Превод на Английски език

Превод на Английски език

Превод на английски и от английски език – професионални преводи от преводачи на преводаческа агенция „АПОСТИЛ“, одобрени и регистрирани в Дирекция “Консулски отношения” на Министерство на външните работи.

Превод на английски – ЦЕНА и СРОК

Базовата цена за превод от английски език на български, както и от български език на английски, е 10 лв. без ДДС за 1 страница.

По БДС една страница съдържа 1800 символа (включително интервалите). Начин на изчисляване: Tools/Word count/Characters (with spaces), резултатът се разделя на 1800.

Срокът за превода от 1 до 100 страници е от 1 до 10 дни и зависи от сложността на текста.

За поръчки над 100 страници срокът и цената са по договаряне.

За бързи и експресни поръчки цената може да се увеличи до 50%

За специализирани текстове с висока степен на трудност цената може да се увеличи до 50%

Поръчките могат да се приемат и по електронна поща и да се предават на клиенти по същия начин.

По-подробна информация за цената за превод на английски вижте по-надолу.

превод на английски
превод на английски

Превод на английски на лични документи

ЦЕНА: 10 лв. без ДДС / 12 лв. с ДДС

Представяме ви списък на основните видове лични документи:

–  Паспорти и лични карти

–  Удостоверение за сключен брак

–  Удостоверение за раждане

–  Удостоверения за семейно положение

–  Удостоверение за родствени връзки

–  Удостоверение за идентичност на имена,

–  Удостоверение за наследници

–  Удостоверение за постоянен адрес

–  Удостоверение за смъртен акт и др.

За подаване на документите пред държавни институции е необходимо те да имат заверка на общината, издала документът. За много служби е достатъчен само подпис на преводача и печат от агенцията за преводи. Но в много случаи, за да бъде валиден документа в чужбина, е необходимо той да бъде легализиран. Преводите на документи от личен характер изискват висока квалификация и точност на преводача.

Превод на английски на лична/бизнес кореспонденция, правни и образователни документи

ЦЕНА: 15 лв. без ДДС / 18,00 лв. с ДДС

За текстове с висока степен на трудност цената може да се увеличи до 50%

Всяко предприятие, независимо от неговата дейност и цели, има документация от правен характер. С активното развитие на бизнес сътрудничество с международни компании възниква и необходимост от преводи с правен характер. Особеностите на преводите на правни теми включват стриктното спазване на правилата за регистрация на документи, определен начин на форматиране на преводите и извършването на легализация ако това е необходимо. За правните документи е необходим компетентен превод изискващ специални познания на преводача. Неправилното тълкуване на диплома или пълномощно, например, може да доведе до големи проблеми.

Преводаческа агенция „АПОСТИЛ“ също така се ангажира с превод на бизнес планове, инвестиционни и консултантски проекти, годишни и месечни отчети.

Превод на английски на техническа литература

ЦЕНА: 15 лв. без ДДС / 18,00 лв. с ДДС

За текстове с висока степен на трудност цената може да се увеличи до 50%

Как да разберем чуждестранни чертежи и спецификации, или различни описания на технически процеси? Такава грешка може да струва много скъпо, не само да доведе до загуба на пари. Преводът на техническа литература изиска особено внимание и прецизност. Ние разбираме, че за високото качество на превод на техническата документация не е достатъчно само добро владеене на езика, но и познаване на техническите термини. За работа по технически проекти преводаческа агенция „АПОСТИЛ“ подбира преводачи с висше техническо образование и професионален опит в една или друга техническа област.

Превод на английски на икономически и финансови документи

ЦЕНА: 15 лв. без ДДС / 18,00 лв. с ДДС

За текстове с висока степен на трудност цената може да се увеличи до 50%

Точността на финансовите документи е от особена важност за клиента и неговите партньори. Тъй като е от изключителна важност спазването на определени правила и използване на конкретни термини, преводаческа агенция „АПОСТИЛ“ използва преводачи с икономическо образование за постигане на оптимални резултати при превода на документи с икономически и финансов характер. Нашите преводачи с богат опит в превода на финансови документи и отчети за различни одиторски фирми и банки.

Превод на английски на художествена литература

ЦЕНА: 15 лв. без ДДС / 18,00 лв. с ДДС

За текстове с висока степен на трудност цената може да се увеличи до 50%

Художественият превод е отделна и независима област от превода, която се придържа към строги правила. Буквалният превод тук не е допустим, преводачът трябва да е поне малко писател и/или поет. При съществуваща езикова бариера, преводачът е този, който трябва да разбере същността на текста и да я предаде по разбираем начин за клиента начин.

Превод на английски на медицински документи

ЦЕНА: 15 лв. без ДДС / 18,00 лв. с ДДС

За текстове с висока степен на трудност цената може да се увеличи до 50%

При лечение в чужбина клиентът получава писмен документ с препоръки и съвети, който често пъти не е ясно разбираем. В такъв случай можете да се свържете с нас и ние ще решим проблема бързо и ефективно. Преводаческа агенция „АПОСТИЛ“ работим с преводачи с медицинско образование, които са в състояние да се справят и с най-сложните медицински термини и текстове.

За повече информация и безплатни консултации не се колебайте да се свържете с нас чрез контактната ни информация – телефони, адрес или e-mail

превод на английски
превод на английски език

Интересни факти за английския език

Английският език принадлежи към западно германското езиково семейство и е силно повлиян от френския и латинския, поради завладяването на Англия от норманите.

Днес английскоговорещите с около 335 милиона се нареждат на трето място в света. Английският се преподава масово като втори език и е официален език на Европейския съюз. Също така той е официален език за 56 страни, някои от които са: Великобритания, САЩ, Канада, Австралия, Нова Зеландия, Ирландия, Северна Африка, Ямайка и други.

С английския има свързани и много интересни факти, част от които сме изложили по-долу.

  • Английската буква „B” не се среща в нито едно число в поредицата преди да достигнем един милиард (1 billion);
  • Думата „happy” (щастлив) се използва 3 пъти повече от противоположната „sad” (тъжен);
  • Най-често използваната буква в английския език е „Е“ – тя заема 11 процента от всички букви, изписвани в различните текстове;
  • Годишно речниците по английски се сдобиват с по около 4000 нови думи;
  • Най­-много са думите в английския, които започват с „S”;
  • Английският е интернационален задължителен език в сферата на авиатранспорта и авиацията. Без значение от коя страна е пилотът, той трябва да се идентифицира и да посочи местоположението си на английски.

Полезно

Последни публикации

Преводачески услуги

За нас