (0)22 201 457 – +373 (0)22 201 461 – +373 (0)22 201 477

     

    ФАКС: +373 (0)22 201 456 – +373 (0)22 201 461

     

    ИМЕЙЛ apostila@justice.gov.md

     

    ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: www.justice.gov.md/ – https://apostila.gov.md

     

    ЦЕНА:

     

    – 130 MDL [около 6,73 евро] за физически лица и 180 MDL [около 9,32 евро] за юридически лица, в рамките на 3 дни

     

    – 100 MDL [около 5,18 EUR] за физически лица и 150 MDL [около 7,77 EUR] за юридически лица, в рамките на 5 дни

    МОНАКО

    Монако се присъедини към Хагската конвенция за апостила на 31 декември 2002 г. (Конвенция от 5 октомври 1961 г. за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични документи). Монако е член на Хагската конвенция за апостила и всеки официален документ, предназначен за тази държава, изисква апостил от държавния секретар.

     

    В Монако определеният компетентен орган за издаване на апостил е:

     

    Службата за заверки на консулския отдел на Дирекцията на съдебните служби Пале дъо Жустис

     

    ЦЕНА: 5 EUR

     

    АДРЕС:

     

    ДИРЕКЦИЯ НА СЪДЕБНИТЕ УСЛУГИ СЪДЕБНА ПАЛАТА 5,

     

    Ул.Колонел Беландо де Кастро

     

     98 000 МОНАКО BP 513

     

    MC 98015 Монако Cedex

     

    ТЕЛЕФОН :+377 98 98 88 11

     

    ФАКС : +377 98 98 8589

     

    ИМЕЙЛ:

     

    dsj@justice.mc

     

    ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ:

     

    http://www.gouv.mc/

     

    ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

     

    https://www.hcch.nethttp://service-public-particuliers.gouv.mc/Justice/Documents-et-demarches-judiciaires/Apostille-Direction-des-Services-Judiciaires/Faire-apostiller-un-document

    НОРВЕГИЯ

    В Норвегия определеният(ите) компетентен(и) орган(и) са:

     

    -Областните управители

     

    -Кралското министерство на външните работи на Норвегия

     

    ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ

     

    ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: http://www.fylkesmannen.no/

     

    КРАЛСКО НОРВЕЖКО МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

     

    АДРЕС: МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ площад 7 juni-plassen  Виктория Терас, Пощенска кутия 8114 Dep. 0032 ОСЛО Норвегия

     

    (7. juni–plassen / Victoria Terrasse PO box 8114 Dep.  0032 OSLO Norway)

     

    ТЕЛЕФОН: +47 22 24 36 00 ФАКС: +47 22 24 95 80 / 81

     

    ИМЕЙЛ: post@mfa.no

     

    ОФИЦИАЛЕН  УЕБСАЙТ: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud

    ПОЛША

    Министерство на външните работи:

     

    -Отдел „Легализация

     

    Министерство на културата и националното наследство, Отдел за художествено и културно образование:

     

     – сертификати, дипломи, индекси или удостоверения, издадени от училища по изкуствата

     

     – документи, издадени от училища, различни от посочените по-горе, предназначени за правни сделки с чужди държави.

     

    Национална агенция за академичен обмен:

     

     – дипломи за завършено образование с приложения,

     

     – копия на дипломи за завършено образование,

     

     – удостоверения за дипломи и сертификати за следдипломна квалификация,

     

     – дубликати на дипломи и сертификати за следдипломна квалификация,

     

     – удостоверения за завършено образование,

     

     – дипломи за докторантура и следдипломна квалификация, както и техните дубликати и копия – в случай на дипломи за докторантура и следдипломна квалификация, издадени от оторизирани организационни звена на университета.

     

    Министерство на националното образование:

     

     -Удостоверения, издадени от училища и професионални училища в Полша, посочени в член 8, параграф 2, буква В от Закона за образованието (консолидиран текст: Държавен вестник, 2018 г., позиция № 996), както и от училища, професионални училища и училищни консултативни пунктове към дипломатическите представителства, консулските служби и военните представителства на Република Полша.

     

    Училищни инспектори, подходящи за седалището на училището:

     

     -Удостоверения за повишаване в длъжност и удостоверения за завършено образование, както и индекси, издадени от училищата;

     

    Училищни инспектори, подходящи за седалището на училището:

     

     -удостоверения за повишаване в длъжност и удостоверения за завършено образование, както и указатели, издадени от училищата;

     

    – Документи, издадени от училища, учебни заведения за продължаващо обучение и учебни заведения за практическо обучение, различни от посочените по-горе, предназначени за правни сделки с чужди държави.

     

    Директори на регионални изпитни комисии:

     

    – Удостоверения за завършено основно и средно образование на ниво външни изпити, свидетелства за средно образование, приложения към свидетелствата за средно образование, свидетелства за професионална квалификация, дипломи и удостоверения, издадени от регионалните изпитни комисии.

     

    МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

     

    АДРЕС:МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, отдел „Легализация“, ул. Krucza 38/42 00-512, ВАРШАВА, ПОЛША

     

    (ul. Krucza 38/42 00-512 Warszawa Poland)

     

    ТЕЛЕФОН: +48 22 523 9845

     

    ФАКС: +48 22 523 8029

     

    ИМЕЙЛ: legalizacja@msz.gov.pl

     

    ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: www.msz.gov.pl/

     

    МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА И НАЦИОНАЛНОТО НАСЛЕДСТВО

     

    АДРЕС: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА И НАЦИОНАЛНОТО НАСЛЕДСТВО)

     

    ОТДЕЛ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ПО ИЗКУСТВО И КУЛТУРА ул. Миколай Коперников 36/40, 00-328

     

    (ul. Mikołaja Kopernika 36/40) Варшава, ПОЛША

     

    АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: ул. Kраковские Предмесцие 15/17 00-071 Варшава

     

    ТЕЛЕФОН: + 48 22 551 55 99

     

    ИМЕЙЛ: drawers@mkidn.gov.pl

     

    ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: http://bip.mkidn.gov.pl/

     

    ПОЛСКА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА АКАДЕМИЧЕН ОБМЕН

     

    АДРЕС: Полска национална агенция за академичен обмен ул. Полна 40

     

    (ul. Polna 40)

     

    00-635 ВАРШАВА ПОЛША

     

    ТЕЛЕФОН: +48 22 390 35 60

     

    ИМЕЙЛ: apostille@nawa.gov.pl

     

    ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: www.nawa.gov.pl

     

    МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНОТО ПРОСВЕЩЕНИЕ

     

    АДРЕС: МИНИСТЕРСТВО НА НАЦИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Ал.Сзуша 25 00-918 Варшава, ПОЛША

     

    (Al. Szucha 25 00-918 Warszawa Poland)

     

    ТЕЛЕФОН: + 48 22 347 41 00

     

    ФАКС: + 48 22 347 42 61

     

    ИМЕЙЛ: informacja@men.gov.pl

     

    ОФИЦИАЛЕН  УЕБСАЙТ: www.men.gov.gov.pl

    Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

    ПОРТУГАЛИЯ

    В Португалия Определеният(ите) компетентен(и) орган(и) са:

     

    -Генералният прокурор на Републиката; Генералните прокурори от името на … Порто, Коимбра и Евора и помощник-генералните прокурори с представителите на Републиката на автономните области Мадейра и Азор

     

    ЦЕНА: 10,20 EUR

     

    ГЕНЕРАЛНИЯТ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКАТА

     

    АДРЕС: Главна Прокуратура

     

    (Procuradoria Geral de República)

     

     RUA DA ESCOLA POLITÉCNICA, 140

     

    1269-103 LISBOA

     

    ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК.

     

    ТЕЛЕФОН: +351 213 921 900/99

     

    ФАКС: +351 213 975 255

     

    ИМЕЙЛ: mailpgr@pgr.pt

     

    ОФИЦИАЛЕН  УЕБСАЙТ: http://www.pgr.pt/ (само на португалски език)

     

    ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КОИМБРА

     

    АДРЕС: Окръжна прокуратура Коимбра

     

    ДВОРЕЦ НА ПРАВОСЪДИЕТО

     

    АДРЕС: Ул.Руа Да София

     

    3004-501 COIMBRA

     

    ПОРТУГАЛИЯ

     

    (Palácio da Justiça,Rua da Sofia 3004-501, COIMBRA, Portugal)

     

    ТЕЛЕФОН: +351 222 008 531

     

    ФАКС: +351 222 000 715 (услуги с апостил)

     

    ИМЕЙЛ: porto.tr@tribunais.org.pt

     

    ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: www.trp.pt (само на португалски език)

     

    ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА НА ЕВОРА

     

    АДРЕС: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НА ЕВОРА

     

    Дворец Барахоха ,ул. Да Република 141 до 143

     

    7004-501 ЕВОРА

     

    ПОРТУГАЛИЯ

     

    (Procuradoria-Geral Distrital de Évora Palácio Barahona, Rua da República 141 a 143

     

    7004-501 ÉVORA)

     

    ТЕЛЕФОН: +351 266 758 817 (ДИРЕКТНО)

     

    ФАКС: +351 266 701 529 (директно)

     

    ИМЕЙЛ: evora.tr@tribunais.org.pt

     

    АДРЕС: ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПОРТО

     

    СЪДЕБНАТА ПАЛАТА

     

    Поле Мартирес Да Патрия

     

    4049-012 ПОРТО

     

    ПОРТУГАЛИЯ

     

    (Palácio da Justiça Campo ,Mártires da Pátria, Portugal)

     

    ТЕЛЕФОН: +351 222 008 531

     

    ФАКС: +351 222 000 715 (услуги с апостил)

     

    ИМЕЙЛ: porto.tr@tribunais.org.pt

     

    ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: www.trp.pt (само на португалски език)

    РУМЪНИЯ

    Определени компетентни органи в Румъния:

     

    „(…) Трибуналите са компетентните органи за официалните документи, посочени в член 1, букви а) и г) от Конвенцията;

     

    Нотариалните камари са компетентните органи за официалните документи, посочени в член 1, буква в) от Конвенцията;

     

    Службите на префекта са компетентните органи за официалните документи, посочени в член 1, буква б) от Конвенцията.

     

    Гореспоменатите промени бяха въведени със Закон № 202/2010 за ускоряване на съдебните производства (член V), публикуван в Официален вестник на Европейския съюз № 1. 178/26 октомври 2010 г. (…)“

     

    ЦЕНА:

     

    За нотариалните актове се заплаща еднократна такса в размер на 35 LEI + ДДС (20 %).

     

    За административни документи, съгласно Извънредна наредба №. 128/2000, таксата е в размер на 3 LEI за регистрация на заявлението и 22 LEI за всеки апостил, поискан от физическо лице, съответно 44 л за всеки апостил, поискан от юридическо лице или ако заявителят се представлява от адвокат.

     

    За съдебните документи таксата за съдебен печат е в размер на 10 LEI за всеки документ, за който се прилага апостил (чл. 22, буква а) от Извънредна наредба № 1). 80/2013) плюс 10 LEI за заявлението.

    РУСИЯ

    Министерството на правосъдието на Руската федерация (документи на федерални органи на изпълнителната власт, физически и юридически лица, които са нотариални доказателства, и документи на териториални органи на федерални органи на изпълнителната власт, органи на изпълнителната власт на субектите на Руската федерация, нотариуси, органи на местното самоуправление)

     

    -Главната прокуратура на Руската федерация;

     

    -Министерството на вътрешните работи на Руската федерация;

     

    -Службите по вписванията на органите на изпълнителната власт в субектите на Руската федерация;

     

    -Федералната агенция по архивите и упълномощените органи за архиви на изпълнителната власт в субектите на Руската федерация;

     

    -Изпълнителните органи на съставните субекти („федерални субекти“) на Руската федерация;

     

     

      

     • Министерството на отбраната на Руската федерация относно официални архивни документи за военна служба (трудова заетост) във Въоръжените сили на Руската федерация, Въоръжените сили на СССР и Обединените въоръжени сили на Общността на независимите държави (ОНД), издадени в Руската федерация.

      

      

     МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

      

     АДРЕС: Министерството на правосъдието на Руската федерация улица Житная, 14 (Zhitnaya street, 14)МОСКВА 119991                           

      

     ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: http://www.minjust.ru

      

     ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА 

      

     АДРЕС: Главна прокуратура на Руската федерация улица „Большая Дмитровка“, 15а(Bolshaya Dmitrovka street, 15a)

      

     125993 МОСКВА

      

     ТЕЛЕФОН:+7 (495) 692 2682 

      

     ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: http://genproc.gov.ru/

      

     МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

      

     АДРЕС: Министерството на вътрешните работи на Руската федерация Главен информационно-аналитичен център на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация Улица Новочеремушкинска, 67 (Novocheremushkinskaya street, 67 )117418 МОСКВА

      

     ТЕЛЕФОН: +7 (495) 332-31-77 ФАКС: +7 (495) 332-09-80

      

     ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: http://eng.mvdrf.ru/

      

     ФЕДЕРАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА АРХИВИТЕ

      

     АДРЕС: Улица „Илинка“, 12 103132 МОСКВАУлица „Илинка“, 12 (Ilyinka ul., 12)

      

     ИМЕЙЛ: rosarchiv@gov.ru

      

     ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: http://www.rusarchives.ru/

      

     МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

      

     АДРЕС: Министерство на отбраната на Руската федерация Улица Знаменка, 19 (Znamenka street, 19) МОСКВА 119160

      

     ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: http://www.mil.ru/

      

     ЦЕНА: 2500 рубли

     САН МАРИНО

     Сан Марино се присъедини към Хагската конвенция за апостила на 13 февруари 1995 г.

      

     Ако вашият документ произхожда от Сан Марино, той трябва да бъде легализиран от съответния орган, където е създаден или издаден.

      

     В Сан Марино определеният компетентен орган за издаване на апостил е :

      

      

       

      • Министерството на външните работи.

       

       

      ЦЕНА: 5,00 EUR

       

      АДРЕС:

       

      МИНИСТЪРЪТ НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

       

      Ул. Виа 28 Луглио,( Via 28 Luglio,) 196, 47893 РЕПУБЛИКА САН МАРИНО

       

      (9 UFFICIO DEL REGISTRO E CONSERVATORIA

       

      Via 28 Luglio, 196, 47893 Repubblica San Marino)

       

      ТЕЛЕФОН:+378 (0549) 885 391;+378 (0549) 882 094

       

      ФАКС:+378 (0549) 882 100

       

      ИМЕЙЛ:

       

      apostille.legalizzazioni@pa.sm

       

      ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ:

       

      http://www.esteri.sm/

       

      ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

       

      https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=381tails3/?aid=320

      СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ

      Печатът „Апостил“ или удостоверението „Апостил“ е официален сертификат, който се издава на документи, за да могат те да бъдат признати и използвани в държавите членки.  Сертификатът Апостил потвърждава, че документът е истински, за да може да бъде приет при използването му в друга държава.

       

      Обединеното кралство се присъединява към Хагската конвенция за апостила на 24 януари 1965 г. (Конвенция от 5 октомври 1961 г. за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични документи).

       

      В Обединеното кралство определеният компетентен орган за издаване на апостил е:

       

      Министерството на външните работи и Британската общност

       

      АДРЕС:

       

      СЛУЖБАТА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

       

      МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И БРИТАНСКАТА ОБЩНОСТ

       

      ПОЩЕНСКА КУТИЯ 6255

       

      МИЛТОН КЕЙНС MK10 1XX

       

      ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

       

      (The Legalisation Office

       

      Foreign and Commonwealth Office

       

      P.O. Box 6255

       

      MILTON KEYNES MK10 1XX

       

      United Kingdom)

       

      ТЕЛЕФОН:+44 3700 002 244

       

      ФАКС:+44 1908 716 91

       

      ИМЕЙЛ:

       

      legalisationenquiries@fco.gov.uk

       

      ОФИЦИАЛЕН  УЕБСАЙТ“

       

      https://www.gov.uk/get-document-legalised

       

      Служба за легализация

      СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

      Република Македония се присъедини към Хагската конвенция за апостила на 17 ноември 1991 г., така че тя е страна, в която се  заверява с апостил, тъй като е страна, участваща в Хагската конвенция от 1961 г.

       

      В Македония определеният компетентен орган за издаване на апостил е Министерството на правосъдието, а от 11 август 1997 г. – всички 27 първоинстанционни съдилища в Република Македония.

       

      АДРЕС:

       

      МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Димитрие Чуповски 91000 СКОПИЕ РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

       

      (Dimitrie Cupovski 9 1000 SKOPJE Republic of North Macedonia)

       

      ТЕЛЕФОН+389 2 3117-277

       

      ФАКС +389 2 3226-975

       

      ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

       

      https://www.hcch.net/en/states/authorities/de

      СЛОВАКИЯ

      Всички районни съдилища („Районен съд“) за:

       

      а) публични документи, издадени или заверени от районни съдилища, нотариуси или съдебни изпълнители  в рамките на тяхната териториална компетентност

       

       б)преводи, извършени от официални (назначени от съда) преводачи, или становища, издадени от официални експерти.

       

      -Министерството на правосъдието на Словашката република „) за всички документи, произхождащи от съдебни органи, различни от документите, посочени в точка 1 по-горе (т.е. документи, произхождащи от съдилища, различни от окръжните съдилища).

       

      -Министерството на вътрешните работи на Словашката република за публични документи, произхождащи от органи в рамките на неговата юрисдикция, с изключение на документите, посочени в точка 7, буква а/ по-долу

       

      -Министерството на образованието на Словашката република  за публични документи, произхождащи от органи в рамките на неговата юрисдикция;

       

      -Министерството на здравеопазването на Словашката република  за публични документи, издадени от органи, попадащи под неговата юрисдикция.

       

      -Министерството на отбраната на Словашката република за публични документи, издадени от органи, попадащи в неговата юрисдикция;

       

      -Областната служба (Районен офис)за:

       

      а. извлечения от регистрите за раждане, смърт и брак (matrika), с изключение на решенията относно гражданското състояние;

       

      б. документи, издадени от автономни местни органи

       

      -Министерството на външните работи на Словашката република за всеки друг публичен документ,издаден в Словашката република, който не е посочен по-горе.

       

      МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

       

      АДРЕС: Министерство на правосъдието площад Жупне 13 813 11

       

      (Zupné námestie) БРАТИСЛАВА СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА

       

      ТЕЛЕФОН: +421 (2) 8889 3111

       

      ФАКС: +421 (2) 8889 1605

       

      ИМЕЙЛ: civil.inter.coop@justice.sk //

       

      tlacove@justice.sk

       

      ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: http://www.justice.gov.sk/

       

      ЦЕНА: 10.- EUR.

       

      МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

       

      АДРЕС: Министерство на здравеопазването Limbová 2 P. O. BOX 52 837 52 BRATISLAVA Словашка република837 52 БРАТИСЛАВА

       

      ТЕЛЕФОН: +421 (2) 5937 3111

       

      ФАКС: +421 (2) 5478 8247, +421 (2) 5477 7983

       

      ИМЕЙЛ office@health.gov.sk//

       

      janka.kustorova@health.gov.sk//

       

      marianna.kozmannova@health.gov.sk

       

      ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ:  http://www.health.gov.sk

       

      ЦЕНА: 10.- Eur

       

      МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

       

      АДРЕС: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

       

      Дирекция „Публична администрация“,Дриенова  22, (Drienova 22)826 86 БРАТИСЛАВА, Словашка република

       

      ТЕЛЕФОН: +421 (2) 4859 2349

       

      ИМЕЙЛ: oso.svs@mvsr.vs.sk //

       

      om.svs@mvsr.vs.sk

       

      ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: www.minv.sk

       

      ЦЕНА: 10.- Eur

       

      МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА, ИЗСЛЕДВАНИЯТА И СПОРТА

       

      АДРЕС: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА, ИЗСЛЕДВАНИЯТА И СПОРТА Център за признаване на дипломи

       

      Stromová 1, 813 30 BRATISLAVA Словашка република

       

      ТЕЛЕФОН: +421 (2) 5937 4623

       

      ИМЕЙЛ: sudv@minedu.sk

       

      ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: http://www.minedu.sk/

       

      ЦЕНА: 10.- Eur

       

      МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

       

      АДРЕС: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

       

      Кутузовова 8 (Kutuzovova 8 ) 832 47 БРАТИСЛАВА Словашка република.

       

      ТЕЛЕФОН:+421 9 6011 2233

       

      ФАКС: +421 2 4425 3242

       

      ИМЕЙЛ: daniel.bednar@mod.gov.sk

       

      ЦЕНА: 10.- Eur

       

      МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ

       

      АДРЕС: Консулски отдел Pražská 7, 811 04 БРАТИСЛАВА СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА поштенска кутия 2 , Hlboká cesta 2, 833 36 Братислава Словашка република

       

      ТЕЛЕФОН: +421 (2) 5978 5978

       

      ФАКС: +421 (2) 5978 3333

       

      ИМЕЙЛ: info@mzv.sk

       

      ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: http://www.mzv.sk/

       

      ЦЕНА: 20.- Eur

      СЛОВЕНИЯ

       

      Сигурно ви стряска мисълта, че имате документ, който трябва да получи Апостил от чужбина

       

      Много хора дори не са чували думата Апостил и не знаят какво означава. За други не е така непозната и вече знаят кои български институции заверяват документи с апостил.

       

      Обаче, когато документа не е от България, ситуацията е по-комплицирана, защото българските органи не могат да проверят автентичността на чуждестранните документи. По тази причина всяка държава сама извършва автентификация на документа, която е издала и в последтвие го удостоверява с Апостил.

       

      Апостилът е универсален вид удостоверяване на автентичността на документа който може да бъде поставен само на документи, които са издадени в страна, подписала Хагската конвенция. За да разберете дали вашият документ може да получи заверка Апостил, разгледайте списък на държавите подписали Хагската конвенция от 5 октомври 1961 г.

       

       

       

      Апостил от чужбина - Държави
      Апостил от чужбина – Държави

       

      Ако държвата, която издава документа ви не фигурира в този списък, начинът на легализация преминава по друга процедура.

       

      Накратко, ако ви предстои да извършителегализация с Апостилна документ от чужбина, задължително е да се обърнете към съответния орган в страната по произход на документа.

       

      Вида на документа е определящ фактор към кой орган трябва да се обърнете. Във всяка държава има различни звена, които удостоверяват автентичността на документите с Апостил. Те често са министерства, съдилища, централни регистри и нотариуси. Някои от тях предлагат електронна услуга, която значително улеснява процеса и дори е възможно да се сдобиете с Апостил от чужбина абсолютно дистанционно. Но за съжаление повечето институции продължават да работят с хартиен апостил. В тези ситуации трябва да сте подготвени за повече бюрократични изисквания и дълги срокове.

       

      Ако имате съмнение дали вашият документ изобщо има нужда да получи Апостил от чужбина, проверете списък на държавите, с които България ими сключен договор за правна помощ.

       

      Ако държавата, която търсите фигурира в този списък, това означава, че Българските институции НЕ трябва да изискват заверка Апостил от чужбина.*

       

      (* Тъй като има изключителни ситуации, за да разберете дали попадате в тях може да потърсите Агенция АПОСТИЛ ЕООД на посочените контакти.

       

      Въпросите Кой?, Къде? и Как? заверява документ от чужбина с Апостил до сега бяха наистина сложни. След като никъде не може да се намери конкретна информация, решихме да систематизираме всичко, на което опитът ни е научил. Предоставяме ви системен модел на координатите и органите, които заверяват документи с апостил, във всички краища на света.

       

       

       

       

       

       

       

       

      ЕВРОПА

       

       

      Апостил от Австрия 

       

       

       

      В Австрия определените компетентни органи, които могат да издават апостил, са:

       

       

        

       • Федералното министерство на Европа, интеграцията и външните работи по отношение на всички документи, издадени от:

        

        

       -Федералният президент или канцеларията на федералния президент,

        

       -Председателя на Националния съвет, председателя на Федералния съвет или административната служба на парламента

        

       -Федералното правителство,

        

       – Конституционния съд или Административния съд,

        

       -Върховният съд, Върховният картелен съд към Върховния съд, Върховната комисия за възстановяване към Върховния съд или

        

       -Сметната палата.

        

        

         

        • Председателите на първоинстанционните граждански съдилища или определените от тях представители за издаване на удостоверения (апостили), с изключение на Търговския съд във Виена и Съда за непълнолетни във Виена, по отношение на всички документи, издадени в района, обслужван от съответния съд,

         

         

        -Съдилища, различни от посочените в точка 1(е) и (ф)

         

        -Прокуратурата

         

        -нотариусите

         

        -Нотариална камара или адвокатска колегия, доколкото въпросната камара или колегия е направила това в изпълнение на официални федерални задължения.

         

        ·       По отношение на всички останали документи:

         

        -губернаторите на провинции – за документи, издадени в тяхната провинция в изпълнение на официални федерални задължения,

         

        -правителства на провинции- за документи, издадени в тяхната провинция в изпълнение на официални федерални задължения.

         

        ЦЕНА:

         

        Таксите в районните съдилища (съдебни и нотариални документи): 13,70 EUR.

         

        Такси във Федералното министерство на Европа, интеграцията и външните работи: 17,50 EUR.

         

        АДРЕС:

         

        Федерално Министерство на Република Австрия, Външна интеграция

         

        Миноритенплац 8 (Minoritenplatz 8)

         

        A – 1014 Виена

         

        ТЕЛЕФОН:+43 50 11 50-0

         

        ФАКС:+43 50 11 59-0

         

        ИМЕЙЛ:

         

        beglaubigungen@bmeia.gv.at

         

        ОФИЦИАЛЕН  УЕБСАЙТ

         

        http://www.bmeia.gv.at/

         

        ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

         

        https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=308 /

         

         

         

         

        Апостил от Азербайджан

         

         

         

        В Азербайджан определеният(ите) компетентен(и) орган(и) са:

         

        -Министерството на правосъдието – за документи, произхождащи от съдилища, прокуратури и съдебни органи, включително документи, заверени по нотариален ред, и документи за регистрация на държавни граждански актове;

         

        -Министерството на външните работи – за други документи.

         

        МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

         

        АДРЕС: Гурбанов 4, град Баку, AZ1009, Азербайджан (Ministry of Foreign Affairs, 4, Sh. Gurbanov str, Baku city, AZ1009, Azerbaijan)                            

         

        ТЕЛЕФОН: +994 (12) 596 9230

         

        ФАКС: +994 (12) 596 9061

         

        ИМЕЙЛ:mkon@mfa.gov.az

         

        ОФИЦИЛАЛЕН  УЕБСАЙТ: http://www.mfa.gov.az

         

        МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО 

         

        АДРЕС: Министерство на правосъдието 1 бул. Иншатълар град Баку, AZ1073 Азербайджан (Ministry of Justice 1, Inshaatchilar avn Baku city, AZ1073 Azerbaijan)

         

        ТЕЛЕФОН: +994 (12) 430 0977

         

        ФАКС: +994 (12) 430 0681

         

        ИМЕЙЛ: minjus@azdata.net

         

        ОФИЦИАЛЕН САЙТ: http://www.justice.gov.az

         

        ЦЕНА: 10 AZN (= 12,70 US)

         

         

         

         

        Апостил от Албания

         

         

         

        Албания е страна, участваща в Хагската конвенция от 1961 г. и изисква заверка с апостил. В Албания определеният компетентен орган за издаване на апостил е:

         

         

          

         • Службата за заверки към Консулския отдел на Министерството на външните работи.

          

          

         ЦЕНА:

          

         Албански документи: 200 леки (± 1,6 EUR)

          

         Чуждестранни документи се обработват по подобен начин

          

         АДРЕС:

          

         КОНСУЛСКИ ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ Бул .Герг Фишта, № 6 (Boul. Gjergj Fishta, no 6 ) 1000-ТИРАНА Албания

          

         ТЕЛЕФОН:+ 54 (11) 4819 7000

          

         ФАКС:+355 (4) 23 620 84 / 85

          

         ИМЕЙЛ:

          

         scl@mrecic.gov.ar

          

         ОФИЦИАЛЕН  УЕБСАЙТ:

          

         www.mfa.gov.al

          

         ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

          

         https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=305

          

          

          

          

         Апостил от Андора

          

          

          

          В Андора определените компетентни органи, които могат да издават апостил, са:

          

         -Министърът на външните работи (El/la ministre/a d’Afers Exteriors)

          

         -Директорът по двустранните и консулските въпроси (El/la director/a d’Afers Bilaterals i Consulars)

          

         -Директорът по многостранните въпроси и сътрудничеството(El/la director/a d’Afers Multilaterals i Cooperació)

          

         -Ръководител на отдел „Общи и правни въпроси “(El/la cap de l’Àrea d’Afers Generais i Jurídics)

          

         АДРЕС: МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

          

         C/ Prat de la Creu 62-64 (административна сграда на правителството)

          

         AD500 Андора, ул. Ла Вела Принципат д‘Андора

          

         ТЕЛЕФОН: +376 875 70

          

         ФАКС: +376 869 559

          

         ИМЕЙЛ: exteriors.gov@andorra.ad

          

         ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: http://www.mae.ad

          

         ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ: https://www.hcch.net

          

         ЦЕНА: 8,58 EUR

          

          

          

          

         Апостил от Армения 

          

          

          

         В Армения определените компетентни органи, които могат да издават апостил, са:

          

         -Министерството на външните работи

          

         -Министерството на правосъдието

          

         МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

          

         АДРЕС: Министерството на външните работи Правителствен дом № 2 Вазген Саркисян 3/8 Ереван 0010 Армения (Government House #2 Vazgen Sargsyan 3/8 Yerevan 0010 Armenia)

          

         ТЕЛЕФОН: +374 60 620 000

          

         ФАКС: +374 60 620 062

          

         ИМЕЙЛ: info@mfa.am

          

         ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: http://www.mfa.am/

          

         МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

          

         АДРЕС: Министерството на правосъдието

          

         Ул. Вазген Саркисян 3/8 Ереван 0010 Република Армения

          

         (Тhe Ministry of Justice Vazgen Sargsyan 3/8 YEREVAN 0010 Republic of Armenia)

          

         ТЕЛЕФОН: +374 10 594 185 – +374 93 426 066

          

         ИМЕЙЛ: ani.mkhitaryan@moj.am; – animkhitaryan.agency@gmail.com   

          

         ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: http://www.justice.am/

          

         ЦЕНА:5000 AMD

          

          

          

          

         Апостил от Беларус 

          

          

          

         В Беларус определените компетентни органи са:

          

         Министерството на правосъдието на Република Беларус – по отношение на документите, издадени от съдилищата, Центърът за правна експертиза и криминалистика към Министерството на правосъдието на Република Беларус, Републиканският трудов арбитраж, областните съдебни администрации, съдебната администрация на Минския градски изпълнителен комитет, нотариалните архиви, нотариалните служители.

          

         Областните администрации на правосъдието и администрация на правосъдието на Минския градски изпълнителен комитет: по документи, издадени от съдилища, нотариални архиви и нотариални служители.

          

         Министерството на образованието на Република Беларус – върху документите, издадени от образователните институции.

          

          

           

          • Отдел за управление на архивите и документацията на Министерството на правосъдието – за документите, издадени от Държавния архив на Република Беларус.

           

           

          -Министерството на външните работи на Република Беларус

           

          -За всички други документи, също и за документите, които са от компетентността на Министерството на правосъдието и Министерството на образованието, както и на Департамента за управление на архивите и документацията, изпратени в Беларус от дипломатическите представители  на република Беларус или консулски служби и/или поискани (получени) от тях.

           

          МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

           

          АДРЕС: Министерство на правосъдието ул. Колекторная, 10 220084 МИНСК    

           

          (ul. Kollektornaya, 10 220084 MINSK)                     

           

          ТЕЛЕФОН:  +375 17 220-96-84

           

          ФАКС: +375 17 220-97-55

           

          ИМЕЙЛ: kanc@minjust.by

           

          ОФИЦИАЛЕН  УЕБСАЙТ: http://www.minjust.by/ 

           

          МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

           

          АДРЕС: Министерство на образованието

           

          ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: http://www.minedu.unibel.by

           

          ОТДЕЛ ЗА АРХИВИ И ДЕЛОВОДСТВО

           

          АДРЕС: Отдел за архиви и управление на документите ул.Колекторная 10( Kollektornaya St.) 220048, МИНСК, Република Беларус

           

          ТЕЛЕФОН: +375 17 220-51-20

           

          ИМЕЙЛ: belcom@archives.gov.by

           

          ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: http://archives.gov.by/eindex.htm

           

          ОТДЕЛ  ВЪНШНИ РАБОТИ

           

          АДРЕС: Министерство на външните работи ул. Ленина, 19 МИНСК Беларус 220030

           

          (Ministry of Foreign Affairs ul. Lenina, 19 MINSK Belarus 220030)

           

          ТЕЛЕФОН: +375 17 227-29-22

           

          ФАКС: +375 17 227-45-21

           

          ОФИЦИАЛЕН  УЕБСАЙТ: http://www.mfa.gov.by

           

           

           

           

          Апостил от Белгия 

           

           

           

          Белгия се присъединява към Хагската конвенция за апостила на 9 февруари 1973 г. (Конвенция от 5 октомври 1961 г. за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични документи). Следователно, за да бъдат валидни в държавата по местоназначение, документите трябва да бъдат подпечатани с „апостил“ от органите на издаващата държава.

           

          В Белгия определеният компетентен орган за издаване на апостил е

           

           

            

           • Министерство на Външните работи, на Външната Търговията и Сътрудничество за развитие.

            

            

           ЦЕНА: 20 EUR – безвъзмездно плащане на данъци за консулски услуги (10 EUR) при доказана липса на средства.

            

           АДРЕС: Ул. Де Пети Кармс (rue des Petits Carmes ) 271000 БРЮКСЕЛ, Белгия

            

           ТЕЛЕФОН: +32 (2) 501 32 00

            

           ФАКС: +32 (2) 501 37 90

            

           ИМЕЙЛ:

            

           legalisation.ae@diplobel.fed.be

            

           ОФИЦИАЛЕН  УЕБСАЙТ:

            

           http://diplomatie.belgium.be/en/index.jsp

            

           ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

            

           diplomatie.belgium.be/…/faq/#faq

            

           https://www.hcch.net

            

            

            

            

           Апостил от Босна и Херцеговина

            

            

            

           Босна и Херцеговина се присъедини към Хагската конвенция за апостил на 6 март 1992 г. (Конвенция от 5 октомври 1961 г. за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични документи).

            

           Определените компетентни органи:

            

           -Първоинстанционни съдилища на Босна и Херцеговина

            

           -Общински съдилища на Федерация Босна и Херцеговина

            

           -Основни съдилища на Република Сръбска

            

           -Основен съд на окръг Бръчко в Босна и Херцеговина.

            

           ЦЕНА: Таксата е различна в зависимост от броя на документите, които заявителят иска да бъдат апостилирани

            

            

            

            

           Апостил от България

            

            

            

           В България определените компетентни органи са:

            

           -Министерството на правосъдието – за актовете на съдилищата и нотариусите

            

           -Националният център за информация и документация – за образователни и удостоверителни документи, издадени от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното, училищното и професионалното образование и обучение и от Министерството на образованието и науката и неговите звена

            

           -Областните администрации – за документи, издадени от кметовете и общинските администрации

            

           -Министерството на външните работи – за всички останали актове

            

           МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

            

           АДРЕС: Министерство на правосъдието ул. „Славянска“ № 1, 1040 СОФИЯ, България

            

           (ul. “Slavyanska” No 1, 1040 SOFIA, Bulgaria)                        

            

           ТЕЛЕФОН:  +359 2 9237 354

            

           ФАКС: +359 2 9237 354

            

           ИМЕЙЛ: Diana.Koleva@justice.government.bg

            

           ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: http://apostil.mjs.bg/

            

           ЦЕНА: 5 ЛВ.

            

           МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

            

           АДРЕС: Министерство на образованието и науката, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 2а, СОФИЯ, България

            

           (2a, Knyaz Aleksandar Dondukov Boulevard, SOFIA, Bulgaria)

            

           ТЕЛЕФОН: (+359 2) 921 7556 – (+359 2) 921 7751 – (+359 2) 921 7691 – (+359 2) 921 7651

            

           ИМЕЙЛ: k.toneva@mon.bg, e.pushnikova@mon.bg, r.pastarmadjieva@mon.bg

            

           ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: http://apostille.mon.bg 

            

           ЦЕНА: 15 ЛВ.

            

           МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

            

           АДРЕС: Министерство на външните работи ул. „Александър Жендов“ № 2 СОФИЯ 1113 България(2, Alexander Zhendov Street SOFIA 1113 Bulgaria)

            

           ТЕЛЕФОН: +359 (2) 948 2365 ФАКС: +359 (2) 948 2365

            

           ИМЕЙЛ: Vildan.AHMEDOVA@mfa.bg

            

           ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ:

            

           http://apostille.mfa.bg

            

           ЦЕНА:15 BGN

            

            

            

            

           Апостил от Германия

            

            

            

           Декларацията е в сила  от 2 август 2004 г:

            

           В съответствие с член 3, параграф 1 от Конвенцията компетентните органи за издаване на удостоверения в провинция Баден-Вюртемберг са уведомени, както следва:

            

           1.Министерството на правосъдието по отношение на публични документи, издадени от него, от най-висшият съд на провинцията(Висш районен съд) и от прокуратурите, които го обслужват

            

           2.Председателят на районен съд на дадена провинция(Областен съд) по отношение на публичните документи, издавани в неговия район от другите обикновени съдилища и прокуратури, от органите, на които са делегирани задачи на обикновените съдилища, от нотариусите и районните нотариуси, както и по отношение на други документи, издавани във връзка с правораздаването.

            

           3.Окръжният съвет на Тюбинген за публични документи, издавани от министерствата, с изключение на тези, издавани от Министерството на правосъдието.

            

           4.Окръжните съвети за публичните документи, издавани в техните окръзи от всички други административни органи и от съдилищата, от всички клонове на съдебната система, с изключение на обикновените съдилища.

            

           ЦЕНА: Таксите се определят въз основа на стойността на удостоверението. Разходите, направени от заявителя, са в размер от минимум 10 EUR до максимум 130 EUR. Средно таксите възлизат на между 10 и 20 EUR.

            

            Федерална административна служба (Bundesverwaltungsamt)

            

           АДРЕС: Федерална административна служба на Германия  1

            

           Barbarastr. 1 ,50735 Кьолн, Германия

            

           (Bundesverwaltungsamt  Barbarastr. 1 , 50735 Köln, Deutschland)

            

           Германска служба за патенти и търговски марки

            

           АДРЕС:

            

           Zweibrückenstraße 12

            

           80331 Мюнхен

            

           ПОЩЕНСКИ АДРЕС:

            

           Германска служба за патенти и търговски марки

            

           80297 МЮНХЕН

            

           МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ

            

           ТЕЛЕФОН: +49 (89) 21 95-0

            

           ФАКС: +49 (89) 21 95-22 21

            

           ИМЕЙЛ: post@dpma.de

            

           ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: http://www.dpma.de/index.htm (само на немски език)

            

            

            

            

           Апостил от Грузия 

            

            

            

           В Грузия определените компетентни органи за издаването на апостил са:

            

           -Всички публични документи (с изключение на дипломи, други документи за образование и документи, издадени от Агенцията за услуги на Министерството на вътрешните работи на Грузия);

            

           -Национален център за повишаване на качеството на образованието, Министерство на образованието и науката на Грузия (дипломи и други образователни документи);

            

           -Агенция за обслужване на Министерството на вътрешните работи на Грузия (документи, издадени от Агенция за обслужване на Министерството на вътрешните работи на Грузия – от 1 август 2010 г.).

            

           МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

            

           АДРЕС: Агенция за развитие на публичните услуги Министерство на правосъдието на Грузия 67А бул .А. ЦеретелиТбилиси 0154 Грузия

            

           (Public Service Development Agency Ministry of Justice of Georgia  67a A.Tsereteli Ave. Tbilisi 0154 Georgia )                   

            

           ТЕЛЕФОН:  +995 (32) 240 1010

            

           ИМЕЙЛ: info@psda.gov.ge

            

           ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: www.psda.gov.ge

            

           ЦЕНА: 20 лари

            

           МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

            

           АДРЕС: Министерство на образованието и науката на Грузия Национален център за повишаване на качеството на образованието1 Улица М. Алексидзе Тбилиси 0193

            

           Грузия

            

           (National Center for Educational Quality Enhancement1 M. Aleksidze Str.Tbilisi 0193

            

           Georgia)

            

           ТЕЛЕФОН: +995 (3) 2 200-220

            

           ИМЕЙЛ: info@eqe.ge

            

           ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: www.eqe.ge

            

           ЦЕНА: 20 лари

            

           МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

            

           АДРЕС: Агенция за услуги на Министерството на вътрешните работи на Грузия Магистрала Tsiteli Khidi, 21-ви км Тбилиси Грузия

            

           (Tsiteli Khidi Highway, 21st km Tbilisi Georgia)

            

           ТЕЛЕФОН: +955 32 241 9191  

            

           ИМЕЙЛ: sukhitashvili.s@ms.mia.ge

            

           ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: www.sagency.ge

            

           ЦЕНА: 20 лари

            

            

            

            

           Апостил от Гърция

            

            

            

           Определени компетентни органи, към 28 юни 2017 г:

            

           -Регионите за всички документи, издадени от службите/офисите на регионалното самоуправление.

            

           -Децентрализирани администрации – за всички документи, издадени от:

            

            

             

            • Публичните граждански служби на регионите, които не попадат в компетенциите на регионалното самоуправление

             

             

             • Правни субекти на публичното право

              

              

              • -Организации на местното самоуправление от първа степен

               

               

               • Службите по вписванията.

                

                

               -За съдебни документи – първоинстанционният съд на региона, в който се намира седалището на издаващия орган.

                

                

                

                

               Апостил от Дания

                

                

                

               От 1 януари 2007 г. е по-лесно да легализирате документите си. На 1 януари 2007 г. Дания се присъедини към Хагската конвенция за апостил от 5 октомври 1961 г. Това означава, че за гражданите и дружествата стана по-лесно да легализират публични документи за използване в чужбина.

                

               Когато даден документ е заверен с апостил, в повечето случаи вече не е необходимо да се извършва нова легализация в посолството на съответната държава.

                

               Въпреки това легализацията в посолството може да отпадне само ако документът трябва да се използва в държава, която е страна по Конвенцията за апостила. Към нея са се присъединили около 100 държави, включително всички държави от ЕС.

                

               В Дания определеният компетентен орган за издаване на апостил е:

                

                

                 

                • Министерството на външните работи.

                 

                 

                ЦЕНА:195 DKK

                 

                АДРЕС:

                 

                МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

                 

                СЛУЖБА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

                 

                Азиатик Плайдс 2 DK

                 

                1448 КОПЕНХАГЕН К

                 

                ДАНИЯ

                 

                (Asiatisk Plads 2 DK1448 Copenhagen K Denmark)

                 

                ТЕЛЕФОН:

                 

                +45 33 92 00 0

                 

                ФАКС:

                 

                +45 32 54 05 330

                 

                ИМЕЙЛ:

                 

                um@um.dk

                 

                ОФИЦИАЛЕН  УЕБСАЙТ:

                 

                www.um.dk/da

                 

                ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

                 

                Потвърждения с апостил (Министерство На Външните Работи)

                 

                https://www.hcch.net

                 

                 

                 

                 

                Апостил от Естония

                 

                 

                 

                „От 1 януари 2010 г. нотариусите, под надзора на Министерството на правосъдието, ще бъдат определеният компетентен орган, описан в член 6 от Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични документи. Министерството на правосъдието ще предаде данните за контакт на всички 100 нотариуси. Въпреки че Министерството на правосъдието ще упражнява надзор върху нотариусите, нито самото министерство, нито което и да е друго министерство ще преустанови издаването на апостили. Регистърът, описан в член 7 от Конвенцията, ще се води от Нотариалната камара в съответствие с наредбата, предоставена от министъра на правосъдието.“

                 

                ЦЕНА:

                 

                26,82 EUR (от 1 януари 2011 г.)

                 

                АДРЕС:

                 

                КАМАРА НА НОТАРИУСИТЕ Татари,2510116 ТАЛИН

                 

                ЕСТОНИЯ

                 

                (Chamber of Notaries Tatari 2510116 Tallinn

                 

                Estonia)

                 

                ТЕЛЕФОН:+372 617 7900

                 

                ФАКС:+372 617 7901

                 

                ИМЕЙЛ:

                 

                koda@notar.ee

                 

                ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ:

                 

                www.notar.ee:

                 

                ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

                 

                https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=318

                 

                 

                 

                 

                Апостил от Ирландия

                 

                 

                 

                В Ирландия определеният компетентен орган е:

                 

                 

                  

                 • Министерството на външните работи.

                  

                  

                 МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ (ДЪБЛИН)

                  

                 АДРЕС: Отдел за удостоверяване на автентичността Министерство на външните работи и търговията Кнокман Хаус 42-47

                  

                 ул. Лолуер Маунт , Дъблин 2 D02 TN83 

                  

                 (Knockmaun House 42-47, Lower Mount Street, Dublin 2 D02 TN83)

                  

                 ТЕЛЕФОН:  +353 1 408 2174 ФАКС: +353 1 408 2961

                  

                 ИМЕЙЛ: con.AuthQuery@dfa.ie

                  

                 ОФИЦИАЛЕН  УЕБСАЙТ: http://www.dfa.ie/

                  

                 МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ (КОРК)

                  

                 АДРЕС: Отдел „Консулски услуги“ Министерство на външните работи и търговията 1A Сут Мол Корк, Корк T12 TA46 Ирландия(1A South Mall Cork, Cork T12 TA46 Ireland)

                  

                 ТЕЛЕФОН: +353 21 494 4777

                  

                 ФАКС: +353 21 494 4772

                  

                 ИМЕЙЛ: con.AuthQuery@dfa.ie

                  

                 ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: http://www.dfa.ie/

                  

                 ЦЕНА: Цената, която се събира от отдела за издаване на печат апостил, е 40 EUR. Във връзка с досие за осиновяване, което може да съдържа до 300 документа, Департаментът събира такса от 100 EUR за пакет документи за осиновяване. За документи, свързани пряко с износ на ирландски стоки, се събира такса от 10 EUR.

                  

                  

                  

                  

                 Апостил от Исландия

                  

                  

                  

                 Исландия се присъедини към Хагската конвенция за апостила на 27 ноември 2004 г. (Конвенция от 5 октомври 1961 г. за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични документи).

                  

                 В Исландия определеният компетентен орган за издаване на апостил е:

                  

                 Министерството на външните работи.

                  

                 АДРЕС:

                  

                 Raudalarstigur 25 Рейкявик

                  

                 (Raudararstigur 25 Reykjavík)

                  

                 ПОЩЕНСКИ АДРЕС: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ IS-150 Рейкявик,  Исландия

                  

                 (Postal address: Ministry for Foreign Affairs IS-150 Reykjavík Iceland)

                  

                 ТЕЛЕФОН:+354 545 9900

                  

                 ФАКС:+354 562 2373

                  

                 ИМЕЙЛ

                  

                 external@utn.stjr.is

                  

                 potur@utn.stjr.is

                  

                 ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ

                  

                 http://www.mfa.is/

                  

                 ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

                  

                 https://www.hcch.net

                  

                  

                  

                  

                 Апостил от Испания

                  

                  

                 Испания-апостил

                  

                 В Испания определеният компетентен орган за издаване на апостил включва:

                  

                 1. За издаване на апостил на административни документи са определени следните органи:

                  

                 -Секретарите по управление на върховните съдилища и на градовете Сеута и Мелиля, или техните законни заместници, както и служителите, на които последните могат да делегират правомощия в рамките на съответния секретариат по управление;

                  

                 -Ръководителят на звеното на Министерството на правосъдието, на когото във всеки конкретен момент са предоставени правомощията в областта на информирането и присъствието на гражданите, или всеки, който може да го замести по закон, както и лицата, на които те могат да делегират правомощия;

                  

                 -Териториалните ръководители на териториалните управители , които Министерството на правосъдието има на територията на Испания, или техните законни заместници, или лицата, които могат да ги заместят в рамките на горепосочените бюра;

                  

                 -Деканите на нотариалните колегии или лицата, които ги заместват съгласно нормативните актове, или други нотариуси, на които първите могат да делегират права.

                  

                 2. Апостил на съдебни документи: Правомощията за извършване на единно законодателство или поставяне на апостил върху съдебни документи, независимо от мястото на издаване на тези документи в Испания, се предоставят на следните органи (с изключение на предвиденото в параграф 4 от настоящия документ):

                  

                 -Секретарите по управлението на върховните съдилища и на градовете Сеута и Мелиля или техните юридически заместници, както и служителите, на които последните могат да делегират правомощия, в рамките на съответния секретариат по управлението;

                  

                 -Ръководителят на звеното на Министерството на правосъдието, на когото във всеки конкретен момент са предоставени правомощията в областта на информирането и подпомагането на гражданите, или всеки, който може да го замести по закон, както и лицата, на които първият може да делегира правомощия.

                  

                 -Териториалните управители на териториалните управителни бюра, които Министерството на правосъдието има на територията на Испания, или техните законни заместници, или лицата, които могат да ги заместят, в рамките на горепосочените бюра.

                  

                 3. Апостил на нотариални документи: Правомощието е предоставено на

                  

                 деканите на нотариалните колегии или на лицата, които ги заместват, съгласно нормативните актове, или на онези нотариуси, на които първите могат да делегират права, независимо от това къде в Испания са издадени тези документи.

                  

                 4. Апостил на документи, издадени от съдебни органи или служители на Върховния съд и Националния върховен съд: За документи, издадени от съответния съд, компетентен е

                  

                 само секретарят по управлението на съответния съд или техните законни заместници, както и служителите, на които последните могат да делегират правомощия.

                  

                 5. Апостил на други публични документи:

                  

                 останалите публични документи могат да бъдат предмет на еднократна легализация или апостил, по избор на гражданина, както на хартиен носител, така и по електронен път, от всеки от органите, посочени в раздел 1 по-горе.

                  

                 По същия начин гореспоменатият кралски указ установява и регламентира в глава II формата и регистъра на апостила, независимо дали е на хартия или в електронен формат.

                  

                 Единствената преходна разпоредба на гореспоменатия кралски указ постановява, че апостилът на документите, издавани от Гражданския регистър, се урежда съгласно разпоредбите, съдържащи се в член 2 от него (апостил на съдебни документи), до влизането в сила на Закон 20/2011 от 21 юли относно Гражданския регистър, а след това се урежда от член 1 от кралския указ (апостил на административни документи).

                  

                 ЦЕНА:

                  

                 Върховните съдилища и Министерството на правосъдието не събират такси за издаването на апостил.

                  

                 Професионалната асоциация на нотариусите събира такси между 3,50 и 7,50 EUR.

                  

                 АДРЕС:

                  

                 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

                  

                 Calle Bolsa 8 (Ministerio de Justicia Calle Bolsa 8  )

                  

                 28012 МАДРИД ИСПАНИЯ

                  

                 ТЕЛЕФОН:+34 (91) 837 2295

                  

                 ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ:

                  

                 www.mjusticia.es

                  

                 ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

                  

                 https://www.hcch.net/en/states/authorities/detail s3/?aid=346

                  

                  

                  

                  

                 Апостил от Италия

                  

                  

                  

                 В Италия определените органи, които могат да издават апостил, са:

                  

                 -Прокурорът в съда, в който са издадени документите: В случай на съдебни документи, документи за гражданско състояние и нотариални актове.

                  

                 -Префектът с териториална компетентност, за областта Valle d’Aosta – председателят на региона, а за провинциите Тренте и Болцано – правителственият комисар: в случай на всички други административни документи, предвидени в Конвенцията.

                  

                 ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp?facetNode_1=3_2&selectedNode=3_2_13

                  

                  

                  

                  

                 Апостил от Кипър

                  

                  

                  

                 Република Кипър вече се е присъединила към Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични документи, подписана в Хага на 5.10.1961 г. Конвенцията е ратифицирана със Закон 50/72.

                  

                 За прилагането на тази конвенция Министерството на правосъдието и обществения ред е определено за централен орган.

                  

                 Основната разпоредба на Конвенцията е освобождаването от легализация на всяка дипломатическа или консулска легализация на чуждестранни правни документи и ограничаването на легализацията на подписа на правен документ с печат „апостил“. Това се отнася за публични документи, които са били съставени на територията на една договаряща държава и които трябва да бъдат представени на територията на друга договаряща държава.

                  

                 ЦЕНА:€ 5.00

                  

                 АДРЕС:

                  

                 Министерство на правосъдието и обществения ред 125, aавеню Аталасас

                  

                 1461 Лефкосия (Никозия) Кипър

                  

                 (Athalassas Avenue 1461 Lefkosia (Nicosia) Cyprus)

                  

                 ТЕЛЕФОН:+ +357 (22) 805 964

                  

                 ФАКС: +357 (22) 518 328

                  

                 ИМЕЙЛ:

                  

                 registry@mjpo.gov.cy

                  

                 ОФИЦИАЛЕН  УЕБСАЙТ:

                  

                 http://www.mjpo.gov.cy/

                  

                 ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

                  

                 Ministry of Justice and Public Order

                  

                  

                  

                  

                 Апостил от Латвия

                  

                  

                  

                 Удостоверяването на автентичността на документа или легализацията означава проверка на подписа и печата на документа, което означава, че консулският служител удостоверява подписа и печата на документ, съставен в една държава, и след това документът влиза в сила в друга държава. Легализацията означава потвърждаване на правния статут и правомощията на подписалия документа.

                  

                 Латвия се присъедини към Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични документи през 1996 г. и всеки официален документ, предназначен за тази страна, изисква апостил

                  

                 В Латвия определеният компетентен орган за издаване на апостил е:

                  

                 ,Министерството на външните работи.

                  

                  Удостоверяването на автентичността на документа или легализацията означава заверка на подписа и печата на документа, т.е. консулският служител удостоверява подписа и печата на документа, положен в една държава, след което документът влиза в сила в друга държава. Легализацията означава потвърждаване на правния статут и правомощията на лицето, подписало документа.

                  

                 ЦЕНА:

                  

                 Такса за заверка на документ в рамките на 2 работни дни 15,00 EUR.

                  

                 Такса за заверка на документ в рамките на 2 часа 30,00 EUR

                  

                 АДРЕС:

                  

                 МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

                  

                 КОНСУЛСКИ ОТДЕЛ ул.. Елизабет. 57 Рига LV 1050

                  

                 ЛИТВ

                  

                 (Consular Department Elizabetes Str. 57 Riga LV 1050

                  

                 Latvia)

                  

                 ТЕЛЕФОН:+(371) 6701 6364

                  

                 ИМЕЙЛ: mfa.cdep@mfa.gov.lv

                  

                 ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ:

                  

                 http://www.mfa.gov.lv/en

                  

                 ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

                  

                 http://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/dokumentu-apliecinasana-ar-apostille-un-legalizacija

                  

                  

                  

                  

                 Апостил от в Литва

                  

                  

                  

                 В Литва определените компетентни органи за издаване на апостил са:

                  

                 -Министерството на външните работи

                  

                 -Нотариалната камара на Литва: Списък на всички литовски нотариуси може да бъде намерен на адрес  https://www.notarurumai.lt/notary/by-employees . От 18 януари 2016 г. удостоверението за одобрение на документи (апостил) се издава от нотариусите, Консулският отдел на Министерството на външните работи на Република Литва.Република Литва издава удостоверение за одобрение на документи (апостил) само за документи, получени от дипломатическите представителства и консулските служби на Република Литва

                  

                 МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ:

                  

                 АДРЕС: Министерство на външните работи: Консулски отдел Министерство на външните работи J.Tumo-Vaižganto 2 LT-01511 VILNIUS Литва

                  

                 ТЕЛЕФОН:  +370 706 52613 – +370 706 52964

                  

                 ИМЕЙЛ: kod@urm.lt – urm@urm.lt

                  

                 ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: http://keliauk.urm.lt/en/consular-services

                  

                 ЦЕНА:10,00 € за апостил

                  

                 20,00 € – когато документите се подават в Министерството чрез литовските посолства в чужбина

                  

                 НОТАРИУСИ

                  

                 АДРЕС: Литовска нотариална камара Olimpiečių g. 4 Вилнюс Литва

                  

                 ТЕЛЕФОН:  +3705 261 4757

                  

                 ИМЕЙЛ: rumai@notarai.lt

                  

                 ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: www.notarurumai.lt

                  

                 ЦЕНА: € 15.00 за апостил

                  

                  

                  

                  

                 Апостил от Лихтенщайн

                  

                  

                  

                 През 1972 г. Лихтенщайн се присъединява към Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични документи.

                  

                 Следователно не е необходима дипломатическа заверка или легализация на документи от  Лихтенщайн за правна комуникация с друга държава – членка на конвенцията. Необходимо е само документите да бъдат подпечатани с „апостил“ от органите на издаващата държава, за да бъдат валидни в държавата по местоназначение.

                  

                 В Лихтенщайн определеният компетентен орган за издаване на апостил е

                  

                 Правителствената служба на княжеското правителство

                  

                 ЦЕНА:30,- CHF за апостил (приблизително 20,00 EUR)

                  

                 АДРЕС:

                  

                 Правителствена канцелария на Правителствената сграда на княжеското правителство (Regierungskanzlei der Fürstlichen Regierung Regierungsgebäude) 9490 Вадуц

                  

                 ЛИХТЕНЩАЙН

                  

                 ТЕЛЕФОН:+423 236 60 30

                  

                 ФАКС:+423 236 6597

                  

                 ОФИЦАЛЕН  УЕБСАЙТ:

                  

                 www.rk.llv.li

                  

                 ИМЕЙЛ:

                  

                  info.rk@llv.li

                  

                 ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

                  

                  

                 https://www.hcch.net

                  

                  

                 Апостил от Люксембург

                  

                  

                  

                 Люксембург се присъедини към Хагската конвенция за апостил на 3 юни 1979 г.

                  

                 Службата за легализация на Министерството на външните и европейските работи (MAEE) издава легализации и апостили на подписи от публични органи на Люксембург върху документи, предназначени за публични органи на чужда държава.

                  

                 Заявлението за правна заверка на люксембургски документи трябва да бъде подадено в службата за паспорти, визи и легализация.

                  

                 Заявлението може да бъде изпратено онлайн директно на MyGuichet.lu. Тази онлайн процедура може да се извърши без използване на удостоверяване на LuxTrust.

                  

                 Има две различни процедури за легализация, които зависят от това дали страната на местоназначение на легализирания документ е страна по Хагската конвенция или не. И в двата случая легализацията е под формата на официален печат или разпечатан формуляр, поставен върху оригиналния документ. Това може да бъде:

                  

                  

                   

                  • юридически удостоверителен печат; или

                   

                   

                   • апостил.

                    

                    

                   ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

                    

                   ЦЕНA:20,00 EUR

                    

                   АДРЕС:

                    

                   Mинистerство на Външните и Европейските работи

                    

                   (служба за паспорти, оглед и легализация)

                    

                   булевард рузвелт 43 L-2450 ЛЮКСЕМБУРГ

                    

                   (Bureau des Passeports, Visas et Légalisations)

                    

                   43, boulevard Roosevelt

                    

                   L-2450 LUXEMBOURG

                    

                   ТЕЛЕФОН:+35 2478 8300

                    

                   ФАКС:+35 2220 291

                    

                   ИМЕЙЛ: service.legalisation@mae.etat.lu

                    

                   ОФИЦИАЛЕН  УЕБСАЙТ:

                    

                   http://www.mae.lu/

                    

                   ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

                    

                    

                   https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=331

                    

                   Люксембург Апостил

                    

                    

                    

                    

                   Апостил от Малта

                    

                    

                    

                   Конвенцията за легализация е конвенцията, премахваща изискването за легализация на чуждестранни официални документи, известна още като Конвенцията за апостила (5 октомври 1961 г.). Тази конвенция не премахва напълно легализацията, но скъсява веригата, така че се изисква само едно действие, добавянето на апостил. Документ с апостил не изисква допълнителна легализация от посолството или консулството на страната, в която ще се използва.

                    

                   Малта се присъедини към Хагската конвенция за апостил на 3 март 1968 г. и определеният компетентен орган за издаване на апостил е

                    

                    

                     

                    • Министерството на външните работи.

                     

                     

                    ЦЕНА:

                     

                    20 евро (търговски)

                     

                    12 евро (нетърговски)

                     

                    АДРЕС:

                     

                    Palazzo Parisio

                     

                    Merchants Street VALLETTA CMR 02

                     

                    МАЛТА

                     

                    ТЕЛЕФОН+356 22042283

                     

                    ИМЕЙЛ:

                     

                    karen.montebello@gov.mt

                     

                    ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ:

                     

                    http://foreignaffairs.gov.mt/en/Pages/Authentication-of-Documents.aspx

                     

                    ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=332

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                    Апостил от Молдова

                     

                     

                     

                    В Република Молдова определеният(ите) компетентен(и) орган(и) са:

                     

                    -Министерството на външните работи и европейската интеграция

                     

                    -Министерство на правосъдието

                     

                    МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

                     

                    АДРЕС: Министерство на външните работи и европейската интеграция 31 август 1989 г., улица 80 / 80, улица А. Матеевич

                     

                    MD – 2012 Кишинев Република Молдова  

                     

                    (31 August 1989, 80 Street / 80, A. Mateevici Street)

                     

                    ТЕЛЕФОН:  +373 (22) 201 040 – +373 (22) 201 041

                     

                    ФАКС: +373 (22) 232 225

                     

                    ИМЕЙЛ: consdep@mfa.md – dac@mfa.md

                     

                    ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: www.mfa.gov.md/entry-visas-moldova

                     

                    МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

                     

                    АДРЕС: Агенция за ресурсите на правните информационни технологии Министерство на правосъдието 31 август 1989 г., ул.82(31 August 1989, 82 Street)

                     

                    MD – 2012 Кишинев Република Молдова

                     

                    ТЕЛЕФОН: +373 (0)22 201 456 – +373 (0)22 201 457 – +373 (0)22 201 461 – +373 (0)22 201 477

                     

                    ФАКС: +373 (0)22 201 456 – +373 (0)22 201 461

                     

                    ИМЕЙЛ apostila@justice.gov.md

                     

                    ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: www.justice.gov.md/ – https://apostila.gov.md

                     

                    ЦЕНА:

                     

                    – 130 MDL [около 6,73 евро] за физически лица и 180 MDL [около 9,32 евро] за юридически лица, в рамките на 3 дни

                     

                    – 100 MDL [около 5,18 EUR] за физически лица и 150 MDL [около 7,77 EUR] за юридически лица, в рамките на 5 дни

                     

                     

                     

                     

                    Апостил от Монако

                     

                     

                     

                    Монако се присъедини към Хагската конвенция за апостила на 31 декември 2002 г. (Конвенция от 5 октомври 1961 г. за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични документи). Монако е член на Хагската конвенция за апостила и всеки официален документ, предназначен за тази държава, изисква апостил от държавния секретар.

                     

                    В Монако определеният компетентен орган за издаване на апостил е:

                     

                    Службата за заверки на консулския отдел на Дирекцията на съдебните служби Пале дъо Жустис

                     

                    ЦЕНА: 5 EUR

                     

                    АДРЕС:

                     

                    ДИРЕКЦИЯ НА СЪДЕБНИТЕ УСЛУГИ СЪДЕБНА ПАЛАТА 5,

                     

                    Ул.Колонел Беландо де Кастро

                     

                     98 000 МОНАКО BP 513

                     

                    MC 98015 Монако Cedex

                     

                    ТЕЛЕФОН :+377 98 98 88 11

                     

                    ФАКС : +377 98 98 8589

                     

                    ИМЕЙЛ:

                     

                    dsj@justice.mc

                     

                    ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ:

                     

                    http://www.gouv.mc/

                     

                    ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

                     

                    https://www.hcch.nethttp://service-public-particuliers.gouv.mc/Justice/Documents-et-demarches-judiciaires/Apostille-Direction-des-Services-Judiciaires/Faire-apostiller-un-document

                     

                     

                     

                     

                    Апостил от Норвегия

                     

                     

                     

                    В Норвегия определеният(ите) компетентен(и) орган(и) са:

                     

                    -Областните управители

                     

                    -Кралското министерство на външните работи на Норвегия

                     

                    ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ

                     

                    ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: http://www.fylkesmannen.no/

                     

                    КРАЛСКО НОРВЕЖКО МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

                     

                    АДРЕС: МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ площад 7 juni-plassen  Виктория Терас, Пощенска кутия 8114 Dep. 0032 ОСЛО Норвегия

                     

                    (7. juni–plassen / Victoria Terrasse PO box 8114 Dep.  0032 OSLO Norway)

                     

                    ТЕЛЕФОН: +47 22 24 36 00 ФАКС: +47 22 24 95 80 / 81

                     

                    ИМЕЙЛ: post@mfa.no

                     

                    ОФИЦИАЛЕН  УЕБСАЙТ: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud

                     

                     

                     

                     

                    Апостил от Полша

                     

                     

                     

                    Министерство на външните работи:

                     

                    -Отдел „Легализация

                     

                    Министерство на културата и националното наследство, Отдел за художествено и културно образование:

                     

                     – сертификати, дипломи, индекси или удостоверения, издадени от училища по изкуствата

                     

                     – документи, издадени от училища, различни от посочените по-горе, предназначени за правни сделки с чужди държави.

                     

                    Национална агенция за академичен обмен:

                     

                     – дипломи за завършено образование с приложения,

                     

                     – копия на дипломи за завършено образование,

                     

                     – удостоверения за дипломи и сертификати за следдипломна квалификация,

                     

                     – дубликати на дипломи и сертификати за следдипломна квалификация,

                     

                     – удостоверения за завършено образование,

                     

                     – дипломи за докторантура и следдипломна квалификация, както и техните дубликати и копия – в случай на дипломи за докторантура и следдипломна квалификация, издадени от оторизирани организационни звена на университета.

                     

                    Министерство на националното образование:

                     

                     -Удостоверения, издадени от училища и професионални училища в Полша, посочени в член 8, параграф 2, буква В от Закона за образованието (консолидиран текст: Държавен вестник, 2018 г., позиция № 996), както и от училища, професионални училища и училищни консултативни пунктове към дипломатическите представителства, консулските служби и военните представителства на Република Полша.

                     

                    Училищни инспектори, подходящи за седалището на училището:

                     

                     -Удостоверения за повишаване в длъжност и удостоверения за завършено образование, както и индекси, издадени от училищата;

                     

                    Училищни инспектори, подходящи за седалището на училището:

                     

                     -удостоверения за повишаване в длъжност и удостоверения за завършено образование, както и указатели, издадени от училищата;

                     

                    – Документи, издадени от училища, учебни заведения за продължаващо обучение и учебни заведения за практическо обучение, различни от посочените по-горе, предназначени за правни сделки с чужди държави.

                     

                    Директори на регионални изпитни комисии:

                     

                    – Удостоверения за завършено основно и средно образование на ниво външни изпити, свидетелства за средно образование, приложения към свидетелствата за средно образование, свидетелства за професионална квалификация, дипломи и удостоверения, издадени от регионалните изпитни комисии.

                     

                    МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

                     

                    АДРЕС:МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, отдел „Легализация“, ул. Krucza 38/42 00-512, ВАРШАВА, ПОЛША

                     

                    (ul. Krucza 38/42 00-512 Warszawa Poland)

                     

                    ТЕЛЕФОН: +48 22 523 9845

                     

                    ФАКС: +48 22 523 8029

                     

                    ИМЕЙЛ: legalizacja@msz.gov.pl

                     

                    ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: www.msz.gov.pl/

                     

                    МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА И НАЦИОНАЛНОТО НАСЛЕДСТВО

                     

                    АДРЕС: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА И НАЦИОНАЛНОТО НАСЛЕДСТВО)

                     

                    ОТДЕЛ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ПО ИЗКУСТВО И КУЛТУРА ул. Миколай Коперников 36/40, 00-328

                     

                    (ul. Mikołaja Kopernika 36/40) Варшава, ПОЛША

                     

                    АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: ул. Kраковские Предмесцие 15/17 00-071 Варшава

                     

                    ТЕЛЕФОН: + 48 22 551 55 99

                     

                    ИМЕЙЛ: drawers@mkidn.gov.pl

                     

                    ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: http://bip.mkidn.gov.pl/

                     

                    ПОЛСКА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА АКАДЕМИЧЕН ОБМЕН

                     

                    АДРЕС: Полска национална агенция за академичен обмен ул. Полна 40

                     

                    (ul. Polna 40)

                     

                    00-635 ВАРШАВА ПОЛША

                     

                    ТЕЛЕФОН: +48 22 390 35 60

                     

                    ИМЕЙЛ: apostille@nawa.gov.pl

                     

                    ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: www.nawa.gov.pl

                     

                    МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНОТО ПРОСВЕЩЕНИЕ

                     

                    АДРЕС: МИНИСТЕРСТВО НА НАЦИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Ал.Сзуша 25 00-918 Варшава, ПОЛША

                     

                    (Al. Szucha 25 00-918 Warszawa Poland)

                     

                    ТЕЛЕФОН: + 48 22 347 41 00

                     

                    ФАКС: + 48 22 347 42 61

                     

                    ИМЕЙЛ: informacja@men.gov.pl

                     

                    ОФИЦИАЛЕН  УЕБСАЙТ: www.men.gov.gov.pl

                     

                     

                     

                     

                    Апостил от Португалия

                     

                     

                     

                    В Португалия Определеният(ите) компетентен(и) орган(и) са:

                     

                    -Генералният прокурор на Републиката; Генералните прокурори от името на … Порто, Коимбра и Евора и помощник-генералните прокурори с представителите на Републиката на автономните области Мадейра и Азор

                     

                    ЦЕНА: 10,20 EUR

                     

                    ГЕНЕРАЛНИЯТ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКАТА

                     

                    АДРЕС: Главна Прокуратура

                     

                    (Procuradoria Geral de República)

                     

                     RUA DA ESCOLA POLITÉCNICA, 140

                     

                    1269-103 LISBOA

                     

                    ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК.

                     

                    ТЕЛЕФОН: +351 213 921 900/99

                     

                    ФАКС: +351 213 975 255

                     

                    ИМЕЙЛ: mailpgr@pgr.pt

                     

                    ОФИЦИАЛЕН  УЕБСАЙТ: http://www.pgr.pt/ (само на португалски език)

                     

                    ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КОИМБРА

                     

                    АДРЕС: Окръжна прокуратура Коимбра

                     

                    ДВОРЕЦ НА ПРАВОСЪДИЕТО

                     

                    АДРЕС: Ул.Руа Да София

                     

                    3004-501 COIMBRA

                     

                    ПОРТУГАЛИЯ

                     

                    (Palácio da Justiça,Rua da Sofia 3004-501, COIMBRA, Portugal)

                     

                    ТЕЛЕФОН: +351 222 008 531

                     

                    ФАКС: +351 222 000 715 (услуги с апостил)

                     

                    ИМЕЙЛ: porto.tr@tribunais.org.pt

                     

                    ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: www.trp.pt (само на португалски език)

                     

                    ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА НА ЕВОРА

                     

                    АДРЕС: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НА ЕВОРА

                     

                    Дворец Барахоха ,ул. Да Република 141 до 143

                     

                    7004-501 ЕВОРА

                     

                    ПОРТУГАЛИЯ

                     

                    (Procuradoria-Geral Distrital de Évora Palácio Barahona, Rua da República 141 a 143

                     

                    7004-501 ÉVORA)

                     

                    ТЕЛЕФОН: +351 266 758 817 (ДИРЕКТНО)

                     

                    ФАКС: +351 266 701 529 (директно)

                     

                    ИМЕЙЛ: evora.tr@tribunais.org.pt

                     

                    АДРЕС: ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПОРТО

                     

                    СЪДЕБНАТА ПАЛАТА

                     

                    Поле Мартирес Да Патрия

                     

                    4049-012 ПОРТО

                     

                    ПОРТУГАЛИЯ

                     

                    (Palácio da Justiça Campo ,Mártires da Pátria, Portugal)

                     

                    ТЕЛЕФОН: +351 222 008 531

                     

                    ФАКС: +351 222 000 715 (услуги с апостил)

                     

                    ИМЕЙЛ: porto.tr@tribunais.org.pt

                     

                    ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: www.trp.pt (само на португалски език)

                     

                     

                     

                     

                    Апостил от Румъния

                     

                     

                     

                    Определени компетентни органи в Румъния:

                     

                    „(…) Трибуналите са компетентните органи за официалните документи, посочени в член 1, букви а) и г) от Конвенцията;

                     

                    Нотариалните камари са компетентните органи за официалните документи, посочени в член 1, буква в) от Конвенцията;

                     

                    Службите на префекта са компетентните органи за официалните документи, посочени в член 1, буква б) от Конвенцията.

                     

                    Гореспоменатите промени бяха въведени със Закон № 202/2010 за ускоряване на съдебните производства (член V), публикуван в Официален вестник на Европейския съюз № 1. 178/26 октомври 2010 г. (…)“

                     

                    ЦЕНА:

                     

                    За нотариалните актове се заплаща еднократна такса в размер на 35 LEI + ДДС (20 %).

                     

                    За административни документи, съгласно Извънредна наредба №. 128/2000, таксата е в размер на 3 LEI за регистрация на заявлението и 22 LEI за всеки апостил, поискан от физическо лице, съответно 44 л за всеки апостил, поискан от юридическо лице или ако заявителят се представлява от адвокат.

                     

                    За съдебните документи таксата за съдебен печат е в размер на 10 LEI за всеки документ, за който се прилага апостил (чл. 22, буква а) от Извънредна наредба № 1). 80/2013) плюс 10 LEI за заявлението.

                     

                     

                     

                     

                    Апостил от Русия

                     

                     

                     

                    -Министерството на правосъдието на Руската федерация (документи на федерални органи на изпълнителната власт, физически и юридически лица, които са нотариални доказателства, и документи на териториални органи на федерални органи на изпълнителната власт, органи на изпълнителната власт на субектите на Руската федерация, нотариуси, органи на местното самоуправление)

                     

                    -Главната прокуратура на Руската федерация;

                     

                    -Министерството на вътрешните работи на Руската федерация;

                     

                    -Службите по вписванията на органите на изпълнителната власт в субектите на Руската федерация;

                     

                    -Федералната агенция по архивите и упълномощените органи за архиви на изпълнителната власт в субектите на Руската федерация;

                     

                    -Изпълнителните органи на съставните субекти („федерални субекти“) на Руската федерация;

                     

                     

                      

                     • Министерството на отбраната на Руската федерация относно официални архивни документи за военна служба (трудова заетост) във Въоръжените сили на Руската федерация, Въоръжените сили на СССР и Обединените въоръжени сили на Общността на независимите държави (ОНД), издадени в Руската федерация.

                      

                      

                     МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

                      

                     АДРЕС: Министерството на правосъдието на Руската федерация улица Житная, 14 (Zhitnaya street, 14)МОСКВА 119991                           

                      

                     ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: http://www.minjust.ru

                      

                     ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА 

                      

                     АДРЕС: Главна прокуратура на Руската федерация улица „Большая Дмитровка“, 15а(Bolshaya Dmitrovka street, 15a)

                      

                     125993 МОСКВА

                      

                     ТЕЛЕФОН:+7 (495) 692 2682 

                      

                     ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: http://genproc.gov.ru/

                      

                     МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

                      

                     АДРЕС: Министерството на вътрешните работи на Руската федерация Главен информационно-аналитичен център на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация Улица Новочеремушкинска, 67 (Novocheremushkinskaya street, 67 )117418 МОСКВА

                      

                     ТЕЛЕФОН: +7 (495) 332-31-77 ФАКС: +7 (495) 332-09-80

                      

                     ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: http://eng.mvdrf.ru/

                      

                     ФЕДЕРАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА АРХИВИТЕ

                      

                     АДРЕС: Улица „Илинка“, 12 103132 МОСКВАУлица „Илинка“, 12 (Ilyinka ul., 12)

                      

                     ИМЕЙЛ: rosarchiv@gov.ru

                      

                     ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: http://www.rusarchives.ru/

                      

                     МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

                      

                     АДРЕС: Министерство на отбраната на Руската федерация Улица Знаменка, 19 (Znamenka street, 19) МОСКВА 119160

                      

                     ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: http://www.mil.ru/

                      

                     ЦЕНА: 2500 рубли

                      

                      

                      

                      

                     Апостил от Сан Марино

                      

                      

                      

                     Сан Марино се присъедини към Хагската конвенция за апостила на 13 февруари 1995 г.

                      

                     Ако вашият документ произхожда от Сан Марино, той трябва да бъде легализиран от съответния орган, където е създаден или издаден.

                      

                     В Сан Марино определеният компетентен орган за издаване на апостил е :

                      

                      

                       

                      • Министерството на външните работи.

                       

                       

                      ЦЕНА: 5,00 EUR

                       

                      АДРЕС:

                       

                      МИНИСТЪРЪТ НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

                       

                      Ул. Виа 28 Луглио,( Via 28 Luglio,) 196, 47893 РЕПУБЛИКА САН МАРИНО

                       

                      (9 UFFICIO DEL REGISTRO E CONSERVATORIA

                       

                      Via 28 Luglio, 196, 47893 Repubblica San Marino)

                       

                      ТЕЛЕФОН:+378 (0549) 885 391;+378 (0549) 882 094

                       

                      ФАКС:+378 (0549) 882 100

                       

                      ИМЕЙЛ:

                       

                      apostille.legalizzazioni@pa.sm

                       

                      ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ:

                       

                      http://www.esteri.sm/

                       

                      ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

                       

                      https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=381tails3/?aid=320

                       

                       

                       

                       

                      Апостил от Северна Ирландия

                       

                       

                       

                      Печатът „Апостил“ или удостоверението „Апостил“ е официален сертификат, който се издава на документи, за да могат те да бъдат признати и използвани в държавите членки.  Сертификатът Апостил потвърждава, че документът е истински, за да може да бъде приет при използването му в друга държава.

                       

                      Обединеното кралство се присъединява към Хагската конвенция за апостила на 24 януари 1965 г. (Конвенция от 5 октомври 1961 г. за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични документи).

                       

                      В Обединеното кралство определеният компетентен орган за издаване на апостил е:

                       

                      Министерството на външните работи и Британската общност

                       

                      АДРЕС:

                       

                      СЛУЖБАТА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

                       

                      МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И БРИТАНСКАТА ОБЩНОСТ

                       

                      ПОЩЕНСКА КУТИЯ 6255

                       

                      МИЛТОН КЕЙНС MK10 1XX

                       

                      ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

                       

                      (The Legalisation Office

                       

                      Foreign and Commonwealth Office

                       

                      P.O. Box 6255

                       

                      MILTON KEYNES MK10 1XX

                       

                      United Kingdom)

                       

                      ТЕЛЕФОН:+44 3700 002 244

                       

                      ФАКС:+44 1908 716 91

                       

                      ИМЕЙЛ:

                       

                      legalisationenquiries@fco.gov.uk

                       

                      ОФИЦИАЛЕН  УЕБСАЙТ“

                       

                      https://www.gov.uk/get-document-legalised

                       

                      Служба за легализация

                       

                       

                      Апостил от Северна Македония

                       

                       

                       

                      Република Македония се присъедини към Хагската конвенция за апостила на 17 ноември 1991 г., така че тя е страна, в която се  заверява с апостил, тъй като е страна, участваща в Хагската конвенция от 1961 г.

                       

                      В Македония определеният компетентен орган за издаване на апостил е Министерството на правосъдието, а от 11 август 1997 г. – всички 27 първоинстанционни съдилища в Република Македония.

                       

                      АДРЕС:

                       

                      МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Димитрие Чуповски 91000 СКОПИЕ РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

                       

                      (Dimitrie Cupovski 9 1000 SKOPJE Republic of North Macedonia)

                       

                      ТЕЛЕФОН+389 2 3117-277

                       

                      ФАКС +389 2 3226-975

                       

                      ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

                       

                      https://www.hcch.net/en/states/authorities/de

                       

                       

                       

                       

                      Апостил от Словакия

                       

                       

                       

                      -Всички районни съдилища („Районен съд“) за:

                       

                      а) публични документи, издадени или заверени от районни съдилища, нотариуси или съдебни изпълнители  в рамките на тяхната териториална компетентност

                       

                       б)преводи, извършени от официални (назначени от съда) преводачи, или становища, издадени от официални експерти.

                       

                      -Министерството на правосъдието на Словашката република „) за всички документи, произхождащи от съдебни органи, различни от документите, посочени в точка 1 по-горе (т.е. документи, произхождащи от съдилища, различни от окръжните съдилища).

                       

                      -Министерството на вътрешните работи на Словашката република за публични документи, произхождащи от органи в рамките на неговата юрисдикция, с изключение на документите, посочени в точка 7, буква а/ по-долу

                       

                      -Министерството на образованието на Словашката република  за публични документи, произхождащи от органи в рамките на неговата юрисдикция;

                       

                      -Министерството на здравеопазването на Словашката република  за публични документи, издадени от органи, попадащи под неговата юрисдикция.

                       

                      -Министерството на отбраната на Словашката република за публични документи, издадени от органи, попадащи в неговата юрисдикция;

                       

                      -Областната служба (Районен офис)за:

                       

                      а. извлечения от регистрите за раждане, смърт и брак (matrika), с изключение на решенията относно гражданското състояние;

                       

                      б. документи, издадени от автономни местни органи

                       

                      -Министерството на външните работи на Словашката република за всеки друг публичен документ,издаден в Словашката република, който не е посочен по-горе.

                       

                      МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

                       

                      АДРЕС: Министерство на правосъдието площад Жупне 13 813 11

                       

                      (Zupné námestie) БРАТИСЛАВА СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА

                       

                      ТЕЛЕФОН: +421 (2) 8889 3111

                       

                      ФАКС: +421 (2) 8889 1605

                       

                      ИМЕЙЛ: civil.inter.coop@justice.sk //

                       

                      tlacove@justice.sk

                       

                      ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: http://www.justice.gov.sk/

                       

                      ЦЕНА: 10.- EUR.

                       

                      МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

                       

                      АДРЕС: Министерство на здравеопазването Limbová 2 P. O. BOX 52 837 52 BRATISLAVA Словашка република837 52 БРАТИСЛАВА

                       

                      ТЕЛЕФОН: +421 (2) 5937 3111

                       

                      ФАКС: +421 (2) 5478 8247, +421 (2) 5477 7983

                       

                      ИМЕЙЛ office@health.gov.sk//

                       

                      janka.kustorova@health.gov.sk//

                       

                      marianna.kozmannova@health.gov.sk

                       

                      ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ:  http://www.health.gov.sk

                       

                      ЦЕНА: 10.- Eur

                       

                      МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

                       

                      АДРЕС: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

                       

                      Дирекция „Публична администрация“,Дриенова  22, (Drienova 22)826 86 БРАТИСЛАВА, Словашка република

                       

                      ТЕЛЕФОН: +421 (2) 4859 2349

                       

                      ИМЕЙЛ: oso.svs@mvsr.vs.sk //

                       

                      om.svs@mvsr.vs.sk

                       

                      ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: www.minv.sk

                       

                      ЦЕНА: 10.- Eur

                       

                      МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА, ИЗСЛЕДВАНИЯТА И СПОРТА

                       

                      АДРЕС: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА, ИЗСЛЕДВАНИЯТА И СПОРТА Център за признаване на дипломи

                       

                      Stromová 1, 813 30 BRATISLAVA Словашка република

                       

                      ТЕЛЕФОН: +421 (2) 5937 4623

                       

                      ИМЕЙЛ: sudv@minedu.sk

                       

                      ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: http://www.minedu.sk/

                       

                      ЦЕНА: 10.- Eur

                       

                      МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

                       

                      АДРЕС: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

                       

                      Кутузовова 8 (Kutuzovova 8 ) 832 47 БРАТИСЛАВА Словашка република.

                       

                      ТЕЛЕФОН:+421 9 6011 2233

                       

                      ФАКС: +421 2 4425 3242

                       

                      ИМЕЙЛ: daniel.bednar@mod.gov.sk

                       

                      ЦЕНА: 10.- Eur

                       

                      МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ

                       

                      АДРЕС: Консулски отдел Pražská 7, 811 04 БРАТИСЛАВА СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА поштенска кутия 2 , Hlboká cesta 2, 833 36 Братислава Словашка република

                       

                      ТЕЛЕФОН: +421 (2) 5978 5978

                       

                      ФАКС: +421 (2) 5978 3333

                       

                      ИМЕЙЛ: info@mzv.sk

                       

                      ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: http://www.mzv.sk/

                       

                      ЦЕНА: 20.- Eur

                       

                       

                       

                       

                      Апостил от Словения

                       

                       

                       

                      Словения Определеният(ите) компетентен(и) орган(и) са:

                       

                      -Министерството на правосъдието на Република Словения (за удостоверяване на автентичността на подписите и печатите на нотариуси, районни съдии и съдебни преводачи върху публични документи).

                       

                      -Окръжните съдилища в Словения (за удостоверяване на автентичността на подписите и печатите на нотариуси, кандидати за нотариуси, съдии (с изключение на окръжните съдии), държавни институции, организации и физически лица, изпълняващи публични пълномощни и юридически лица върху публични документи – приложимо за всички окръжни съдилища в Словения).

                       

                      МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

                       

                      АДРЕС: Министерство на правосъдието, ул. Зупанчичева 3

                       

                      (Zupanciceva 3 )1000 ЛЮБЛЯНА, Словения                        

                       

                      ТЕЛЕФОН:  +386 (1) 369 53 94 ФАКС: +386 (1) 369 52 33

                       

                      ИМЕЙЛ: gp.mp@gov.si

                       

                      ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: http://www.mp.gov.si/

                       

                      ОКРЪЖНИ СЪДИЛИЩА

                       

                      Министерството на правосъдието начислява административен данък за издаване на апостил върху официални документи в съответствие със Закона за административните данъци.

                       

                      ЦЕНА:

                       

                      Административният данък за издаване на всеки Апостил възлиза на 3,00 EUR.

                       

                      Окръжните съдилища в Словения в качеството си на съдебни органи са задължени да спазват Закона за съдебните такси, който предвижда такса от 2,46 EUR за издаване на един Апостил, когато публичният документ е на словенскиезик, и 5,00 EUR, когато публичният документ е на чужд език.

                      СЪРБИЯ

                      В Сърбия определеният(ите) компетентен(и) орган(и) са:

                       

                      -Първоинстанционните съдилища

                       

                      -Министерството, отговарящо за правораздаването

                       

                      МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

                       

                      АДРЕС: Министерство на правосъдието на Република Сърбия Сектор за международна правна помощ .Отдел за международна правна помощ по граждански дела Улица Nemanjina 22/26 11000 БЕЛГРАД РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

                       

                      (Nemanjina 22/26 Str. 11000 Belgrade Republic of Serbia )                         

                       

                      ТЕЛЕФОН:  +381 (11) 3622 352

                       

                      ФАКС: +381 (11) 3622 352

                       

                      ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: http://www.mpravde.gov.rs

                       

                      I БАЗОВ СЪД В БЕЛГРАД

                       

                      АДРЕС: Министерство на правосъдието ул.Иншаатчъйлар  1 ,град Баку, AZ1073 Азербайджан

                       

                      (Ministry of Justice 1, Inshaatchilar avn Baku city,)

                       

                      ТЕЛЕФОН: +381 11 655 38 73  

                       

                      ИМЕЙЛ: uprava@prvi.os.sud.rs

                       

                      ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: www.prvisud.rs/

                       

                      ЦЕНА: 12.090,00 динара за документ

                      ТУРЦИЯ

                      Турция е страна, в  която трябва да заверяват документите с апостил, тъй като е страна, участваща в Хагската конвенция от 1961 г.

                       

                      Определени компетентни органи:

                       

                      1. Административни документи:

                       

                      а)в провинциите: в провинциите: областен управител, главен служител на областта, главен секретар

                       

                      б)в градовете :Главен служител на областта

                       

                      2. Съдебни документи: Председателствата на съдебните комисии, където съществуват висши наказателни съдилища

                       

                      ЦЕНА: без такса

                       

                      ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: http://www.adalet.gov.tr/

                      УКРАЙНА

                      В Украйна определеният(ите) компетентен(и) орган(и) са:

                       

                      -Министерството на образованието и науката на Украйна

                       

                      -Министерство на външните работи на Украйна

                       

                      -Министерство на правосъдието на Украйна

                       

                      – Държавната служба по регистрация на Украйна е упълномощена да поставя печат „Апостил“ върху официалните документи, издавани от нейните подразделения на цялата територия на Украйна.

                       

                      ЦЕНА:

                       

                      – За граждани на Украйна, чужденци и лица без гражданство: 51 UAH

                       

                      – За юридически лица: 85 UAH;

                       

                      – За инвалиди от първа и втора категория, инвалиди от Великата отечествена война, жертви на катастрофата в Чернобил от първа категория и сираци: без такса, ако апостилът се отнася за тях.

                       

                      МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

                       

                      АДРЕС:

                       

                      Министерство на образованието и науката, отдел „Международно сътрудничество и европейска интеграция

                       

                      (за дипломи и други документи за образование)

                       

                      АДРЕС: 10, Peremogy av. KYIV 01135, Украйна

                       

                      ТЕЛЕФОН: +38 (044) 486 7192

                       

                      ИМЕЙЛ: ministry@mon.gov.ua

                       

                      ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: http://www.mon.gov.ua/http://education.gov.ua/

                       

                      МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

                       

                      АДРЕС: 2, Velyka Gytomirska st. KYIV 01018 Украйна

                       

                      ТЕЛЕФОН: +38 (044) 238 1669 –

                       

                      ФАКС: +38 (044) 253 1266

                       

                      ИМЕЙЛ: cons_vld@mfa.gov.ua

                       

                      ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: http://www.mfa.gov.ua/

                       

                      МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

                       

                      АДРЕС:

                       

                      Министерство на правосъдието

                       

                      Департамент за нотариуси и регистрация на адвокатски сдружения

                       

                      (за документи, издавани от нотариуси и съдилища на Украйна)

                       

                      13 ул. Хуродеткого 

                       

                      Киев. Украйна, 01001

                       

                      (10, Peremogy av. KYIV 01135, Ukraine)

                       

                      Отдел по въпросите на гражданското състояние на гражданите

                       

                      (за документи, издавани от службите за регистрация на гражданското състояние)

                       

                      10 провулок Рилски

                       

                      КИЕВ 01025

                       

                      УКРАЙНА

                       

                      (2, Velyka Gytomirska st. KYIV 01018 Ukraine)

                       

                      ТЕЛЕФОН: +38 (044) 278-37-23

                       

                      ФАКС: +38 (044) 271-17-83

                       

                      ИМЕЙЛ: notarkontrol@minjust.gov.ua

                       

                      ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: rfhoganjr@gmail.com

                       

                      МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

                       

                      АДРЕС: 2, ул. Велика Гитомирска . КИЕВ 01018 Украйна

                       

                      ТЕЛЕФОН: +38 (044) 238 1669 –

                       

                      ФАКС: +38 (044) 253 1266

                       

                      ИМЕЙЛ: cons_vld@mfa.gov.ua

                       

                      ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: http://www.mfa.gov.ua/

                       

                      МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

                       

                      АДРЕС:

                       

                      Министерство на правосъдието

                       

                      Отдел Нотариат и регистрация на Адвокатско сдружение

                       

                      (за документи, издадени от нотариуси и съдилища на Украйна)

                       

                      ул. Городецкого 13,Киев, Украйна, 01001

                       

                      3 Horodetskogo str., Kyiv, Ukraine, 01001)

                       

                      Отдел по въпросите на гражданското състояние на гражданите

                       

                      (за документи, издадени от службите по гражданско състояние)

                       

                      10 провулок Рилский

                       

                      КИЕВ 01025, Украйна

                       

                      (10 provulok Rylskiy, KYIV 01025, Ukraine)

                       

                      ТЕЛЕФОНИ: +38 (044) 278-37-23

                       

                      ФАКС: +38 (044) 271-17-83

                       

                      ИМЕЙЛ: notarkontrol@minjust.gov.ua

                       

                      ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: rfhoganjr@gmail.com

                      УНГАРИЯ

                      В Унгария определените компетентни органи са:

                       

                      -Министерството на публичната администрация и правосъдието на Република Унгария, отдел „Международно частно право“, по отношение на публични документи и легализации, извършени от съдебни органи, с изключение на публични документи, издадени и легализирани от нотариуси

                       

                      -Унгарската камара на нотариусите по гражданско право по отношение на публични документи и легализации, извършени от нотариуси по гражданско право;

                       

                      -Министерството на външните работи на Република Унгария по отношение на публични документи и легализации, извършени от други органи.

                       

                      МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И ТЪРГОВИЯТА

                       

                      АДРЕС: ДЕПАРТАМЕНТ ПО КОНСУЛСКИТЕ ВЪПРОСИ И ГРАЖДАНСТВОТО,Nagy Imre tér 4 1027 BUDAPEST УНГАРИЯ

                       

                      ТЕЛЕФОН: +36 (1) 458-1706 / +36 (1) 458-1000 / +36 (1) 201-7323

                       

                      ФАКС: +36 (1) 795 0463

                       

                      ИМЕЙЛ: nmfo@im.gov.hu

                       

                      ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/kulfoldi-felhasznalasra-szant-okiratok-hitelesitese

                       

                      ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

                       

                      http://konzuliszolgalat.kormany.hu/felulhitelesites

                       

                      https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=324

                      ФИНЛАНДИЯ

                      Във Финландия удостоверяването с  апостил на документ може да се направи в :

                       

                       

                        

                       • местната служба по вписванията. Ако е необходимо, трябва да се представи и официален превод на документа на езика на приемащата държава, към който също трябва да се приложи удостоверение за апостил.

                        

                        

                       Удостоверението апостил може да се прилага към публични документи, т.е. документи и удостоверения, издадени от публични органи.

                        

                       Удостоверението апостил може да се приложи и към превод, направен от официален преводач, или към документи, подписани от лекар. Удостоверението апостил удостоверява подписа на документа, качеството, в което е действало лицето, подписало документа, и печата или щемпела, положен върху документа. Сертификатът апостил не удостоверява съдържанието на документа.

                        

                       Определен(и) компетентен(и) орган(и):

                        

                       От 1. януари 1985 г. Финландия определя всички нотариуси в местните служби по вписванията за компетентни органи. Нотариусите във Финландия се назначават от Местните служби по вписванията и се назначават служебно по силата на Закона за нотариусите (893/1996).Няма централизиран регистър на всички нотариуси, но всички те работят в местните служби по вписванията.

                        

                       ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

                        

                       https://dvv.fi/en/Services/notary_public/Designated-Competent-Authorities

                        

                       ЦЕНА:13 EUR

                       ФРАНЦИЯ

                       Франция се присъединява към Хагската конвенция за поставянето на апостил на 24 януари 1965 г. (Конвенция от 5 октомври 1961 г. за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични документи).

                        

                       Определени компетентни органи:

                        

                        

                         

                        • Прокурорите в апелативните съдилищa

                         

                         

                        ЦЕНА: Безплатно

                        ЧЕРНА ГОРА

                        Черна гора се присъедини към Хагската конвенция за апостила на 3 юли 2006 г.

                         

                         

                          

                         • Председателят на съда е упълномощен да удостоверява автентичността на документите или лицето, което е упълномощено от председателя на съда, с печата „Apostille“.

                          

                          

                          

                           

                          • Министерството на правосъдието може също така да издава апостили за публични документи, издадени от органите в района на всеки първоинстанционен съд в Черна гора, ако са изпълнени необходимите условия, т.е. когато в базата данни на министерството има образец на подписа и печата, които носи публичният документ.

                           

                           

                          МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

                           

                          АДРЕС: Министерство на правосъдието на Черна гора Vuka Karadžića 3 81000 Подгорица Черна гора                            

                           

                          ТЕЛЕФОН:  +38 220 407 510  

                           

                          ИМЕЙЛ: dara.tomcic@mpa.gov.me

                           

                          ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ: http://www.pravda.gov.me/ministarstvo

                           

                          ЦЕНА: 2 EUR на страница

                           

                          ОСНОВЕН СЪД

                           

                          АДРЕС: Основен съд в Подгорица 13 July nn 81000 Подгорица Черна гора

                           

                          ТЕЛЕФОН: +38 220 481 238 ФАКС: +994 (12) 430 0681

                           

                          ИМЕЙЛ: osnovnisud@t-com.me – zoran.radovic@sudstvo.me

                           

                          ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ:

                           

                           http://sudovi.me/ospg

                           

                          ЦЕНА: 2 EUR на страница

                          ШВЕЙЦАРИЯ

                          Швейцария е страна ,в която трябва да се заверяват  документите с апостил, тъй като е страна, участваща в Хагската конвенция от 1961 г. Определени компетентни органи в Швейцария:

                           

                          -Федералното канцлерство

                           

                          -Кантонални органи

                           

                          ЦЕНА:

                           

                          Обикновено цените варират от 15 до 30 швейцарски франка (приблизително 10 до 20 EUR).

                           

                          ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

                           

                          https://www.bk.admin.ch/bk/fr/home/Service/legalisations.html

                          ШВЕЦИЯ

                          Определени компетентни органи за издаване на апостил в Швеция:

                           

                          От 1 януари 2005 г. Съдебната служба към Министерството на външните работи вече не издава апостили. Швеция е децентрализирала издаването на апостили и е определила всички нотариуси за компетентни органи. В Швеция има приблизително 250 нотариуси. Те се назначават от местния окръжен административен съвет (Länsstyrelsen).

                           

                          Няма централизиран регистър на всички нотариуси. Изчерпателен списък обаче се публикува ежегодно в „Sveriges Statskalender“, който може да бъде поръчан от: Fritzes kundservice, SE-106 47 Stockholm; тел: +46 (8) 690-9190; факс: +46 (8) 690-9191; електронна поща: order.fritzes@liber.se; уебсайт: www.fritzes.se. Statskalender съдържа пълните адреси на шведската администрация до ниво физически лица. Цената на Statskalender е приблизително 140 EUR. Изданието не е достъпно в електронен вид.

                           

                          ТЕЛЕФОН : +46 (8) 690-9190;

                           

                          ФАКС: +46 (8) 690-9191;

                           

                          ИМЕЙЛ: order.fritzes@liber.se;

                           

                          УЕБСАЙТ: www.fritzes.se.

                           

                           Statskalender съдържа пълните адреси на шведската администрация до ниво физически лица.

                           

                          ЦЕНА:

                           

                          Средната цена за издаване на апостил е 250 шведски крони (приблизително 27 евро).

                          Полезно

                          Последни публикации

                          Преводачески услуги

                          За нас