Архив по дни: 25.07.2017


превод на английски език
от 10 лв./стр. – превод от английски език на български и от български език на английски ПРЕВОД на АНГЛИЙСКИ език  Превод от/на английски език – професионални преводи от преводачи на агенция ТрансЛег, одобрени и регистрирани в Дирекция “Консулски отношения” на Министерство на външните работи. ЦЕНА и СРОК Базовата цена за превод […]

АНГЛИЙСКИ език


преводи немски
от 10 лв./стр. – превод от немски на български език и от български на немски език ПРЕВОД на НЕМСКИ език Превод от/на немски език – професионални преводи от преводачи, одобрени и регистрирани в Дирекция “Консулски отношения” на Министерство на външните работи. ЦЕНА и СРОК Базовата цена за превод от немски […]

НЕМСКИ език


преводи френски език
от 10 лв./стр. – превод от френски език на български и от български на френски ПРЕВОД на ФРЕНСКИ език Превод от/на френски език – професионални преводи от преводачи на агенция ТрансЛег, одобрени и регистрирани в Дирекция “Консулски отношения” на Министерство на външните работи. ЦЕНА и СРОК Базовата цена за превод […]

ФРЕНСКИ езикпреводи италиански език
от 10 лв./стр. – превод от италиански език на български и от български на италиански ПРЕВОД на ИТАЛИАНСКИ език Превод от/на италиански език – професионални преводи от преводачи на агенция ТрансЛег, одобрени и регистрирани в Дирекция “Консулски отношения” на Министерство на външните работи. ЦЕНА и СРОК Базовата цена за превод […]

ИТАЛИАНСКИ език


преводи испански език
от 10 лв./стр. – превод от испански на български език и от български на испански ПРЕВОД на ИСПАНСКИ език Превод от/на испански език – професионални преводи от преводачи на агенция ТрансЛег, одобрени и регистрирани в Дирекция “Консулски отношения” на Министерство на външните работи. ЦЕНА и СРОК Базовата цена за превод от […]

ИСПАНСКИ език


преводи руски език
от 10 лв./стр. – превод от руски език на български и от български на руски ПРЕВОД на РУСКИ език Превод от/на руски език – професионални преводи от преводачи на агенция ТрансЛег, одобрени и регистрирани в Дирекция “Консулски отношения” на Министерство на външните работи. ЦЕНА и СРОК Базовата цена за превод от […]

РУСКИ език