Цени за преводи и легализация


 

ЦЕНИ за преводи и легализация. ТрансЛег – гаранция за НАЙ-ДОБРА ЦЕНА

Цени за преводи и легализация на документи от агенция ТрансЛег

На тази страница може да видите цените на нашите услуги: преводи – писмени и устни, легализация на документи от и за чужбина и заверка на преводи.

С подробната информация за цената на превод на всеки език или вид услуга може да се запознаете на съответната страница.

цени за преводи и легализация

цени за преводи и легализация

 

ЦЕНИ и СРОКОВЕ за писмени преводи

ПРЕВОДИ ОТ И НА ЕЗИЦИТЕ

Цена за
1 страница

Срок за
от 1 до 100 стр.


АНГЛИЙСКИ

ИСПАНСКИ

ИТАЛИАНСКИ

НЕМСКИ

РУСКИ

ФРЕНСКИ

от 8 лв.

от 1 до 10 дни

ГРЪЦКИ

МАКЕДОНСКИ

ПОЛСКИ

ПОРТУГАЛСКИ

РУМЪНСКИ

СЛОВАШКИ

СРЪБСКИ

ТУРСКИ

УКРАИНСКИ

ХЪРВАТСКИ

ЧЕШКИ

от 15 лв.

от 1 до 10 дни

АЛБАНСКИ

АРАБСКИ

АРМЕНСКИ

ДАТСКИ

НИДЕРЛАНДСКИ / ХОЛАНДСКИ

СЛОВЕНСКИ

УНГАРСКИ

ШВЕДСКИ

НОРВЕЖКИ

от 20 лв.

от 2 до 20 дни

ИВРИТ

КИТАЙСКИ

КОРЕЙСКИ

ФАРСИ

ХИНДИ

ЯПОНСКИ

от 30 лв.

По договаряне

ЗАБЕЛЕЖКИ:

• Цената е за една страница – 1800 символа с интервали. Начин на изчисляване: Tools/Word count/Characters (with spaces), резултатът се разделя на 1800.

Посочените цени са без включен ДДС.

• За поръчки над 100 страници срокът и цената са по договаряне.

• За бързи поръчки цената може да се увеличи до 50%, за експресни до 100%

• За специализирани текстове с висока степен на трудност цената може да се увеличи до 50%

• Подробната информация за цените на писмени преводи може да видите на страниците на съответните езици.

ЦЕНИ за устни преводи

ЕзициКонсекутивен преводКонсекутивен преводСимултанен превод
/за 1 преводач/
Симултанен превод
/за 1 преводач/

Цена


без ДДС

Цена


с ДДС

Цена


без ДДС

Цена


с ДДС

Английски
Испански
Италиански
Немски
Руски
Френски

70 лв.

84 лв.

80 лв.

96 лв.

Други езициПо договарянеПо договарянеПо договарянеПо договаряне

ЗАБЕЛЕЖКИ:

– Посочените цени са за устен превод за 1 (един) астрономически час за един преводач.
– Минималното време за таксуване е 1 (един) час. След десетата минута на всеки следващ час преводът се таксува като пълен час.
– Клиентът осигурява транспорт, настаняване, дневни и др. разходи на преводача (ако е приложимо).
– Симултанен превод се извършва задължително от екип от поне двама преводачи.

цени за преводи и легализация

цени за преводи и легализация

ЦЕНИ и СРОКОВЕ за легализация на документи

Вид документОбикновена услуга
Бърза услугаЕкспресна услуга
Заверка на български документи с Апостил
30 лв. / 3 дни
45 лв. / 2 дни
60 лв. / 1 ден
Заверка на преводи на български документи /КО МВнР/30 лв. / 3 дни45 лв. / 2 дни
60 лв. / 1 ден
Заверка на преводи на документи от чужбина30 лв. / 3 дни45 лв. / 2 дни
60 лв. / 1 ден
Свидетелство за правоспособност50 лв. / 7 дни70 лв. / 5 дни
90 лв. / 3 дни
Свидетелство за съдимост50 лв. / 7 дни70 лв. / 5 дни90 лв. / 3 дни
Съдебно решение50 лв. / 7 дни
70 лв. / 5 дни
90 лв. / 3 дни
Декларация50 лв. / 7 дни70 лв. / 5 дни90 лв. / 3 дни
Нотариален акт50 лв. / 7 дни70 лв. / 5 дни90 лв. / 3 дни
Пълномощно50 лв. / 7 дни
70 лв. / 5 дни
90 лв. / 3 дни
Договор50 лв. / 7 дни
70 лв. / 5 дни
90 лв. / 3 дни
Трудова характеристика50 лв. / 7 дни
70 лв. / 5 дни
90 лв. / 3 дни
Сертификат за владеене на език50 лв. / 7 дни
70 лв. / 5 дни
90 лв. / 3 дни
Счетоводен баланс50 лв. / 7 дни
70 лв. / 5 дни
90 лв. / 3 дни
Епикриза50 лв. / 7 дни70 лв. / 5 дни90 лв. / 3 дни
Имунизационен паспорт50 лв. / 7 дни70 лв. / 5 дни90 лв. / 3 дни
Медицинско изследване50 лв. / 7 дни70 лв. / 5 дни90 лв. / 3 дни
Медицинско свидетелство50 лв. / 7 дни70 лв. / 5 дни90 лв. / 3 дни
Медицинско направление50 лв. / 7 дни
70 лв. / 5 дни
90 лв. / 3 дни
Удостоверение за проф. квалификация50 лв. / 7 дни70 лв. / 5 дни
90 лв. / 3 дни
Служебна бележка от РУСО50 лв. / 7 дни
70 лв. / 5 дни
90 лв. / 3 дни
Служебна бележка от работодател50 лв. / 7 дни
70 лв. / 5 дни
90 лв. / 3 дни
Извлечение от трудова книжка50 лв. / 7 дни70 лв. / 5 дни90 лв. / 3 дни
Общински документи - легализация с Апостил:
Удостоверение за раждане
Удостоверение за сключен брак
Удостоверение за семейно положение
Удостоверение за родствени връзки
Удостоверение за наследници
Удостоверение за идентичност на имена
Удостоверение за постоянен или настоящ адрес
Смъртен акт и др.
50 лв. / 7 дни70 лв. / 5 дни90 лв. / 3 дни
Банкова референция50 лв. / 7 дни70 лв. / 5 дни90 лв. / 3 дни
Удостоверение от Полиция, КАТ50 лв. / 7 дни
70 лв. / 5 дни
90 лв. / 3 дни
Свидетелство за църковен брак50 лв. / 7 дни70 лв. / 5 дни90 лв. / 3 дни
Кръщелно свидетелство50 лв. / 7 дни
70 лв. / 5 дни
90 лв. / 3 дни
Удостоверение от Военно окръжие50 лв. / 7 дни
70 лв. / 5 дни
90 лв. / 3 дни
Удостоверение от НАП50 лв. / 7 дни70 лв. / 5 дни90 лв. / 3 дни
Удостоверение от Агенцията по вписвания50 лв. / 7 дни
70 лв. / 5 дни
90 лв. / 3 дни
Удостоверение от НОИ /за трудов стаж, доход, осигуровки, пенсия/50 лв. / 7 дни
70 лв. / 5 дни
90 лв. / 3 дни
Диплома за средно образование60 лв. / 8 дни
80 лв. / 6 дни
100 лв. / 3 дни
Диплома за висше образование60 лв. / 8 дни80 лв. / 5 дни100 лв. / 3 дни
Приложение към диплома60 лв. / 7 дни80 лв. / 5 дни100 лв. / 3 дни
Свидетелство за основно образование60 лв. / 8 дни
80 лв. / 6 дни
100 лв. / 3 дни
Академична справка60 лв. / 8 дни80 лв. / 6 дни
100 лв. / 3 дни
Уверение от ВУЗ60 лв. / 8 дни
80 лв. / 6 дни
100 лв. / 3 дни
Удостоверение за редовен ученик60 лв. / 8 дни80 лв. / 6 дни
100 лв. / 3 дни
Удостоверение за придобита квалификация /МОН/60 лв. / 8 дни80 лв. / 6 дни100 лв. / 3 дни
Удостоверение за преместване в друго училище60 лв. / 8 дни80 лв. / 6 дни100 лв. / 3 дни

ЗАБЕЛЕЖКИ:

* Цената за превод се таксува по съответния ценоразпис.

* Всички посочени по-горе срокове не включват почивни дни и официални празници.

* Някои документи се нуждаят от предварителна заверка.

* Посочените цени са без включен ДДС.

Предварителни заверки

Някои документи имат нужда от предварителна заверка (правоъгълен печат за чужбина), която удостоверява истинността на положения подпис и печат върху настоящия документ.

Тази услуга не е включена в основния ценоразпис по причина, че в повечето случаи документи, които постъпват в агенцията ни за легализация, вече имат такава заверка. Обаче агенция ТрансЛег предлага съдействие за предварителни заверки на документи, когато са необходими за легализация на съответния документ, но не разполагат с такива.

Предварителни заверки на документи, издавани от Агенция по вписванията

Удостоверение за актуално състояние, Удостоверение за липса на несъстоятелност, Удостоверение за липса на ликвидация, Решение за учредяване на дружество от фирмено отделение на градски съд, Учредителен акт

Цена и срок за предварителна заверка15 лв. – 3 дни

Предварителни заверки на документи, издавани от Министерство на вътрешните работи

Удостоверение от КАТ, Удостоверение за издадена книжка и наличие/липса на наложени наказания за ПТП и употреба на алкохол, Удостоверение за пребиваване на чуждестранен гражданин, Удостоверение за издадени български документи за самоличност

Цена и срок за предварителна заверка25 лв. – 5 дни

Предварителни заверки на документи, издавани от Министерство на здравеопазването

Административната услуга има за цел да бъдат заверени документите, издадени от Министерството на здравеопазването и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, които ще се ползват в чужбина. Въз основа на заверката от МЗ, Министерството на външните работи легализира тези документи с апостил.

Заявлението за заверка на документ с приложен към него документ за платена такса и документът, който ще се заверява се подават по пощата, чрез куриер, лично или чрез упълномощено лице в Звеното за административно обслужване /ЗАО/ към дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси“.

Служителите от Звеното за административно обслужване, определени със заповед на министъра на здравеопазването и имащи спесимен в Министерството на външните работи, извършват заверка на документите чрез подпис и полагане на определения за това печат върху документа.

Завереният документ се връчва от служителите в ЗАО лично на заявителя или на упълномощено от него лице срещу подпис, който се полага на гърба на заявлението или се изпраща по пощата с обратна разписка, ако заявителят е изразил писмено желание да получи документа по пощата.

Цена и срок за предварителна заверка15 лв. –  1 ден

Предварителни заверки на документи, издавани от Министерство на отбраната

Министерство на Отбраната заверява документи за чужбина издадени от учебни заведения от системата на отбраната и от военните окръжия, в това число, дипломи, приложения на дипломи, документи за прослужена военна служба, професионална квалификация и др.

Необходимо е да бъдат заверени с правоъгълен печат от Министерство на отбраната.

Цена и срок за предварителна заверка15 лв. – 3 дни

Предварителни заверки на църковни документи

Документ, издаден от църква, която се намира на територията на София или София Окръг, трябва да бъде заверен в Софийска Света Митрополия.
Цена и срок за предварителна заверка: 15 лв. – 1 ден
 
Документ, издаден от църква, която не се намира на територията на София, необходимо да бъде заверен от Света Митрополия за дадената област.
 
Всички документи, издавани и заверени с правоъгълен печат от съответните Епархии, след това трябва да бъдат заверени от Светия Синод.
Цена и срок за предварителна заверка: 20 лв. – 1 ден
 .

Предварителни заверки на документи, издавани от Агенцията за социално подпомагане

Удостоверение от Агенция за социално подпомагане

Цена и срок за предварителна заверка: 10 лв. – 1 ден

Нотариални заверки

Нотариална такса + 10 лв. куриерска услуга

 

цени за преводи и легализация

цени за преводи и легализация

Цени за преводи и легализация – ценовата политика на агенция ТрансЛег

В морето на предложенията е лесно да се изгубите и да направите грешен избор. За съжаление случаите на привличане на клиенти с ниски цени са рядкост. Когато скритите допълнителни такси изплуват по-късно, а крайната цена на услугата се разкрива след избора на бюрото за преводи. Понякога дори след изплащане на аванса. Времето вече е загубено и сте принудени  да платите и допълнителни такси, за да получите услугата в срок и с точното качество.

Нашата задача е да извършим услугата за вас не само качествено и навреме, но и на най-добрата цена. С това се надяваме, че стандартът на нашето обслужване ще ви хареса и ще се върнете при нас с нови поръчки.

Разполагаме с екип от профилирани по тематика преводачи. Разбира се, най-лесно е компанията да привлече тесен кръг от супер-гъвкави хора, които познават много различни теми. Но такива преводачи винаги са толкова скъпи, че това решение в повечето случаи е неуспешно. Причината е, че клиентът трябва да плати твърде много. Работим по различен начин.

Имаме голям брой преводачи, които имат добри познания по конкретните теми. Ние избираме за всяка поръчка тези, които ще изпълнят най-добре поръчката. В същото време трябва да е и най-изгодно за клиента. Полагаме повече усилия, за да не плащате прекалено много.

Цени за преводи и легализация 2

Максималната допустима скорост на работа на преводач е 10 страници на ден.
В случай, че ви трябва голям обем на превод с над 10 страници на ден, поръчката се оскъпява и се смята като бърза.

Нашите мениджъри винаги се стараят да направят всичко възможно, за да ви осигурят превод без допълнително заплащане. При много големи обеми създаваме екип от няколко преводача с координатор-редактор по съответната поръчка. Целта е унифициране на стила и терминологията на превода.

Сайтът има чисто информационен характер.  За конкретна цена и срок, молим да поискате оферта.

За повече информация и безплатни консултации не се колебайте да се свържете с нас чрез контактната ни информация

 цени за преводи и легализация

Контакт – цени за преводи и легализация

Сравни цени за преводи и легализация ТУК.