Легализация на документи и заверки

Услуги по преводи, легализация и заверка на документи, предлагани от преводаческа агенция „АПОСТИЛ“

Легализация на документи и заверка на преводи от професионални преводачи, регистрирани в МВнР.

Агенция за преводи и легализация „АПОСТИЛ“ е оторизирана от Министерството на външните работи на Република България. Предоставяме услуги по легализация на документи както за София, така и за цялата страна.

Списък на документи за легализация

Легализация на документи и легализация на преводи

Агенция за преводи и легализация „АПОСТИЛ“ е оторизирана от Министерството на външните работи на Република България. Предоставяме услуги по легализация на документи както за София, така и за цялата страна.

За повече информация и безплатни консултации за легализация на документи, не се колебайте да се свържете с нас през страницата ни за контакт, или да изпратите запитване

Разгледайте специфичните изисквания, цени и срокове за легализация на документите, които нашите клиенти заявяват най-често.

легализация-на-документи

Легализация на документи – справка

Няма задължително изискване за легализация на документи те да бъдат снабдени с превод на чужд език. Всяко заинтересовано лице може да поиска единствено да бъде извършено удостоверяване чрез апостил (легализиране) на надлежно оформения български документ. 

За да бъдат валидни в България и да могат да послужат пред българските институции, издадените от друга държава документи на български граждани следва да бъдат допълнително оформени по определен начин, който зависи от това, дали съответната държава е страна по Хагската конвенция, дали между нея и Република България има влязъл в сила и все още действа Договор за правна помощ или тази държава не попада в нито една от първите две групи държави.

 

Документи от и за държави, които са ратифицирали Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, не се нуждаят от пълна консулска легализация. Достатъчно е да са снабдени с апостил. Апостилът се поставя еднократно от оторизиран орган в държавата, където е издаден документът. Повече не се поставят никакви заверки – нито в държавата, откъдето произхожда документът, нито в държавата, за която в предназначен. Органите, оторизирани да поставят апостил, се посочват изрично в Закона за ратифициране на конвенцията и се изпраща официално съобщение в Хага. При всяка промяна или добавяне на нов орган, Законът за ратификация се изменя и допълва и отново се изпраща официално съобщават в Хага. В България Хагската конвенция за апостила е в сила от 30.04.2001 г. Органите, оторизирани да поставят апостил по силата на Закона за ратифициране на Хагската конвенция за апостила, са: Министерство на правосъдието (съдебни документи), Министерство на образованието (образователни) и МВнР.

 

Полезна информация за легализация и заверки

Дефиниции на използвани термини

  1. Легализация на документ – процедура за удостоверяване автентичността на документ с цел използването му в друга държава, различна от държавата, където е издаден
  2. Апостил (Apostille) – специално, унифицирано (стандартно) удостоверение, което се прикрепва към документа като доказателство за автентичност и освобождава документа от всякакви други допълнителни заверки. В края на Конвенцията за апостила е приложен образец на това удостоверение, а линк към Конвенцията се намира в края на статията.
  3. Публичен акт – документ, издаден от държавна институция или заверен от нотариус.

Допълнителна информация

От легализация са освободени:

1. Документите от и за държави, с които България е сключила двустранни договори за правна помощ.

2. Документите за гражданско състояние от и за държави, ратифицирали международната Конвенция за издаване на многоезични извлечения на актове за гражданско състояние. Актовете за гражданско състояние са: за раждане, за брак или за смърт. Конвенцията е в сила за РБ от 18.12.2013 г.