Цени за легализация

Списък с цени на преводаческа агенция „АПОСТИЛ“ за легализация на документи от и за чужбина

Цени за легализация на документи и легализация на преводи

Разгледайте цените за легализация на документи и преводи, предлагани от преводаческа агенция „АПОСТИЛ„. По-долу на страницата можете да видите и видовете документи, за които най-често се прави легализация.

Цена за легализация: апостил и заверка на превод

60 лв.

Цената е за пълна легализация на документ с обикновена поръчка, която включва цена за легализация на официален документ, издаден в България (поставяне на апостил) и цена за заверка на превода в МВнР.

Цената за бърза поръчка е 90 лв.

Цената за експресна поръчка е 120 лв.

Цените са без ДДС.

Повече информация вижте на страницата на съответния документ.

Цена за легализация на документ с апостил

30 лв.

Цената е за легализация на официален документ, издаден в България, чрез поставяне на апостил.

За тази услуга няма възможност за бърза или експресна поръчка. Срокът за изпълнение зависи от вида на документа и е от 1 до 3 работни дни.

Цената е без ДДС.

Някои документи се нуждаят от предварителни заверки (виж долу).

Повече информация вижте на страницата на съответния документ.

Цена за легализация на превод (МВнР/нотариус)

30 лв.

Цената е за легализация на официален превод от български език на чужд език в МВнР или легализация (заверка) на превод от чужд език на български език  от нотариус.

Цена за обикновена поръчка (3 работни дни) е 30 лв.

Цената за бърза поръчка (2 работни дни) е 45 лв.

Цената за експресна поръчка (1 работен ден) е 60 лв.

Цените са без ДДС.

Цени за легализация на документи за гражданско състояние и адресна регистрация с включена цена за легализация на превода

 

Документите за гражданско състояние и адресна регистрация се издава от кметове на общините и от общинските администрации. Разгледайте по-долу нашите цени за легализация на общински документи и заверка (легализация) на превода, които предлагаме най-често.

Списъкът по-долу включва най-често легализираните документи и затова е възможно не виждате този, които Ви интересува.

Изпратете ни запитване за изисквания към оформлението на общинските документи, за които Ви необходима легализация, и ние ще Ви съдействаме в максимално кратък срок. 

Удостоверение за раждане

Обикновена услуга:

 • цена за легализация: 60 лв. (72 лв.  ДДС)
 • срок за легализация: 7 работни дни

Бърза услуга:

 • цена за легализация: 90 лв. (108 лв. с ДДС);
 • срок за легализация: 5 работни дни

Експресна услуга:

  • цена за легализация: 120 лв. (144 лв. с ДДС)
  • срок за легализация: 3 работни дни
Удостоверение за сключен граждански брак

Обикновена услуга:

 • цена за легализация: 60 лв. (72 лв. с ДДС)
 • срок за легализация: 7 работни дни

Бърза услуга:

 • цена за легализация: 90 лв. (108 лв. с ДДС);
 • срок за легализация: 5 работни дни

Експресна услуга:

  • цена за легализация: 120 лв. (144.00 лв. с ДДС)
  • срок за легализация: 3 работни дни
Удостоверение за идентичност на имена

 Обикновена услуга:

 • цена за легализация 60 лв. (72 лв. с ДДС)
 • срок за легализация: 7 работни дни

Бърза услуга:

 • цена за легализация: 90 лв. (108 лв. с ДДС);
 • срок за легализация: 5 работни дни

Експресна услуга:

  • цена за легализация: 120 лв. (144.00 лв. с ДДС)
  • срок за легализация: 3 работни  дни
Удостоверение за постоянен или настоящ адрес

Обикновена услуга:

 • цена за легализация: 60 лв.  (72 лв. с ДДС)
 • срок за легализация: 7 работни дни

Бърза услуга:

 • цена за легализация: 90 лв. (108 лв. с ДДС);
 • срок за легализация: 5 работни дни

Експресна услуга:

  • цена за легализация: 120 лв. (144 лв. с ДДС)
  • срок за легализация: 3 работни дни
Удостоверение за наследници

Обикновена услуга:

 • цена за легализация: 60 лв. (72 лв. с ДДС)
 • срок за легализация: 7 работни дни

Бърза услуга:

 • цена за легализация: 90 лв. (108 лв. с ДДС);
 • срок за легализация: 5 работни дни

Експресна услуга:

  • цена за легализация: 120 лв. (144.00 лв. с ДДС)
  • срок за легализация: 3 работни дни
Извлечение-препис от смъртен акт

Обикновена услуга:

 • цена за легализация: 60 лв. (72 лв. с ДДС)
 • срок за легализация: 7 работни дни

Бърза услуга:

 • цена за легализация: 90 лв. (108 лв. с ДДС);
 • срок за легализация: 5 работни дни

Експресна услуга:

  • цена за легализация: 120 лв. (144.00 лв. с ДДС)
  • срок за легализация: 3 работни дни
Удостоверение за родствени връзки

Обикновена услуга:

 • цена за легализация: 60 лв. (72 лв. с ДДС)
 • срок за легализация: 7 работни дни

Бърза услуга:

 • цена за легализация: 90 лв. (108 лв. с ДДС);
 • срок за легализация: 5 работни дни

Експресна услуга:

  • цена за легализация: 120 лв. (144.00 лв. с ДДС)
  • срок за легализация: 3 работни дни
Удостоверение за семейно положение

Обикновена услуга:

 • цена за легализация: 60 лв. (72 лв. с ДДС)
 • срок за легализация: 7 работни дни

Бърза услуга:

 • цена за легализация: 90 лв. (108 лв. с ДДС);
 • срок за легализация: 5 работни дни

Експресна услуга:

  • цена за легализация: 120 лв. (144.00 лв. с ДДС)
  • срок за легализация: 3 работни дни

Цени за легализация на образователни документи с включена цена за легализация на превода

Легализацията на образователни документи включва: 1. удостоверяване с апостил на официални документи, издадени от образователните институции на територията на Република България, като висши учебни заведения, начални, основни и средни училища и други институции, които издават официални сертификати за владеене на език или професия. 2. Заверка (легализация) на превода в МВнР.

Имайте предвид, че не всички документи, издавани от образователни институции в България, са поместени в списъка. Изпратете ни запитване за документи които, Ви необходима легализация, и ние ще Ви съдействаме в максимално кратък срок.

Академична справка
 • Обикновена услуга:
  • цена за легализация: 60 лв. (72 лв. с ДДС)
  • срок за легализация: 7 работни дни

  Бърза услуга:

  • цена за легализация: 90 лв. (108 лв. с ДДС);
  • срок за легализация: 5 работни дни

  Експресна услуга:

   • цена за легализация: 120 лв. (144.00 лв. с ДДС)
   • срок за легализация: 3 работни дни
Диплома за висше образование

Обикновена услуга:

 • цена за легализация: 60 лв. (72 лв. с ДДС)
 • срок за легализация: 7 работни дни

Бърза услуга:

 • цена за легализация: 90 лв. (108 лв. с ДДС);
 • срок за легализация: 5 работни дни

Експресна услуга:

  • цена за легализация: 120 лв. (144.00 лв. с ДДС)
  • срок за легализация: 3 работни дни
Диплома за средно образование

Обикновена услуга:

 • цена за легализация: 60 лв. (72 лв. с ДДС)
 • срок за легализация: 7 работни дни

Бърза услуга:

 • цена за легализация: 90 лв. (108 лв. с ДДС);
 • срок за легализация: 5 работни дни

Експресна услуга:

  • цена за легализация: 120 лв. (144.00 лв. с ДДС)
  • срок за легализация: 3 работни дни
Приложение към диплома

Обикновена услуга:

 • цена за легализация: 60 лв. (72 лв. с ДДС)
 • срок за легализация: 7 работни дни

Бърза услуга:

 • цена за легализация: 90 лв. (108 лв. с ДДС);
 • срок за легализация: 5 работни дни

Експресна услуга:

  • цена за легализация: 120 лв. (144.00 лв. с ДДС)
  • срок за легализация: 3 работни дни
Свидетелство за правоспособност

Обикновена услуга:

 • цена за легализация: 60 лв. (72 лв. с ДДС)
 • срок за легализация: 7 работни дни

Бърза услуга:

 • цена за легализация: 90 лв. (108 лв. с ДДС);
 • срок за легализация: 5 работни дни

Експресна услуга:

  • цена за легализация: 120 лв. (144.00 лв. с ДДС)
  • срок за легализация: 3 работни дни
  Свидетелство за основно образование

  Обикновена услуга:

  • цена за легализация: 60 лв. (72 лв. с ДДС)
  • срок за легализация: 7 работни дни

  Бърза услуга:

  • цена за легализация: 90 лв. (108 лв. с ДДС);
  • срок за легализация: 5 работни дни

  Експресна услуга:

   • цена за легализация: 120 лв. (144.00 лв. с ДДС)
   • срок за легализация: 3 работни дни
   Удостоверение за записан студент (ученик)

   Обикновена услуга:

   • цена за легализация: 60 лв. (72 лв. с ДДС)
   • срок за легализация: 7 работни дни

   Бърза услуга:

   • цена за легализация: 90 лв. (108 лв. с ДДС);
   • срок за легализация: 5 работни дни

   Експресна услуга:

    • цена за легализация: 120 лв. (144.00 лв. с ДДС)
    • срок за легализация: 3 работни дни
    Свидетелство за професионална квалификация

    Обикновена услуга:

    • цена за легализация: 60 лв. (72 лв. с ДДС)
    • срок за легализация: 7 работни дни

    Бърза услуга:

    • цена за легализация: 90 лв. (108 лв. с ДДС);
    • срок за легализация: 5 работни дни

    Експресна услуга:

     • цена за легализация: 120 лв. (144.00 лв. с ДДС)
     • срок за легализация: 3 работни дни
     Уверение от ВУЗ

     Обикновена услуга:

     • цена за легализация: 60 лв. (72 лв. с ДДС)
     • срок за легализация: 7 работни дни

     Бърза услуга:

     • цена за легализация: 90 лв. (108 лв. с ДДС);
     • срок за легализация: 5 работни дни

     Експресна услуга:

      • цена за легализация: 120 лв. (144.00 лв. с ДДС)
      • срок за легализация: 3 работни дни
      Удостоверение (сертификат) за придобита квалификация

      Обикновена услуга:

      • цена за легализация: 60 лв. (72 лв. с ДДС)
      • срок за легализация: 7 работни дни

      Бърза услуга:

      • цена за легализация: 90 лв. (108 лв. с ДДС);
      • срок за легализация: 5 работни дни

      Експресна услуга:

       • цена за легализация: 120 лв. (144.00 лв. с ДДС)
       • срок за легализация: 3 работни дни

       Цени за легализация на актове от съдилища и нотариуси с включена цена за легализация на превода

       Разгледайте списък и цени за легализация на документи, издавани от съдилищата на територията на Република България, както и списък и цени за легализация на нотариални документи, съставяни от правоспособни нотариуси в България.

       Възможно е не всички документи, издавани от българските съдилища и нотариусите в България, да са поместени в списъка. Изпратете ни запитване със съдебните и/ли нотариалните документи, за които Ви необходима легализация, и ние ще Ви съдействаме в максимално кратък срок.

       Свидетелство за съдимост

       Обикновена услуга:

       • цена за легализация: 60 лв. (72 лв. с ДДС)
       • срок за легализация: 7 работни дни

       Бърза услуга:

       • цена за легализация: 90 лв. (108 лв. с ДДС);
       • срок за легализация: 5 работни дни

       Експресна услуга:

        • цена за легализация: 120 лв. (144.00 лв. с ДДС)
        • срок за легализация: 3 работни дни
        Съдебно решение

        Обикновена услуга:

        • цена за легализация: 60 лв. (72 лв. с ДДС)
        • срок за легализация: 7 работни дни

        Бърза услуга:

        • цена за легализация: 90 лв. (108 лв. с ДДС);
        • срок за легализация: 5 работни дни

        Експресна услуга:

         • цена за легализация: 120 лв. (144.00 лв. с ДДС)
         • срок за легализация: 3 работни дни
         Нотариален акт

         Обикновена услуга:

         • цена за легализация: 60 лв. (72 лв. с ДДС)
         • срок за легализация: 7 работни дни

         Бърза услуга:

         • цена за легализация: 90 лв. (108 лв. с ДДС);
         • срок за легализация: 5 работни дни

         Експресна услуга:

          • цена за легализация: 120 лв. (144.00 лв. с ДДС)
          • срок за легализация: 3 работни дни
          Декларация

          Обикновена услуга:

          • цена за легализация: 60 лв. (72 лв. с ДДС)
          • срок за легализация: 7 работни дни

          Бърза услуга:

          • цена за легализация: 90 лв. (108 лв. с ДДС);
          • срок за легализация: 5 работни дни

          Експресна услуга:

           • цена за легализация: 120 лв. (144.00 лв. с ДДС)
           • срок за легализация: 3 работни дни
           Пълномощно

           Обикновена услуга:

           • цена за легализация: 60 лв. (72 лв. с ДДС)
           • срок за легализация: 7 работни дни

           Бърза услуга:

           • цена за легализация: 90 лв. (108 лв. с ДДС);
           • срок за легализация: 5 работни дни

           Експресна услуга:

            • цена за легализация: 120 лв. (144.00 лв. с ДДС)
            • срок за легализация: 3 работни дни
            Договор

            Обикновена услуга:

            • цена за легализация: 60 лв. (72 лв. с ДДС)
            • срок за легализация: 7 работни дни

            Бърза услуга:

            • цена за легализация: 90 лв. (108 лв. с ДДС);
            • срок за легализация: 5 работни дни

            Експресна услуга:

             • цена за легализация: 120 лв. (144.00 лв. с ДДС)
             • срок за легализация: 3 работни дни

             Цени за легализация на фирмени документи с включена цена за легализация на превода

             Легализация на официални документи, касаещи дружествата на територията на Република България, фигуриращи в Агенция по вписванията и Търговски регистър. 

             Важно е да знаете, че не всички официални документи, касаещи дружествата в България, са поместени в списъка. Изпратете ни запитване с фирмените документи, за които Ви е необходима легализация, и ние ще Ви съдействаме в максимално кратък срок.

             Дружествен договор

             Обикновена услуга:

             • цена за легализация: 60 лв. (72 лв. с ДДС)
             • срок за легализация: 7 работни дни

             Бърза услуга:

             • цена за легализация: 90 лв. (108 лв. с ДДС);
             • срок за легализация: 5 работни дни

             Експресна услуга:

              • цена за легализация: 120 лв. (144.00 лв. с ДДС)
              • срок за легализация: 3 работни дни
              Удостоверение за актуално състояние на фирма

              Обикновена услуга:

              • цена за легализация: 60 лв. (72 лв. с ДДС)
              • срок за легализация: 7 работни дни

              Бърза услуга:

              • цена за легализация: 90 лв. (108 лв. с ДДС);
              • срок за легализация: 5 работни дни

              Експресна услуга:

               • цена за легализация: 120 лв. (144.00 лв. с ДДС)
               • срок за легализация: 3 работни дни
               Служебна бележка от работодател

               Обикновена услуга:

               • цена за легализация: 60 лв. (72 лв. с ДДС)
               • срок за легализация: 7 работни дни

               Бърза услуга:

               • цена за легализация: 90 лв. (108 лв. с ДДС);
               • срок за легализация: 5 работни дни

               Експресна услуга:

                • цена за легализация: 120 лв. (144.00 лв. с ДДС)
                • срок за легализация: 3 работни дни
                Банкова референция

                Обикновена услуга:

                • цена за легализация: 60 лв. (72 лв. с ДДС)
                • срок за легализация: 7 работни дни

                Бърза услуга:

                • цена за легализация: 90 лв. (108 лв. с ДДС);
                • срок за легализация: 5 работни дни

                Експресна услуга:

                 • цена за легализация: 120 лв. (144.00 лв. с ДДС)
                 • срок за легализация: 3 работни дни

                 Цени за легализация на медицински документи с включена цена за легализация на превода

                 По-долу предоставяме списък с най-често заявяваните официални документи, издадени от медицински институции в България.

                 Важно е да знаете, че не всички документи, издавани от медицински институции и лечебни заведения в България, са поместени в списъка. Изпратете ни запитване с медицинските документи, за които Ви необходима легализация, и ние ще Ви съдействаме в максимално кратък срок. 

                 Епикриза

                 Обикновена услуга:

                 • цена за легализация: 60 лв. (72 лв. с ДДС)
                 • срок за легализация: 7 работни дни

                 Бърза услуга:

                 • цена за легализация: 90 лв. (108 лв. с ДДС);
                 • срок за легализация: 5 работни дни

                 Експресна услуга:

                  • цена за легализация: 120 лв. (144.00 лв. с ДДС)
                  • срок за легализация: 3 работни дни
                 Имунизационен паспорт

                 Обикновена услуга:

                 • цена за легализация: 60 лв. (72 лв. с ДДС)
                 • срок за легализация: 7 работни дни

                 Бърза услуга:

                 • цена за легализация: 90 лв. (108 лв. с ДДС);
                 • срок за легализация: 5 работни дни

                 Експресна услуга:

                  • цена за легализация: 120 лв. (144.00 лв. с ДДС)
                  • срок за легализация: 3 работни дни
                 Медицинско изследване

                 Обикновена услуга:

                 • цена за легализация: 60 лв. (72 лв. с ДДС)
                 • срок за легализация: 7 работни дни

                 Бърза услуга:

                 • цена за легализация: 90 лв. (108 лв. с ДДС);
                 • срок за легализация: 5 работни дни

                 Експресна услуга:

                  • цена за легализация: 120 лв. (144.00 лв. с ДДС)
                  • срок за легализация: 3 работни дни
                 Медицинско направление

                 Обикновена услуга:

                 • цена за легализация: 60 лв. (72 лв. с ДДС)
                 • срок за легализация: 7 работни дни

                 Бърза услуга:

                 • цена за легализация: 90 лв. (108 лв. с ДДС);
                 • срок за легализация: 5 работни дни

                 Експресна услуга:

                  • цена за легализация: 120 лв. (144.00 лв. с ДДС)
                  • срок за легализация: 3 работни дни
                 Медицинско свидетелство

                 Обикновена услуга:

                 • цена за легализация: 60 лв. (72 лв. с ДДС)
                 • срок за легализация: 7 работни дни

                 Бърза услуга:

                 • цена за легализация: 90 лв. (108 лв. с ДДС);
                 • срок за легализация: 5 работни дни

                 Експресна услуга:

                  • цена за легализация: 120 лв. (144.00 лв. с ДДС)
                  • срок за легализация: 3 работни дни

                  Цени за легализация на документи от държавни институции с включена цена за легализация на превода

                  Документите, издавани от държавни институции включват удостоверения, сертификати, лицензи и други официални документи, издадени от министерства, държавни агенции и комисии; документи на НОИ, НСИ и т.н.

                  Важно е да знаете, че не всички документи, издавани от държавни институции в България, са поместени в списъка. Изпратете ни запитване с документите, за които Ви необходима легализация, и ние ще Ви съдействаме в максимално кратък срок.

                  Удостоверение от Военно окръжие

                  Обикновена услуга:

                  • цена за легализация: 60 лв. (72 лв. с ДДС)
                  • срок за легализация: 7 работни дни

                  Бърза услуга:

                  • цена за легализация: 90 лв. (108 лв. с ДДС);
                  • срок за легализация: 5 работни дни

                  Експресна услуга:

                   • цена за легализация: 120 лв. (144.00 лв. с ДДС)
                   • срок за легализация: 3 работни дни
                  Удостоверение от КАТ

                  Обикновена услуга:

                  • цена за легализация: 60 лв. (72 лв. с ДДС)
                  • срок за легализация: 7 работни дни

                  Бърза услуга:

                  • цена за легализация: 90 лв. (108 лв. с ДДС);
                  • срок за легализация: 5 работни дни

                  Експресна услуга:

                   • цена за легализация: 120 лв. (144.00 лв. с ДДС)
                   • срок за легализация: 3 работни дни
                  Удостоверение от НАП

                  Обикновена услуга:

                  • цена за легализация: 60 лв. (72 лв. с ДДС)
                  • срок за легализация: 7 работни дни

                  Бърза услуга:

                  • цена за легализация: 90 лв. (108 лв. с ДДС);
                  • срок за легализация: 5 работни дни

                  Експресна услуга:

                   • цена за легализация: 120 лв. (144.00 лв. с ДДС)
                   • срок за легализация: 3 работни дни
                  Удостоверение от Агенция за социално подпомагане

                  Обикновена услуга:

                  • цена за легализация: 60 лв. (72 лв. с ДДС)
                  • срок за легализация: 7 работни дни

                  Бърза услуга:

                  • цена за легализация: 90 лв. (108 лв. с ДДС);
                  • срок за легализация: 5 работни дни

                  Експресна услуга:

                   • цена за легализация: 120 лв. (144.00 лв. с ДДС)
                   • срок за легализация: 3 работни дни
                  Удостоверение за трудов стаж (от НОИ)

                  Обикновена услуга:

                  • цена за легализация: 60 лв. (72 лв. с ДДС)
                  • срок за легализация: 7 работни дни

                  Бърза услуга:

                  • цена за легализация: 90 лв. (108 лв. с ДДС);
                  • срок за легализация: 5 работни дни

                  Експресна услуга:

                   • цена за легализация: 120 лв. (144.00 лв. с ДДС)
                   • срок за легализация: 3 работни дни
                  Удостоверение за доход (от НОИ)

                  Обикновена услуга:

                  • цена за легализация: 60 лв. (72 лв. с ДДС)
                  • срок за легализация: 7 работни дни

                  Бърза услуга:

                  • цена за легализация: 90 лв. (108 лв. с ДДС);
                  • срок за легализация: 5 работни дни

                  Експресна услуга:

                   • цена за легализация: 120 лв. (144.00 лв. с ДДС)
                   • срок за легализация: 3 работни дни
                  Удостоверение за осигуровки (от НОИ)

                  Обикновена услуга:

                  • цена за легализация: 60 лв. (72 лв. с ДДС)
                  • срок за легализация: 7 работни дни

                  Бърза услуга:

                  • цена за легализация: 90 лв. (108 лв. с ДДС);
                  • срок за легализация: 5 работни дни

                  Експресна услуга:

                   • цена за легализация: 120 лв. (144.00 лв. с ДДС)
                   • срок за легализация: 3 работни дни
                  Удостоверение за пенсия (от НОИ)

                  Обикновена услуга:

                  • цена за легализация: 60 лв. (72 лв. с ДДС)
                  • срок за легализация: 7 работни дни

                  Бърза услуга:

                  • цена за легализация: 90 лв. (108 лв. с ДДС);
                  • срок за легализация: 5 работни дни

                  Експресна услуга:

                   • цена за легализация: 120 лв. (144.00 лв. с ДДС)
                   • срок за легализация: 3 работни дни

                  Цени за легализация на документи, издадени от църковни институции с включена цена за легализация на превода

                  Църковните документи включват официални документи, издадени от Българската християнска църква. Разгледайте нашите цени за легализация и превод на църковни документи по-долу.   

                  Възможно е не всички документи, издавани Българска православна църква, да са поместени в списъка. Изпратете ни запитване с църковните документи, за които Ви необходима легализация, и ние ще Ви съдействаме в максимално кратък срок.

                  Кръщелно свидетелство

                  Обикновена услуга:

                  • цена за легализация: 60 лв. (72 лв. с ДДС)
                  • срок за легализация: 7 работни дни

                  Бърза услуга:

                  • цена за легализация: 90 лв. (108 лв. с ДДС);
                  • срок за легализация: 5 работни дни

                  Експресна услуга:

                   • цена за легализация: 120 лв. (144.00 лв. с ДДС)
                   • срок за легализация: 3 работни дни
                  Свидетелство за църковен брак

                  Обикновена услуга:

                  • цена за легализация: 60 лв. (72 лв. с ДДС)
                  • срок за легализация: 7 работни дни

                  Бърза услуга:

                  • цена за легализация: 90 лв. (108 лв. с ДДС);
                  • срок за легализация: 5 работни дни

                  Експресна услуга:

                   • цена за легализация: 120 лв. (144.00 лв. с ДДС)
                   • срок за легализация: 3 работни дни

                  Предварителни заверки

                  При легализация на документи за чужбина, по-голямата част от тях е необходимо да получат предварителна заверка, от компетентен орган.

                  Предварителна заверка на документ, подлежащ на легализация в МВнР или Областните администрации, е във вид на правоъгълен печат. Той има зе цел да  удостовери истинността на първоначално  положените подпис и печат върху издадения документ.

                  Предварителна заверка на документи, подлежащи за легализация в Министерство на правосъдието, е нотариално заверен препис, снет от оригинален документ.

                  Преводаческа агенция „АПОСТИЛ“ предлага съдействие за заверяване на документи с предварителна заверка в следните институции:

                  Агенция за социално подпомагане

                  Агенция по вписвания

                  Агенция по заетостта

                  Главна дирекция “Национална полиция“

                  Главно мюфтийство

                  Министерство на здравеопазването

                  Министерство на земеделието и храните

                  Министерство на икономиката

                  Министерство на отбраната

                  Министерство за транспорта и съобщенията

                  Министерство на околната среда и водите

                  Национален осигурителен институт (НОИ)

                  Света Митрополия

                  Свети синод

                  ЦЕНА – 15 лв. за 1 заверка (държавната такса не е включена)

                   

                  Нотариални заверки

                  Предварителна заверка на някои документи, подлежащи за легализация в МП, е нотариално заверен препис на документа.

                  ЦЕНА – 10 лв. на документ (нотариална такса не е включена)