НЕМСКИ език


от 10 лв./стр. – превод от немски на български език и от български на немски език

ПРЕВОД на НЕМСКИ език

Превод от/на немски език – професионални преводи от преводачи, одобрени и регистрирани в Дирекция “Консулски отношения” на Министерство на външните работи.

ЦЕНА и СРОК

Базовата цена за превод от немски на български език, както и от български на немски език, е 10 лева за 1 страница.

По БДС една страница съдържа 1800 символа (включително интервалите). Начин на изчисляване: Tools/Word count/Characters (with spaces), резултатът се разделя на 1800.

Срокът за превода от 1 до 100 страници е от 1 до 10 дни и зависи от сложността на текста.

За поръчки над 100 страници срокът и цената са по договаряне.

За бързи и експресни поръчки цената може да се увеличи до 50%

За специализирани текстове с висока степен на трудност цената може да се увеличи до 50%

По-подробна информация относно цените и срокове за превод от/на немски език вижте ТУК

немски език

немски език

 История на немския език

За 105 милиона души немският език е роден. Над 80 милиона души го изучават като чужд език.

Немският език е държавен език в Германия, Австрия и Лихтенщайн.  Той е и един от официалните езици на Швейцария, Белгия и Люксембург.

Развитие

През периода 3000-2500 години преди новата ера индоевропейските племена се заселват в северната част на Европа. От объркването с племената на друга етническа група се формират племената, които пораждат германците. Техният език, отделен от другите индоевропейски, се превръща в основата на езиците на германците.

Развитието на немския език от племенните диалекти до националния литературен език е свързано с миграцията на носителите му. Сливат се западните племена (Франкс, Алемани, Баваров, Ориг, Хът) и Саксон. Те са мигрирали към IV-V в. в района на Висер и Рейн. Това създава предпоставките за формиране на старогерманския език. Ерминс (Алемани, Бауувъри) през І век идват на юг от Германия и стават носители на високогермански диалекти. Долносилезчивите диалекти са базирани на Стария Саксон, който е силно повлиян от франкските диалекти.

Христианизирането

Христианизирането на германците допринася за разпространението на латински букви. Германският речник е обогатен от латинските заемки, обикновено свързани с християнския култ. Дълго време латинският език (както и в другите европейски страни) остава езикът на науката, официалния бизнес и книжния език.

През 843 г., според Договора от Вердюн, Франкската империя била разделена на три части. Източно-франкската империя, подобно на други фрагменти от най-големите империи, е създадена от завоевание. Наблюдава се осъзнаване на етническо и езиково единство на народа от началото на X до XI век. За първи път това е отразено в Annolied (между 1080 и 1085). Там думата diutisch служи като символ на немскоговорящата езикова общност.

По принцип думата „Deutsch“ се формира от старата германска тиода. Думата означава „говорене на езика на народа“. За разлика от онези, които говорят латински. За първи път в доклад на нунций Грегор се описват народите, които не говорят латински, а по-специално – немски език.

Диалекти

През Средновековието е имало географски фрагментирана политическа структура. Тя доведе до формирането и развитието на голям брой различни диалекти. Регионалните особености на използването на езика възпрепятстват процеса на създаване на културна цялост. Те подтикват поетите в началото на XIII век, избягвайте диалектните форми, да разширят кръга на потенциалните читатели. Това се счита за първият опит да създаване на общ немски език. 

Влияние от арабски език

През Средновековието немският език е силно повлиян от арабски език. От арабският език немският заема думите, свързани с търговията: магазин, тариф, тара. От ботаника: оранж, кафе, имбир. От лекарства: еликсир, балсам. От математика: алгебра, алгоритми. От химията алкороид, алкохол. И от астрономията: алманах, зенит, ригел.

През XIII-XIV век. формирането на немския език води до факта, че латинският постепенно губи своята позиция. Постепенно смесени източногермански диалекти, образувани в резултат на колонизацията на славянските земи на изток от реката Елба. Получи главната роля и обогатен от южно-немска литературна традиция, формира основата на германския национален език.

Литературният немски

За разлика от повечето европейски страни, в литературния език, който се основава на диалекта на столицата. На германския литературен език е кръстоска между средна и горна германски диалекти. Те са преминали през т. н. Второто движение на съгласни и се счита за локално само в Хановер. В северната част на Германия този език се разпространява в сферите на публичната администрация и училищното образование по време на реформацията. По време на разцвета на Ханс, нидерландските диалекти и холандският език властвали в цяла Северна Германия. С течение на времето литературният немски в северните райони на Германия почти заместваше местните диалекти. В центъра и южната част на Германия, където езикът първоначално е по-скоро литературен, населението запазва своите диалекти.

Значително значение за немския език имаше интензивното развитие през XVII-XIX век. Художествената култура (литература). Формирането на нормите на съвременния литературен език завършва в края. XVIII век. Когато нормалната граматичен система се стабилизира правописни речници са разпоредби в края на ХIХ век. Въз основа на сцената произлизат ортопедични норми през XVI-XVIII век. Новите литературни норми се простират на север от Германия. До този момент в немския език активно проникват думите на французите (булевард, Konfitüre, Trottoir) и славянски езици (Grenze, Gurke, Pistole).

Компилирането на първите речници

Компилирането на първите речници на немския език се извършва от ИК Аделлун (1781) и от братята Грим – 1852. Завършен напълно през 1961 г. Германският правопис е формиран през целия 19-ти век. Значителен пробив в създаването на общ правопис е постигнат благодарение на Конрад Дуден. Той през 1880 г. публикува „Протокола на немски език“. В процеса на реформиране на изписването на немски език през 1901 г., този речник е в леко променена форма. Тя е призната за основа на немския официален правопис. Разликите между горния и долен германския писмен език на литературата са частично елиминирани от „Германския правописен правилник“ от 1956 г.

Голямо влияние върху езика в началото на XX до XXI век имат английските заемки. Най-вероятно те се дължат на развитието на разнообразието на изкуството в англоговорящите страни. Важна роля за това играят Интернет и медиите.

Периоди на историята на немския език

Около 750 – прибл. 1050: Старокаменски (Althochdeutsch).
О
коло 1050 – прибл. 1350: Близък висок немски (Mittelhochdeutsch).
О
коло 1350 – прибл. 1650: немски език на ранен етап (Frühneuhochdeutsch).
О
т около 1650 г .: новият немски език, модерният немски език (Neuhochdeutsch).

Съвременна реформа на правописа

От 1 август 1998 г. в Германия са въведени нови германски правила за правопис. Сега при думи с ß след кратки гласни ß се заменя със ss (Fluss, muss, dass). Обаче след дълги гласни и дифтоги, буквата ß остава (Fuß, heiß). Когато се формират нови думи или форми, основата на думата се запазва. За често използваните заемки е разрешено опростено изписване (майонеза → Majonäse). При думи от гръцки произход буквата ph може да бъде заменена с буквата f (Geographie → Geografie).

Някои сложни глаголи, писани заедно, сега се пишат отделно. Например: kennen lernen, Halt machen, verloren gehen. Записването на времето на деня, придружено от думите: gestern, heute, morgen (heute Nachmittag, morgen Vormittag). Детайлно обозначените цифри (der Zweite) се пишат с главна буква. Промените засягат пунктуацията. Сега, в комбинирано изречение със съюзи und und orer, както и в конструкцията на Infinitiv + zu, не се поставя запетая.

Реформата се възприема двусмислено

Както стана известно, повечето писатели от самото начало отказаха да приемат нови правила за правопис. Самите служители също нарушават новите правила, дори в официалните документи. Населението на Шлезвиг-Холщайн през 1998 г. проведе референдум и гласува за отказа да извърши реформата. През юли 2005 г. Институтът по демоскопия на Allensbach проведе проучване за приемането на реформата сред населението. Резултатът показа явно отхвърляне на реформата в Германия. Само 8% от респондентите подкрепиха реформата, 61% – срещу.

От всички постижения на федералния канцлер на Германия Шрьодер тази реформа се нарича „най-съмнителната“. Според журналистите новите правила за правопис само влошават ситуацията с немския език. Те водят до масово объркване. Тъй като според проучвания само 38% от населението на Германия са запознати с новите правила. В повечето държави, засегнати от реформата, на хората се дава право да решават сами кои правила за правопис да използват.

Окончателният вариант на немския закон за правописна реформа

На 1 август 2007 г. в Германия влезе в сила окончателният вариант на немския закон за правописна реформа. Новите правила за пунктоация и правопис са задължителни. Те са за всички държавни институции и образователната система, без изключение. Реформата премахва 87 от 212 правописни правила, вместо 52 правила за пунктоация има само 12. Решението за реформиране на писмения немски език е взето още на 1 юли 1996 г. Във Виена на среща на министрите на културата на немскоговорящите страни. Експерти прекараха повече от десет години в разработването на актуализирани правила.

немски език

немски език

Как да заобичаме немския език?

Най-вероятно ще искате да обичате езика, когато има информация за него, както и информацията на родния ви език. Така че, отговаряйки на първия въпрос, мога да отговоря: „Научете“. С „учене“ имам предвид потапяне в езиковата среда. Гледайте, четете, слушайте и което е много важно, пишете.

За всеки раздел бих препоръчала следните списъци:

Четене

Кафка „Процесът“, „Трансформацията“.

Хесе „Степ Вълк“ (може би за начинаещия единствената възможна работа на Хесе).

Афоризмът на Фройд (много разширява речника).

Хайне. Можете да стихотворения, можете да проза – и след това, и това не е твърде трудно да се чете.

Ремарк. Всичките му произведения се четат лесно и в оригинала. По-добре е да започнете с него.

Дневникът на Ан Франк.

Патрик Сискинд „Контрабас“.

Една малка работа е достатъчно лесна за четене.

Можете да прочетете „Die Welle“. Книгата се поглъща, макар че по мое мнение тя почти не носи художествена стойност.

Работи от Амос Оз. Интересно е, въпреки че не всичко е лесно да се чете.

Също така

Също така препоръчвам да прочетете списанията: Wissen, Gehirn und Geist, philosophie magazin. Зависи от вашите интереси. Между другото, можете да потърсите материали за литература с ключови думи. Като, например „Geschichte“, „Philosophie“, „Gehirn“. Обикновено се натъква на нещо интересно.

За всеки случай ще оставя линк към списък с любопитни блогове за пътуване:

travelontoast.de

surveybee.de

spiegel.de

reisedepeschen.de

woanderssein.com

bravebird.de

odysseyer.com

searchfindtravel.com

ferienwerk-koeln.de

deutschlandjaeger.de

rotala.de

bilderbummler.de

travelisto.net

planethibbel.com

bilderbummler.de/

Слушане

Podcasts Deutsche Welle, например. Или някой друг.

От музиката, по мое мнение, от образователна гледна точка най-интересни са старата музика (като Марлен Дитрих). Роджър Цицерон. Тотен Хосен. Die Ärzte. Техните текстове са разбираеми за ухото.

Гледане

Ако говорите за кино, тогава имате огромен избор. В немския превод можете да намерите почти всеки сравнително известен филм. От германските директори съветвам Fassbinder.

Все още има добра серия Deutschland 83.

Опитах се да направя списък от интересни произведения не само от езикова гледна точка. Така че не всички елементи са подходящи за входно ниво.

Приятно гмуркане;)

Katja Linke

10.11.2015 г.