Телефони

02 980 01 67
0896 333329

Адрес

ул. „Пиротска“ 8,
София, Център

Полезна информация за преводи

Цени за преводи и легализация

ЦЕНИ за преводи и легализация. ТрансЛег – гаранция за НАЙ-ДОБРА ЦЕНА

Цени за преводи и легализация на документи от агенция ТрансЛег

На тази страница може да видите цените на нашите услуги: преводи – писмени и устни, легализация на документи от и за чужбина и заверка на преводи.

С подробната информация за цената на превод на всеки език или вид услуга може да се запознаете на съответната страница.

цени за преводи и легализация

цени за преводи и легализация

Отстъпки от цената за обем на превод над 20 преводачески страници и за над 10 документа за легализация!

ЦЕНИ и СРОКОВЕ за писмени преводи

ПРЕВОДИ ОТ И НА ЕЗИЦИТЕ

Цена за
1 страница

Срок за
от 1 до 100 стр.


АНГЛИЙСКИ
ИСПАНСКИ
ИТАЛИАНСКИ
НЕМСКИ
РУСКИ
ФРЕНСКИ

от

10 лв.

от 1 до 10 дни

ГРЪЦКИ
МАКЕДОНСКИ
ПОЛСКИ
ПОРТУГАЛСКИ
РУМЪНСКИ
СЛОВАШКИ
СРЪБСКИ
ТУРСКИ
УКРАИНСКИ
ХЪРВАТСКИ
ЧЕШКИ

от

18 лв.

от 1 до 10 дни

АЛБАНСКИ
АРАБСКИ
АРМЕНСКИ
ДАТСКИ
НИДЕРЛАНДСКИ / ХОЛАНДСКИ
СЛОВЕНСКИ
УНГАРСКИ
ШВЕДСКИ

от
25 лв.

от 2 до 20 дни

ИВРИТ
КИТАЙСКИ
КОРЕЙСКИ
НОРВЕЖКИ
ФАРСИ

По договаряне

По договаряне

ЗАБЕЛЕЖКИ:

  • Цената е за една страница – 1800 символа с интервали. Начин на изчисляване: Tools/Word count/Characters (with spaces), резултатът се разделя на 1800
  • Цените са без ДДС
  • За поръчки над 100 страници срокът и цената са по договаряне.
  •  За бързи поръчки цената може да се увеличи до 50%, за експресни до 100%
  • За специализирани текстове с висока степен на трудност цената може да се увеличи до 50%

Подробната информация за цените на писмени преводи може да видите на страниците на съответните езици.

.

цени за преводи и легализация

цени за преводи и легализация

ЦЕНИ и СРОКОВЕ за легализация на документи

Вид документОбикновена услуга
Бърза услугаЕкспресна услуга
Заверка на български документи с Апостил
30 лв. / 3 дни
(36 лв. с ДДС)
45 лв. / 2 дни
(54 лв. с ДДС)
60 лв. / 1 ден
(72 лв. с ДДС)
Заверка на преводи на български документи в КО на МВнР30 лв. / 3 дни
(36 лв. с ДДС)
45 лв. / 2 дни
(54 лв. с ДДС)
60 лв. / 1 ден
(72 лв. с ДДС)
Заверка на преводи на документи от чужбина30 лв. / 3 дни
(36 лв. с ДДС)
45 лв. / 2 дни
(54 лв. с ДДС)
60 лв. / 1 ден
(72 лв. с ДДС)
Свидетелство за правоспособност60 лв. / 7 дни
(72 лв. с ДДС)
80 лв. / 5 дни
(96 лв. с ДДС)
100 лв. / 3 дни
(120 лв. с ДДС)
Свидетелство за съдимост60 лв. / 7 дни
(72 лв. с ДДС)
80 лв. / 5 дни
(96 лв. с ДДС)
100 лв. / 3 дни
(120 лв. с ДДС)
Съдебно решение60 лв. / 7 дни
(72 лв. с ДДС)
80 лв. / 5 дни
(96 лв. с ДДС)
100 лв. / 3 дни
(120 лв. с ДДС)
Декларация60 лв. / 7 дни
(72 лв. с ДДС)
80 лв. / 5 дни
(96 лв. с ДДС)
100 лв. / 3 дни
(120 лв. с ДДС)
Нотариален акт60 лв. / 7 дни
(72 лв. с ДДС)
80 лв. / 5 дни
(96 лв. с ДДС)
100 лв. / 3 дни
(120 лв. с ДДС)
Пълномощно60 лв. / 7 дни
(72 лв. с ДДС)
80 лв. / 5 дни
(96 лв. с ДДС)
100 лв. / 3 дни
(120 лв. с ДДС)
Договор60 лв. / 7 дни
(72 лв. с ДДС)
80 лв. / 5 дни
(96 лв. с ДДС)
100 лв. / 3 дни
(120 лв. с ДДС)
Сертификат за владеене на език60 лв. / 7 дни
(72 лв. с ДДС)
80 лв. / 5 дни
(96 лв. с ДДС)
100 лв. / 3 дни
(120 лв. с ДДС)
Счетоводен баланс60 лв. / 7 дни
(72 лв. с ДДС)
80 лв. / 5 дни
(96 лв. с ДДС)
100 лв. / 3 дни
(120 лв. с ДДС)
Трудова характеристика60 лв. / 7 дни
(72 лв. с ДДС)
80 лв. / 5 дни
(96 лв. с ДДС)
100 лв. / 3 дни
(120 лв. с ДДС)

Епикриза60 лв. / 7 дни
(72 лв. с ДДС)
80 лв. / 5 дни
(96 лв. с ДДС)
100 лв. / 3 дни
(120 лв. с ДДС)
Имунизационен паспорт60 лв. / 7 дни
(72 лв. с ДДС)
80 лв. / 5 дни
(96 лв. с ДДС)
100 лв. / 3 дни
(120 лв. с ДДС)
Медицинско изследване60 лв. / 7 дни
(72 лв. с ДДС)
80 лв. / 5 дни
(96 лв. с ДДС)
100 лв. / 3 дни
(120 лв. с ДДС)
Удостоверение за проф. квалификация60 лв. / 7 дни
(72 лв. с ДДС)
80 лв. / 5 дни
(96 лв. с ДДС)
100 лв. / 3 дни
(120 лв. с ДДС)

Медицинско свидетелство60 лв. / 7 дни
(72 лв. с ДДС)
80 лв. / 5 дни
(96 лв. с ДДС)
100 лв. / 3 дни
(120 лв. с ДДС)
Медицинско направление60 лв. / 7 дни
(72 лв. с ДДС)
80 лв. / 5 дни
(96 лв. с ДДС)
100 лв. / 3 дни
(120 лв. с ДДС)

Служебна бележка от РУСО60 лв. / 7 дни
(72 лв. с ДДС)
80 лв. / 5 дни
(96 лв. с ДДС)
100 лв. / 3 дни
(120 лв. с ДДС)

Извлечение от трудова книжка60 лв. / 7 дни
(72 лв. с ДДС)
80 лв. / 5 дни
(96 лв. с ДДС)
100 лв. / 3 дни
(120 лв. с ДДС)
Служебна бележка от работодател60 лв. / 7 дни
(72 лв. с ДДС)
80 лв. / 5 дни
(96 лв. с ДДС)
100 лв. / 3 дни
(120 лв. с ДДС)

Общински документи - легализация с Апостил:
Удостоверение за раждане
Удостоверение за сключен брак
Удостоверение за семейно положение
Удостоверение за родствени връзки
Удостоверение за наследници
Удостоверение за идентичност на имена
Удостоверение за постоянен или настоящ адрес
Смъртен акт и др.
60 лв. / 7 дни
(72 лв. с ДДС)
80 лв. / 5 дни
(96 лв. с ДДС)
100 лв. / 3 дни
(120 лв. с ДДС)
Банкова референция60 лв. / 7 дни
(72 лв. с ДДС)
80 лв. / 5 дни
(96 лв. с ДДС)
100 лв. / 3 дни
(120 лв. с ДДС)
Удостоверение от Полиция, КАТ60 лв. / 7 дни
(72 лв. с ДДС)
80 лв. / 5 дни
(96 лв. с ДДС)
100 лв. / 3 дни
(120 лв. с ДДС)

Свидетелство за църковен брак60 лв. / 7 дни
(72 лв. с ДДС)
80 лв. / 5 дни
(96 лв. с ДДС)
100 лв. / 3 дни
(120 лв. с ДДС)
Кръщелно свидетелство60 лв. / 7 дни
(72 лв. с ДДС)
80 лв. / 5 дни
(96 лв. с ДДС)
100 лв. / 3 дни
(120 лв. с ДДС)
Удостоверение от Военно окръжие60 лв. / 7 дни
(72 лв. с ДДС)
80 лв. / 5 дни
(96 лв. с ДДС)
100 лв. / 3 дни
(120 лв. с ДДС)

Удостоверение от НАП60 лв. / 7 дни
(72 лв. с ДДС)
80 лв. / 5 дни
(96 лв. с ДДС)
100 лв. / 3 дни
(120 лв. с ДДС)
Удостоверение от НОИ /за трудов стаж, доход, осигуровки, пенсия/60 лв. / 7 дни
(72 лв. с ДДС)
80 лв. / 5 дни
(96 лв. с ДДС)
100 лв. / 3 дни
(120 лв. с ДДС)

Диплома за средно образование60 лв. / 7 дни
(72 лв. с ДДС)
80 лв. / 5 дни
(96 лв. с ДДС)
100 лв. / 3 дни
(120 лв. с ДДС)

Удостоверение от Агенцията по вписвания60 лв. / 7 дни
(72 лв. с ДДС)
80 лв. / 5 дни
(96 лв. с ДДС)
100 лв. / 3 дни
(120 лв. с ДДС)

Диплома за висше образование60 лв. / 7 дни
(72 лв. с ДДС)
80 лв. / 5 дни
(96 лв. с ДДС)
100 лв. / 3 дни
(120 лв. с ДДС)
Приложение към диплома60 лв. / 7 дни
(72 лв. с ДДС)
80 лв. / 5 дни
(96 лв. с ДДС)
100 лв. / 3 дни
(120 лв. с ДДС)
Академична справка60 лв. / 7 дни
(72 лв. с ДДС)
80 лв. / 5 дни
(96 лв. с ДДС)

100 лв. / 3 дни
(120 лв. с ДДС)

Свидетелство за основно образование60 лв. / 7 дни
(72 лв. с ДДС)
80 лв. / 5 дни
(96 лв. с ДДС)

100 лв. / 3 дни
(120 лв. с ДДС)

Удостоверение за придобита квалификация /МОН/60 лв. / 7 дни
(72 лв. с ДДС)
80 лв. / 5 дни
(96 лв. с ДДС)
100 лв. / 3 дни
(120 лв. с ДДС)
Уверение от ВУЗ60 лв. / 7 дни
(72 лв. с ДДС)
80 лв. / 5 дни
(96 лв. с ДДС)

100 лв. / 3 дни
(120 лв. с ДДС)

Удостоверение за редовен ученик60 лв. / 7 дни
(72 лв. с ДДС)
80 лв. / 5 дни
(96 лв. с ДДС)

100 лв. / 3 дни
(120 лв. с ДДС)
Удостоверение за преместване в друго училище60 лв. / 7 дни
(72 лв. с ДДС)
80 лв. / 5 дни
(96 лв. с ДДС)
100 лв. / 3 дни
(120 лв. с ДДС)

ЗАБЕЛЕЖКИ:

* Цената за превод се таксува по съответния ценоразпис.

* Всички посочени по-горе срокове не включват почивни дни и официални празници.

* Някои документи се нуждаят от предварителна заверка.

Предварителни заверки

Някои документи имат нужда от предварителна заверка (правоъгълен печат за чужбина), която удостоверява истинността на положения подпис и печат върху настоящия документ.

Тази услуга не е включена в основния ценоразпис по причина, че в повечето случаи документи, които постъпват в агенцията ни за легализация, вече имат такава заверка. Обаче агенция ТрансЛег предлага съдействие за предварителни заверки на документи, когато са необходими за легализация на съответния документ, но не разполагат с такива.

Предварителни заверки на документи, издавани от Агенция по вписванията

Удостоверение за актуално състояние, Удостоверение за липса на несъстоятелност, Удостоверение за липса на ликвидация, Решение за учредяване на дружество от фирмено отделение на градски съд, Учредителен акт

Цена и срок за предварителна заверка: 20 лв. – 3 дни

Предварителни заверки на документи, издавани от Министерство на вътрешните работи

Удостоверение от КАТ, Удостоверение за издадена книжка и наличие/липса на наложени наказания за ПТП и употреба на алкохол, Удостоверение за пребиваване на чуждестранен гражданин, Удостоверение за издадени български документи за самоличност

Цена и срок за предварителна заверка: 30 лв. – 5 дни

Предварителни заверки на документи, издавани от Министерство на здравеопазването

Административната услуга има за цел да бъдат заверени документите, издадени от Министерството на здравеопазването и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, които ще се ползват в чужбина. Въз основа на заверката от МЗ, Министерството на външните работи легализира тези документи с апостил.

Заявлението за заверка на документ с приложен към него документ за платена такса и документът, който ще се заверява се подават по пощата, чрез куриер, лично или чрез упълномощено лице в Звеното за административно обслужване /ЗАО/ към дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси“.

Служителите от Звеното за административно обслужване, определени със заповед на министъра на здравеопазването и имащи спесимен в Министерството на външните работи, извършват заверка на документите чрез подпис и полагане на определения за това печат върху документа.

Завереният документ се връчва от служителите в ЗАО лично на заявителя или на упълномощено от него лице срещу подпис, който се полага на гърба на заявлението или се изпраща по пощата с обратна разписка, ако заявителят е изразил писмено желание да получи документа по пощата.

Цена и срок за предварителна заверка: 20 лв. –  1 ден

Предварителни заверки на документи, издавани от Министерство на отбраната

Министерство на Отбраната заверява документи за чужбина издадени от учебни заведения от системата на отбраната и от военните окръжия, в това число, дипломи, приложения на дипломи, документи за прослужена военна служба, професионална квалификация и др.

Необходимо е да бъдат заверени с правоъгълен печат от Министерство на отбраната.

Цена и срок за предварителна заверка: 20 лв. – 3 дни

Предварителни заверки на църковни документи

Документ, издаден от църква, която се намира на територията на София или София Окръг, трябва да бъде заверен в Софийска Света Митрополия.
Цена и срок за предварителна заверка: 20 лв. – 1 ден
 
Документ, издаден от църква, която не се намира на територията на София, необходимо да бъде заверен от Света Митрополия за дадената област.
 
Всички документи, издавани и заверени с правоъгълен печат от съответните Епархии, след това трябва да бъдат заверени от Светия Синод.
Цена и срок за предварителна заверка: 30 лв. – 1 ден
 .

Предварителни заверки на документи, издавани от Агенцията за социално подпомагане

Удостоверение от Агенция за социално подпомагане

Цена и срок за предварителна заверка: 20 лв. – 1 ден

Нотариални заверки

Нотариална такса + 10 лв. куриерска услуга

 

цени за преводи и легализация

цени за преводи и легализация

.

ЦЕНИ за устни преводи

ЕзициКонсекутивен преводКонсекутивен преводСимултанен превод
/за 1 преводач/
Симултанен превод
/за 1 преводач/

Цена


без ДДС

Цена


с ДДС

Цена


без ДДС

Цена


с ДДС

Английски
Испански
Италиански
Немски
Руски
Френски

100 лв.

120 лв.

По договаряне

По договаряне

Други езици

По договаряне

По договаряне

По договаряне

По договаряне

ЗАБЕЛЕЖКИ:

– Посочените цени са за устен превод за 1 (един) астрономически час за един преводач.
– Минималното време за таксуване е 1 (един) час. След десетата минута на всеки следващ час преводът се таксува като пълен час.
– Клиентът осигурява транспорт, настаняване, дневни и др. разходи на преводача (ако е приложимо).
– Симултанен превод се извършва задължително от екип от поне двама преводачи.

Цени за преводи и легализация – ценовата политика на агенция ТрансЛег

В морето на предложенията е лесно да се изгубите и да направите грешен избор. За съжаление случаите на привличане на клиенти с ниски цени са рядкост. Когато скритите допълнителни такси изплуват по-късно, а крайната цена на услугата се разкрива след избора на бюрото за преводи. Понякога дори след изплащане на аванса. Времето вече е загубено и сте принудени  да платите и допълнителни такси, за да получите услугата в срок и с точното качество.

Нашата задача е да извършим услугата за вас не само качествено и навреме, но и на най-добрата цена. С това се надяваме, че стандартът на нашето обслужване ще ви хареса и ще се върнете при нас с нови поръчки.

Разполагаме с екип от профилирани по тематика преводачи. Разбира се, най-лесно е компанията да привлече тесен кръг от супер-гъвкави хора, които познават много различни теми. Но такива преводачи винаги са толкова скъпи, че това решение в повечето случаи е неуспешно. Причината е, че клиентът трябва да плати твърде много. Работим по различен начин.

Имаме голям брой преводачи, които имат добри познания по конкретните теми. Ние избираме за всяка поръчка тези, които ще изпълнят най-добре поръчката. В същото време трябва да е и най-изгодно за клиента. Полагаме повече усилия, за да не плащате прекалено много.

Цени за преводи и легализация 2

Максималната допустима скорост на работа на преводач е 10 страници на ден.
В случай, че ви трябва голям обем на превод с над 10 страници на ден, поръчката се оскъпява и се смята като бърза.

Нашите мениджъри винаги се стараят да направят всичко възможно, за да ви осигурят превод без допълнително заплащане. При много големи обеми създаваме екип от няколко преводача с координатор-редактор по съответната поръчка. Целта е унифициране на стила и терминологията на превода.

Сайтът има чисто информационен характер.  За конкретна цена и срок, молим да поискате оферта.

За повече информация и безплатни консултации не се колебайте да се свържете с нас чрез контактната ни информация

 цени за преводи и легализация

Контакт – цени за преводи и легализация

Сравни цени за преводи и легализация ТУК.

За нас