Превод на Албански език

Превод на Албански език

Превод на албански език и от албански език – професионални преводи от преводачи на преводаческа агенция „АПОСТИЛ“, одобрени и регистрирани в Дирекция “Консулски отношения” на Министерство на външните работи.

ЦЕНА и СРОК

Базовата цена за превод от албански език на български, както и от български език на албански, е 25 лева за 1 страница.

По БДС една страница съдържа 1800 символа (включително интервалите). Начин на изчисляване: Tools/Word count/Characters (with spaces), резултатът се разделя на 1800.

Срокът за превода от 1 до 100 страници е от 3 до 20 дни и зависи от сложността на текста.

За поръчки над 100 страници срокът и цената са по договаряне.

За бързи и експресни поръчки цената може да се увеличи до 50%

За специализирани текстове с висока степен на трудност цената може да се увеличи до 50%

Поръчките могат да се приемат и по електронна поща и да се предават на клиенти по същия начин.

По-подробна информация вижте по-надолу.

превод на албански
превод на албански

Превод на албански  на лични документи

ЦЕНА: 30 лв/стр. с ДДС – (25 лв. без ДДС)

Представяме ви списък на основните видове лични документи:
– Паспорти и лични карти
– Удостоверение за сключен брак
– Удостоверение за раждане
– Препис-извлечение от акт за смърт
– Удостоверения за идентичност, семейно положение, постоянен адрес, промяна на имена и др.

Преводите на документите от албански на български език, които трява да бъдат представяни пред държавни институции е необходимо  да имат нотариална заверка. В някои случаи, обаче, преводът е достатъчно да има само подпис на преводача и печат от агенцията за преводи.

Преводите на документи за чужбина в повечето случаи е необходимо да бъдат легализирани в Дирекция “Консулски отношения” на Министерство на външните работи.

Превод на документи от личен характер изискват висока квалификация и точност на преводача.

Превод на арабски на лична/бизнес кореспонденция, правни и образователни документи

ЦЕНА – по договаряне

Превод на албански на фирмени документи

ЦЕНА – по договаряне

Всяко предприятие, независимо от неговата дейност и цели, има документация от правен характер. С активното развитие на бизнес сътрудничество с международни компании възниква и необходимост от преводи с правен характер. Особеностите на преводите на правни теми включват стриктното спазване на правилата за регистрация на документи, определен начин на форматиране на преводите и извършването на легализация ако това е необходимо. За правните документи и счетоводните и финансови отчети е необходим компетентен превод изискващ специални познания на преводача.

Преводаческа агенция „АПОСТИЛ“ също така се ангажира с превод на бизнес планове, инвестиционни и консултантски проекти, годишни и месечни отчети.

Превод на албански на техническа литература

ЦЕНА – по договаряне

За текстове с висока степен на трудност цената може да се увеличи до 50%

Как да разберем чуждестранни чертежи и спецификации, или различни описания на технически процеси? Такава грешка може да струва много скъпо, не само да доведе до загуба на пари. Преводът на техническа литература изиска особено внимание и прецизност. Ние разбираме, че за високото качество на превод на техническата документация не е достатъчно само добро владеене на езика, но и познаване на техническите термини. За работа по технически проекти преводаческа агенция „АПОСТИЛ“ подбира преводачи с висше техническо образование и професионален опит в една или друга техническа област.

Превод на албански на икономически и финансови документи

ЦЕНА – по договаряне

Точността на финансовите документи е от особена важност за клиента и неговите партньори. Тъй като е от изключителна важност спазването на определени правила и използване на конкретни термини, преводаческа агенция „АПОСТИЛ“ използва преводачи с икономическо образование за постигане на оптимални резултати при превода на документи с икономически и финансов характер. Нашите преводачи с богат опит в превода на финансови документи и отчети за различни одиторски фирми и банки.

Превод на албански на художествена литература и лична / бизнес кореспонденция

ЦЕНА – по договаряне

Художественият превод е отделна и независима област от превода, която се придържа към строги правила. Буквалният превод тук не е допустим, преводачът трябва да е поне малко писател и/или поет. При съществуваща езикова бариера, преводачът е този, който трябва да разбере същността на текста и да я предаде по разбираем начин за клиента начин.

Превод на албански на медицински документи

ЦЕНА – по договаряне

При лечение в чужбина клиентът получава писмен документ с препоръки и съвети, който често пъти не е ясно разбираем. В такъв случай можете да се свържете с преводаческа агенция „АПОСТИЛ“ и ние ще решим проблема бързо и ефективно. Ние работим с преводачи с медицинско образование, които са в състояние да се справят и с най-сложните медицински термини и текстове.

Писмените преводи са един от приоритетите на Преводаческа агенция „АПОСТИЛ“.

Предлагаме преводачески услуги от/на около 40 езика, включително редки езици.

За повече информация и безплатни консултации не се колебайте да се свържете с нас чрез контактната ни информация – телефони, адрес или email

Превод на албански
Превод на албански език

Интересни факти за Албания

  • Албания получава своето име от племето на албанците, които са обитавали района около град Дуръс.
  • Първоначално Албания била християнска страна. Ислямът е доведен от османските турци през 15-ти век. Днес, Албания е една от малкото страни в Европа, където мюсюлманите са повече на брой от християните.
  • През 1468 г. Албания става част от Османската империя. Турците са прогонени през 1912 г. по време на Балканската война и именно тогава страната обявява своята независимост.
  • Около 40% от общата площ на страната е покрита с гори.
  • Името на Албания звучи „Shqiperia“ на албански и се превежда „Страна на орли“. Знамето на Албания изобразява двуглав орел.
  • Албания извлича природни ресурси като нефт, природен газ, въглища, боксит, хром, мед, желязна руда, никел, сол и дърво.
  • Големият експортен партньор на Албания е Италия.
  • Средната продължителност на живота на албанците е 77 години (80 за жените и 75 за мъжете).
  • Като климат, страната се характеризира с мека зима и горещо лято.
  • В Албания кимването с глава означава „не“, а разклащане наляво-надясно означава „да“.

Полезно

Последни публикации

Преводачески услуги

За нас