Цени за преводи и легализация

Разгледайте нашите цени за преводи и легализация. Преводаческа агенция „АПОСТИЛ“ Ви дава гаранция за най-добра цена за максимално качество!

Цени за преводи

Разгледайте най-добрите ни цени за превод от и на повече от 40 езика. Професионалните ни преводачи ще Ви предоставят качествена и бърза услуга. Разделили сме цени за писмени преводи на разпространени, средно разпространени, неразпространени и редки езици.

Цени за легализация

Разгледайте цените за легализация на документи с апостил от държавни институции и учреждения в България. Ще откриете и цени за легализация на преводи от заклети преводачи. Легализираме преводи както на документи за чужбина, така и преводи на чужди документи за България.

Цени за устни и писмени преводи

Агенция за преводи „АПОСТИЛ“ предлага бързина, качество и коректност при изпълнение на заявки за преводи.

Към нас можете да изпратите заявка за цена на преводачески услуги от и на повече от 40 езика. Правим и специализирани преводи за текстове от различни стилове и разнообразна тематиката. Това включва преводи на технически, научни, медицински, художествени и други документи, с използване на съответната терминология и стилистични елементи, характерни за текста.

Разполагаме с голям брой преводачи със солиден опит не само в преводаческите услуги, но и с познания и професионален опит в разнообрази сфери. По-този начин, заявявайки преводаческа услуга от нас, Вие получавате специализиран превод в съответната област, в която е документа.

Ние Ви гарантираме не само качествена преводаческа услуга, но и максимално добра цена за превод.

Дългогодишният ни опит ни е показал, че преводаческите услуги не са просто работа. Всеки превод е изкуство, което изисква деликатно отношение, внимание към детайлите и висока степен на отговорност.

Цени за устни и писмени преводи
Цени за легализация на документи

Цени за легализация на документи

Легализация на документи е част от преводаческите услуги, предлагани от агенция „АПОСТИЛ“.

Институциите, които легализират документи в България са: Областни администрации. Национален център за информация и документация (НАЦИД). Министерство на външните работи (МВнР). Министерство на правосъдието.

Преводаческа агенция „АПОСТИЛ“ предлага съдейстиве за легализация на всякакъв вид документация и легализация на преводи както от чужбина за България, така и от България за чужбина.

Кликнете на бутона по-долу, за да видите повече подробности за нашите цени за легализация на документи.

Как формираме нашите цени за преводи и легализация

В преводаческа агенция „АПОСТИЛ“ разбираме добре, че времето и сроковете са от съществено значение за нашите клиенти и се стремим да оправдаем тяхното доверие. Затова държим на високия стандарт на обслужване, максимално качество, точно спазване на сроковете и прозрачни цени за преводи и легализация още от момента на изпращане на оферта. Това е нашето обещание, както и ангажиментът, който поемаме пред нашите клиенти.

Висок стандарт на максимално изгодни цени за преводи и легализация

Повече от 20 години правим всичко възможно, за да спазим това обещание, като разчитаме на експерти – преводачи, профилирани в различни езици, както и в различни бизнес ниши.

Ние не разчитаме на малко количество служители, които имат широк кръг от познания в различни сфери. С годините разбрахме, че това е нерентабилно както за нас, като комапния, предлагаща преводачески услуги и легализация, така и за клиентите, които трябва да платят по-висока цена за превод и легализация. По тази причина, се доверяваме на голям брой заклети преводачи с богат опит и са специализирани в конкретни теми.

Ценообразуване на експресни заявки за цени за преводи и легализация

При изготвяне на оферта за цени за превод и легализация, ние взимаме предвид няколко фактора. Дали е необходима заверка или поставяне на апостил на документа, има ли нужда от допълнително форматиране и колко време би отнело това. Следващата стъпка, в зависимост от желания от клиента срок за получаване на готовия документ, посочен в заявката. Отделно се изчислява обема на текста (в брой стандартни страници), изчислявам по колко страници на ден трябва да предава преводачът, за да можем да спазим уговорката.

Един преводач може да предостави превод на определен брой страници на ден в зависимост от езика и сложността на текста. В случай, че Вашата заявка изисква обработка на по-голям обем страници за ден, тя се смята за бърза, което води до по-висока цена за преводи. За легализация на документи сроковете и, съответно, вида на услугата, зависят от институциите и техните срокове за легализация.

Изравняване на цените за легализация и заверки

Предвид голямо разнообразие на документи, различни видове основни и предварителни заверки, ние, от преводаческа агенция „АПОСТИЛ“, решихме следното. С цел максимално улеснение на нашите клиенти в ориентиране на доста сложна система на ценообразуването, да предложим една стандартна цена. Цена, която е възможно ниска за съответния вид услуга.

Така, например, цената удостоверяване на документ с апостил с обикновена поръчка вне зависимост дали е направена от: Областна администрация или Национален център за информация и документация (НАЦИД), или Министерство на правосъдието (МП), или Министерство на външните работи (МВнР), цената е същата.

По същия начин цената за легализация с бърза поръчка на всички видове документи е една и същата. Същата е и цената за легализация на документи и с експресна поръчка.

Освен легализация на документи, има и най-различни видове предварителни заверки от различни ведомства и нотариални кантори. При нас те също са еднакви и са на възможно ниска цена.

Информацията на уебсайта има за цел да Ви запознае с начина ни на работа и да Ви ориентира за какви цени за преводи и легализация предлагаме. Заявете индивидуална оферта за превод и легализация с конкретна цена и срок, като кликнете на бутона по-долу.