Полезна информация за легализация и заверка на документи

Начало | Информация за легализация

Полезна информация за легализация и заверка на документи

Легализация на документи за гражданско състояние и адресна регистрация

Документите за гражданско състояние и адресна регистрация се издават от общините и кметовете на общини. Намерете полезна информация за видовете общински документи и тяхната легализация в нашите публикации.

РАЗГЛЕДАЙТЕ ДОКУМЕНТИТЕ

Легализация на актове от съдилища и нотариуси

Научете повече за документите, издавани от съдилищата на територията на Република България, както за нотариалните документи, съставяни от правоспособни нотариуси в България. Публикациите в този раздел ще Ви дадат полезна информация за нотариалните и съдебните документи, за които можете да заявите легализация, която обикновено се извършва от Министерство на правосъдието.

РАЗГЛЕДАЙТЕ ДОКУМЕНТИТЕ

Легализация на медицински документи

Разгледайте част от документите, издавани от различни медицински заведения, разберете повече за тях и научете полезна информация за тяхната легализация. 

РАЗГЛЕДАЙТЕ ДОКУМЕНТИТЕ

Легализация на документи, издадени от църковни институции

Научете повече информация за документите, издавани от Българска православна църква и начините за тяхната легализация. 

РАЗГЛЕДАЙТЕ ДОКУМЕНТИТЕ

Легализация на образователни документи

Легализацията на образователни документи включва заверка на официални документи, издадени от образователните институции на територията на Република България, като висши учебни заведения, начални, основни и средни училища и други институции, които издават официални сертификати за владеене на език или професия.
Обикновено легализацията на документи, свързани с образованието се извършва от национален център за информация и документация (НАЦИД) и включва легализация на образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното, училищното и професионалното образование и обучение, както и от Министерството на образованието и науката и неговите звена.
Научете повече за видовете образователни документи, за които най-често предлагаме легализация, както и детайли, свързани със самата легализация на документите от образователни институции в публикациите в този раздел.

РАЗГЛЕДАЙТЕ ДОКУМЕНТИТЕ

Легализация на фирмени документи

Разберете повече детайли за различните документи, издавани от компании, за които често предлагаме легализация.  

РАЗГЛЕДАЙТЕ ДОКУМЕНТИТЕ

Легализация на документи от държавни институции

В този раздел ще намерите детайли за част от документите, издавани от държавни институции, за които можете да заявите легализация от Апостил ЕООД. Предлагаме Ви детайли за някои от най-често легализираните документи, издавани от държавни институции в България, както и полезна информация, която трябва да знаете за тяхната легализация.
Ако не откривате документа, който Ви интересува, свържете се с нас и ние ще Ви консултираме и съдействаме.

РАЗГЛЕДАЙТЕ ДОКУМЕНТИТЕ

Полезно

Последни публикации

Преводачески услуги

За нас